Lehdistötiedote

17 kesäk. 2022 Helsinki, FI

Suomen sijoitus noussut uusiutuvan energian edistämisen indeksissä

Suomi on noussut sijalle 24 (edelliseltä 31. sijalta) konsulttiyhtiö EY:n julkaisemassa Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) -raportissa.

Lehdistökontakti
Kinga Charpentier

EY Finland, Head of Corporate Finance, Partner; Power & Utilities and Infrastructure Sector Leader; Sponsor of EY’s Women.FastForward program in Finland

Autan yrityksiä kehittymään ja muuntautumaan yrityskauppojen kautta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolestapuhuja, kiinnostunut ilmastonmuutoksesta. Intohimona matkustelu, musiikki ja urheilu. Äiti

Suomi on noussut sijalle 24 (edelliseltä 31. sijalta) konsulttiyhtiö EY:n julkaisemassa Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) -raportissa.

Suomi on noussut sijalle 24 (edelliseltä 31. sijalta) konsulttiyhtiö EY:n julkaisemassa Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) -raportissa, jossa vertaillaan maiden menestymistä uudistuvan energian edistämisessä ja listataan 40 parhaiten sijoittuvaa maata. Indeksiraportti on julkaistu puolivuosittain vuodesta 2003 saakka, ja Suomi on ollut mukana 40 parhaiten menestyvän maan joukossa siitä saakka. Suomen sijoitus on noussut vuosien saatossa, nyt seitsemän pykälän verran. Suomen sijoitusta on parantanut muun muassa hallituksen selkeämmät pyrkimykset lisätä uusiutuvan energia osuutta kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja energiariippumattomuuden saavuttamiseksi, yritysten sähkönostosopimusten lisääntyminen sekä investoinnit innovatiivisiin teknologioihin. Parhaiten indeksiraportissa menestyi Yhdysvallat ja heikoimmin Saudi-Arabia.

”Suomi sijoittui alkuvuosina indeksissä huonosti esimerkiksi siitä syystä, että Suomelta on puuttunut kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvaan energiaan liittyen. Lisäksi meillä on hyödynnetty suhteellisen rajoitetusti erilaisia energiateknologioita. Suomen sitoutuminen sääntelyn vakauttamiseen ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on lisännyt uusiutuvan energian rakentamisen vetovoimaa. Olemme nähneet, että alalle virtaa voimakkaasti ulkomaisia investointeja, ja myös yleinen mielipide on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi uusiutuville teknologioille. Merituuli- ja aurinkovoima ovat nyt vihdoin yleistymässä ja auttavat maatuulen ohella vastaamaan vihreän sähkön kysynnän odotettuun vahvaan kasvuun”, toteaa EY:n Corporate Finance -palveluista Suomessa vastaava partneri Kinga Charpentier.

Suomi on ajanut merkittävästi sekä perinteisiä teollisuusyrityksiä että uusia teknologioita, kuten datakeskuksia, lisäämään uusiutuvan energian hyödyntämistä. Yritysten sähkönhankintasopimukset jatkavat vahvaa nousukauttaan yritysten ESG-määrittelyjen johdosta.

”Lisäksi Suomen energiasiirtymä perustuu pitkälti energiaintensiivisten alojen, kuten lämmön ja liikenteen, sähköistämiseen, kun monissa muissa maissa kaasulla on edelleen merkittävä rooli. Tämä on tietysti ollut vahvuus myös tämänhetkisen energiariippumattomuuden kannalta ja lisää vihreän sähkön kysyntää tulevaisuudessa”, Charpentier jatkaa.

Charpentier uskoo, että Suomi jatkaa uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja hyödyntämistä muun muassa vedyn, aurinkovoiman ja merituulivoiman avulla.

”Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja uusiin teknologioihin satsaaminen ovat Suomen vahvuus ja uskon, että nämä tekijät lisäävät entisestään kiinnostusta myös ulkomaisten sijoittajien keskuudessa. Tarvitsemme kuitenkin lisäselvyyttä ja sitoutumista hallitukselta siihen, kuinka nämä kunnianhimoiset ilmastotavoitteet saavutetaan, jotta uusiutuvaan energiaan siirtyminen vauhdittuisi ja Suomen tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti”, Charpentier kiteyttää.

RECAI-raportissa nostetaan esiin Suomen vahvuuksina myös se, että maan hallitus hyväksyi huutokauppamallin käyttöönoton julkisten vesien vuokraamiseksi merituulivoiman kehittämiseen vuodesta 2023–24 alkaen. Lisäksi raportissa mainitaan, että Suomi on pidentämässä ydinvoimaloiden käyttöikää: Fortum haki maaliskuussa 2022 Loviisan ydinvoimalaitoksensa molempien reaktorien käyttöiän pidentämistä 20 vuodella vuoteen 2050.

Energiaturvallisuus korostuu raportissa

RECAI-raportissa korostuu nyt uusien teknologioiden ja vihreiden polttoaineisen merkitys kaasuriippuvuuden vähentämisessä. Geopoliittisen epävakauden ja kaasun hinnan nousun seurauksena hallitukset ympäri maailmaa haluavat nopeuttaa ja laajentaa uusiutuvan energian ohjelmiaan vähentääkseen riippuvuutta tuontienergiasta.

”Monet uusiutuvan energian teknologiat, joita pidettiin lähimenneisyydessä uusina ja riskialttiina, osoittavat nopeasti potentiaalinsa. Energianhintojen odotetaan pysyvän epävakaina lähitulevaisuudessa, joten nyt on hyvä hetki tutkia ja investoida teknologisiin innovaatioihin pitkäjänteisen ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi”, Charpentier kertoo.

Kelluvaa energiaa lisätään

Myös kelluvista tuulivoimaloista ja aurinkovoimasta uskotaan tulevan valtavirtaa, kun uusiutuville energiamuodoille haetaan uusia ja innovatiivisia vaihtoehtoja.

”Kelluva aurinkosähkö herättää myös enemmän huomiota, kun aurinkopaneelien kustannukset ovat laskeneet jyrkästi ja maailmanlaajuinen kapasiteetti hyppäsi yli 100-kertaiseksi viiden vuoden aikana vuoteen 2021 mennessä. Toistaiseksi suurin osa "kellusähköprojekteista" on ihmisen makean veden altaisiin rakentamia, mutta aikomuksena on siirtyä kauemmas avomerelle, jossa on luonnollisesti enemmän kasvumahdollisuuksia”, Charpentier kertoo.

Merituulivoimalla on EY:n raportin mukaan edelleen suuri investointipotentiaali, ja tuotetun sähkön hinnan odotetaan putoavan 70 dollariin/MWh tai sen alle vuoteen 2030 mennessä. Jo käynnissä olevien 11 kelluvan merituulihankkeen lisäksi yli sata muuta on rakenteilla. 

Lue lisää globaalista RECAI-raportista täältä.