Lehdistötiedote

31 maalisk. 2022 Helsinki, FI

Nordea yritysten tasa-arvoa mittaavan SHE Indexin kärjessä Suomessa

Suomalaisilla yrityksillä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua kansainväliseen indeksiin ja mitata sen avulla tasa-arvotyönsä kehittymistä.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Katariina Jalas

HR Director, EY Finland and Nordic HRBP for Strategy and Transactions

Kansainvälinen HR-asiantuntija. Kokenut ura- ja johtajuusvalmentaja. Uskoo inklusiivisiin yhteisöihin ja mikrohyvinvointiin. Työssäkäyvä äiti, joka suhtautuu intohimoisesti sekä elämään että työhön.

Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Yritysvastuu

Nordea on saanut Suomen korkeimmat pisteet yritysten tasa-arvoa ja osallisuutta mittaavassa SHE Index – Powered by EY -rankingissa. Suomalaisilla yrityksillä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua kansainväliseen indeksiin ja mitata sen avulla tasa-arvotyönsä kehittymistä. Rekisteröityminen vuoden 2023 indeksiin on nyt avautunut.

”Onnittelut Nordealle parhaasta tuloksesta Suomen ensimmäisessä SHE-indeksissä! Maksuton indeksi auttaa yrityksiä sosiaalisen vastuun mittaamisessa ja kehittämisessä tasa-arvon, moninaisuuden ja osallisuuden osalta. Tuemme EY:llä indeksin toteuttamista, sillä haluamme osaltamme olla rakentamassa yhä tasa-arvoisempaa työelämää”, sanoo palkinnon SHE-konferenssissa jakanut EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Nordea sai SHE-indeksissä 80 pistettä maksimipistemäärän ollessa 100. Yritys palkittiin 30. maaliskuuta Helsingissä järjestetyssä tasa-arvoa ja vastuullisuutta käsittelevässä SHE-konferenssissa. Tapahtumassa palkittiin myös muut ensimmäiseen indeksiin osallistuneet suomalaisyritykset Futurice, Tietoevry Finland, Capgemini Finland ja EY Suomi.

SHE Index auttaa mittaamaan yritysten sosiaalista vastuuta

SHE Index – Powered by EY on toteutettu EY:n ja norjalaisen tasa-arvon puolestapuhuja SHE Communityn yhteistyönä. Työkalun avulla yritykset voivat arvioida, miten hyvin tasa-arvo, moninaisuus ja osallisuus yrityksessä toteutuvat. Lisäksi se mittaa muutoksen tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Työkalu tukee yrityksiä muun muassa sukupuolten välisen kuilun kaventamisessa ja naisten täyden potentiaalin hyödyntämisessä.

”Uskomme, että positiivista muutosta saadaan aikaan motivoimalla liike-elämää näkemään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden merkitys liiketoiminnan edistäjinä. Monimuotoisuudella ja osallisuudella on myönteinen vaikutus kaikkiin liiketoiminnan osiin, oli kyse sitten taloudellisesta tuloksesta, asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä tai innovaatioista”, Mikko Äijälä sanoo.

Indeksi pohjautuu osallistuvien yritysten täyttämään kyselyyn, joka sisältää 36 kysymystä jaoteltuna kuuteen eri kategoriaan, esimerkiksi yrityksen sukupuolijakaumaan, sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja rekrytointiin. Vastausten perusteella yritykselle muodostuu tasa-arvon toteutumista osoittava indeksiluku 0 ja 100 välillä. 

SHE Index on ollut käytössä Norjassa vuodesta 2018 lähtien ja Ruotsissa vuodesta 2020 lähtien. Vuoden 2022 indeksiin osallistui yhteensä 124 yritystä Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

Rekisteröityminen vuoden 2023 SHE Indexiin on nyt avautunut. Työkalun avulla yritykset saavat palautetta toiminnastaan ja voivat osallistua keväällä 2023 julkaistavaan rankingiin.

Tutustu tarkemmin:

 

SHE Index – Powered by EY

Me EY:llä uskomme, että moninaisuus ja inklusiivisuus eivät ole pelkästään ”mukavia lisiä”. Ne ovat liiketoiminnan edellytyksiä. Erilaiset näkemykset ja inklusiivinen kulttuuri parantavat päätöksentekoa, edistävät innovaatioita sekä lisäävät yrityksen ketteryyttä ja muutoksensietokykyä. Puhumme SHE Index – Powered by EY -työkalun puolesta auttaaksemme ja inspiroidaksemme yrityksiä luomaan pitkän aikavälin positiivista muutosta monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseksi. SHE Index – Powered by EY on osa globaalia EY Ripples -yritysvastuuohjelmaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti miljardin ihmisen elämään vuoteen 2030 mennessä.