Lehdistötiedote

26 lokak. 2022 Helsinki, FI

EY Suomelle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY Suomen ympäristöjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifikaatti syyskuussa 2022.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Yritysvastuu

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY Suomen ympäristöjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifikaatti syyskuussa 2022.

Ympäristöjärjestelmä on luotu pohjoismaisella tasolla EY:n jäsenyritysten yhteistyönä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa vuosina 2021–2022. Tähän mennessä EY:n jäsenyritykset Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. 

EY on sitoutunut maailmanlaajuisesti Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaiseen tavoitteeseen saavuttaa kasvihuonepäästöjen laskennallinen nollataso vuoteen 2025 mennessä. EY Suomen tavoitteena on vähentää yhdessä muiden pohjoismaisten EY:n jäsenyritysten kanssa päästöjä 40 prosenttia Scope 1,2 ja 3 -luokissa vuoden 2019 lähtötasosta, joka oli 14,8 tuhatta hiilidioksiekvivalenttitonnia vuoteen 2025 mennessä.

"ISO 14001 -sertifikaatin saaminen on osoitus sitoutumisestamme pitkäjänteiseen ympäristötyöhön. ISO-standardin myötä varmistamme, että käytössämme on vankka ja hyvin jäsennelty johtamisjärjestelmä, joka auttaa meitä ympäristötavoitteidemme toteuttamisessa, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen laskennallisen nollatason saavuttamisessa vuoteen 2025 mennessä", sanoo EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Ympäristöjärjestelmästandardia toteuttaessamme olemme tunnistaneet alueita, joilla voimme vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksiamme. Asiantuntijapalveluyrityksenä ensisijaisia painopistealueitamme ovat liikematkailu, energiankulutus ja jätteet.