Lehdistötiedote

7 kesäk. 2023 Helsinki, FI

EY Suomella uusia Partner -nimityksiä

EY Suomi on nimittänyt seitsemän Partneria ja kuusi Associate Partneria. Nimityksiä on tehty kaikille liiketoiminta-alueille.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus Konsultointi Veropalvelut

EY Suomi on nimittänyt tilikauden aikana seitsemän uutta Partneria ja kuusi uutta Associate Partneria. Nimityksiä on tehty kaikille liiketoiminta-alueille. EY:n investoinnit palveluiden kehittämiseen ja kasvuun jatkuvat. Liiketoiminnan kasvu antaa EY:lle mahdollisuuden tarjota uusia uramahdollisuuksia kaikille työntekijöilleen.

”Lämpimät onnittelut kaikille uusille Partnereille. Menestyksemme takana ovat johtajat, jotka haluavat rakentaa paremmin toimivaa maailmaa yhdessä asiakkaidemme ja tiimiemme kanssa toimintamme tarkoituksen mukaisesti”, sanoo Mikko Äijälä, EY Suomen toimitusjohtaja.

Seuraavat henkilöt on nimitetty Partnereiksi 1.7.2023 alkaen: 

Antti Ikonen (KHT), Partner, Assurance 

Antti Ikonen toimii omistajavetoisten perhe- ja kasvuyhtiöiden KHT-tilintarkastajana ja neuvonantajana sekä EY:n Rauman ja Porin palveluiden vetäjänä. Antilla on 15 vuoden tilintarkastus- ja neuvonantokokemus lukuisilta eri toimialoilta ja yhteisömuodoista, muun muassa energia-alalta, valmistavasta teollisuudesta sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistötoimialalta. Antti on kokenut kouluttaja ja toiminut vierailevana luennoitsijana muun muassa Suomen Tilintarkastajat ry:n Akatemiassa.

Laura Lahdenperä, Partner, Tax 

Laura Lahdenperä on työskennellyt EY:llä yli kymmenen vuoden ajan kansainvälisen yritysverotuksen parissa. Hänellä on monipuolinen kokemus rajat ylittäviin sijoituksiin sekä yritysjärjestelyihin liittyvistä veroasioista ja erilaisista kansainvälisen liiketoiminnan verokysymyksistä. Lisäksi Lauran osaamisalueisiin kuuluvat finanssisektorin toimijoiden veroasiat. Laura on työskennellyt uransa aikana myös EY:n New Yorkin toimiston kansainvälisen verotuksen tiimissä.

Sanna Svensberg, Partner, Tax

Sanna Svensbergillä on yli 15 vuoden kokemus arvonlisäverotuksesta. Hän on työskennellyt kotimaisten ja ulkomaisten yhtiöiden välillisen verokysymysten parissa sekä data-analytiikkaprojekteissa. Sannalla on lisäksi kokemusta tulovero- ja siirtohinnoitteluasioista uran alkuajoilta. Aiemmin hän on työskennellyt myös yrityksen sisäisenä veroasiantuntijana ja ollut ulkomaan komennuksella Australiassa. Sanna on kokenut kouluttaja ja hän on toinen Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -kirjan kirjoittajista.

Antti Meriluoto, Partner, Consulting

Antti Meriluoto toimii EY:n konsultointipalveluissa toimitusketjun hallinnan konsultoinnista vastaavana johtajana Suomessa. Hänen vastuullaan ovat asiakkaiden toimitusketjujen ja operatiivisen toiminnan strategioiden, toimintamallien, prosessien ja kyvykkyyksien kokonaisvaltainen kehittäminen. Antilla on pitkä kokemus yritysten liiketoimintahaasteiden ratkaisemisessa eri toimialoilla, sekä konsulttina että linjavastuullisena johtajana.

Seuraavat henkilöt on nimitetty Associate Partnereiksi 1.7.2023 alkaen:

Ollipekka Kotkajuuri, Associate Partner, Strategy and Transactions

Ollipekka Kotkajuuri on kokenut yritysjärjestelyiden ammattilainen ja hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Ollipekalla on vahva, 15 vuoden kansainvälinen kokemus yrityskaupoista ja rahoitusjärjestelyistä perheyritysten, listayhtiöiden, kasvuyrittäjien ja pääomasijoittajien parissa. Hän on toiminut pääneuvonantajana useissa kansainvälisissä yritysjärjestelyissä, kotimaisissa transaktioissa sekä myös listautumisanneissa. Aiemmin urallaan Ollipekka on työskennellyt investointipankkipalveluita tarjoavissa yrityksissä Suomessa ja Singaporessa.

Pekka Kärkkäinen, Associate Partner, Law

Pekka Kärkkäisellä on yli 15 vuoden laaja-alainen kokemus juridiikan eri osa-alueilta. Pekan erityisosaamisalueena on yhtiöoikeus, johon liittyvissä kysymyksissä hän neuvoo niin PK-sektorin yrityksiä kuin pörssiyhtiöitäkin. Yhtiöoikeuden lisäksi Pekka avustaa asiakkaita muun muassa riidanratkaisumenettelyissä ja hänellä on kokemusta myös julkisen terveydenhoitosektorin yhtiöittämis- ja selvityshankkeista. Pekka on kirjoittanut useita artikkeleita ja on myös kokenut luennoitsija. Ennen EY:lle siirtymistään Pekka on työskennellyt oikeudenkäyntiavustajana ja oikeuslaitoksen palveluksessa.

Ilkka Puikkonen, Associate Partner, Law

Ilkka Puikkosella on yli 10 vuoden monipuolinen kokemus yritysjärjestelyistä, yhtiöoikeudesta, erilaisista rakennus- ja muista projekteista sekä sopimusjärjestelyistä. Ilkka toimii neuvonantajana kotimaisissa ja rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä sekä erinäisissä kaupallisissa asioissa ja sopimuskysymyksissä. Ennen EY:lle siirtymistään Ilkka työskenteli yhdessä Suomen johtavista asianajotoimistoista.

Mika Kankare, Associate Partner, Tax

Mika Kankare toimii suurten perheyhtiöiden omistajastrategianeuvonantajana. Mikalla on lähes 20 vuoden laaja-alainen kokemus kansainvälisten yhtiöiden, kaupunkien, kuntien, osuuskuntien, säätiöiden ja konsernien monimutkaisista rakenne- ja yritysjärjestelyistä sekä tulovero- ja varainsiirtoverokysymyksistä. Ennen EY:lle siirtymistään Mika on toiminut verotarkastajana ja asianvalvojana. Hänellä on myös työkokemusta teollisuudesta sekä tuomioistuinlaitoksesta.

Ira Litmanen, Associate Partner, Assurance

Ira Litmanen on kokenut muutoksen ja johtamisen asiantuntija. Hän toimii EY Suomen Insourcing Services -liiketoiminnan vetäjänä, vastuualueenaan talouden interim-ratkaisut. Aiemmin Ira on toiminut johtajana kansainvälisessä pörssiyhtiössä ja hänellä kokemusta liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja talouden ulkoistushankkeista. 

Jenni Smedberg (KHT), Associate Partner, Assurance

Jenni Smedberg on työskennellyt yli 15 vuotta monipuolisesti eri toimialojen yhtiöiden ja konsernien tilintarkastajana. Tällä hetkellä hän vetää Suomen finanssisektorin asiakkaisiin keskittyvää FSO Audit -yksikköä ja työskentelee pääasiassa rahoitus- ja vakuutustoimialan asiakkaiden parissa. Jennillä on erityisosaamista ja kokemusta finanssisektorin sääntely- ja raportointivaatimuksista sekä IFRS-laskentakysymyksistä.  

EY on kuluneen tilikauden aikana nimittänyt Partnereiksi myös seuraavat henkilöt:

Paula Carlstedt, Partner, Consulting

Paula Carlstedt johtaa EY:n Managed Services -liiketoimintaa Pohjoismaissa. Paula auttaa yrityksiä liiketoiminnan transformaatiohankkeissa, joissa yhdistetään yrityksen prosessi-, teknologia-, data-, riski-, ja strategiaosaaminen operatiivisen osaamisen rinnalla. Paulalla on yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden haasteiden ratkaisemisessa sekä erilaisten palvelukokonaisuuksien luomisessa ja mahdollistamisessa Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Paula Carlstedt siirtyi EY:lle informaatioteknologia-alan asiantuntijayritys Genpactilta kesäkuussa 2023.

Olli-Pekka Veranen, Partner, Law

Olli-Pekka Veranen toimii Transaction Law -yksikössä ja hän on keskittynyt private equity, growth ja venture capital sekä teollisten asiakkaiden toimintaan tukien heitä muun muassa transaktio-, pääomasijoitus- ja operatiivisten toimintojen juridiikassa kattavasti eri sektoreilla. Olli-Pekalla on monipuolinen tausta kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden yritys-, kauppa- ja sopimusoikeudellisesta neuvonannosta sekä yritysjärjestelyistä monimutkaisissa yksityisissä ja julkisissa yritysjärjestelyissä. Hän on aiemmin työskennellyt asianajotoimistoissa Helsingissä ja Lontoossa. Olli-Pekka Veranen siirtyi EY:lle Asianajotoimisto Hannes Snellmannilta helmikuussa 2023.

Riikka Paarma, Partner, EY-Parthenon

Riikka Paarma toimii EY-Parthenon -strategiakonsultoinnin yritysvastuualueen johtajana Suomessa. EY-Parthenon tukee yrityksiä kestävän liiketoiminnan strategisissa kysymyksissä ja yrityskaupoissa. Riikalla on pitkä ja monipuolinen tausta strategiakonsultoinnista ja johdon neuvonannosta kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Riikka on työskennellyt muun muassa kiertotaloudesta vastaavana johtajana metsäteollisuusalan pörssiyhtiössä. Lisäksi hän on työskennellyt kestävän liiketoiminnan johtotehtävissä ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa ja media-alalla. Riikka Paarma siirtyi EY:lle Stora Ensolta elokuussa 2022.