Lehdistötiedote

2 toukok. 2024 Helsinki, FI

Suomi oli Pohjoismaista suosituin suorien ulkomaisten investointien kohdemaa vuonna 2023 – investointihankkeet Suomeen vähenivät noin kolmanneksen

Suomi oli Pohjoismaiden suosituin suorien ulkomaisten investointien (FDI) kohdemaa viime vuonna ja Eurooppa-vertailussa Suomi oli sijalla 16.

Lehdistökontaktit
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Suomi oli Pohjoismaiden suosituin suorien ulkomaisten investointien (FDI) kohdemaa viime vuonna ja Eurooppa-vertailussa Suomi oli sijalla 16 siitäkin huolimatta, että toteutuneiden ulkomaisten investointien lukumäärä Suomeen laski noin kolmanneksella. Asia ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta Europe Attractiveness Survey -raportista, jossa tarkasteltiin Euroopan maihin suuntautuneita investointeja vuonna 2023.

Suorat ulkomaiset investointihankkeet Eurooppaan laskivat viime vuonna ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen, 4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jääden 11 prosenttia vuoden 2019 koronaa edeltäneestä tasosta. Ranska houkutteli jo viidettä vuotta peräkkäin eniten ulkomaisia suoria investointeja Euroopassa, vaikka investointihankkeiden määrässä oli laskua 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Iso-Britannia oli listauksessa toisella sijalla ja Saksa kolmantena. Suomi oli parhaana Pohjoismaana sijalla 16. Toteutuneiden ulkomaisten investointien lukumäärä Suomeen romahti 32 prosenttia vuodesta 2022. Kappalemääräisesti Suomeen toteutuneita suoria ulkomaisia investointihankkeita oli vuonna 2023 yhteensä 71 kappaletta. Naapurimaa Ruotsi oli listauksessa seuraavana Pohjoismaana 18. sijalla 55 toteutuneella investointihankkeella, investoinnit Ruotsiin laskivat 19 prosenttia.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota vaikutti ulkomaisiin sijoituksiin niillä markkinoilla, jotka ovat kummankin sotaa käyvän maan rajojen läheisyydessä, mukaan lukien Suomi, Baltian maat ja Romania.

”Suomi on edelleen Pohjoismaista suosituin investointikohde, vaikka olemme lähimpänä Venäjää ja Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät Suomeen kohdistuneissa investoinneissa. Ero Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä kaventui hieman edellisvuosiin nähden ja Suomen sijoitus laski neljä sijaa kokonaisvertailussa”, kertoo Mikko Äijälä, EY:n Suomen toimitusjohtaja.

Kokonaistarkastelussa toimialoista houkuttelevimmat sijoituskohteet olivat ohjelmistoala sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut. Ohjelmistoalaan tehdyt investoinnit laskivat 19 prosenttia ja yritys- ja asiantuntijapalveluiden investoinnit 27 prosenttia edellisvuodesta.

”Meiltä Suomesta löytyy edelleen korkeasti koulutettua vahvaa osaamista sijoitusmielessä suosituimmille ohjelmistoalalle sekä yritys- ja asiantuntijapalveluihin. Tämä on osasyynä siihen, että Suomi houkutteli ulkomaisia investointeja edelleen merkittävissä määrin viime vuonna”, sanoo Äijälä. 

Sääntelyn lisääntyminen, energian hintaheilahtelut ja poliittinen epävakaus kolme suurinta riskiä

Sääntelyn lisääntyminen, energian hintaheilahtelut ja poliittinen epävakaus olivat tutkimukseen osallistuneiden yritysten mukaan investointipäätöksiin vaikuttavat merkittävimmät riskitekijät. Eurooppa on ollut edelläkävijänä uusissa sääntelyaloitteissa, jotka koskevat tekoälyä, kestävää kehitystä ja tietosuojaa, ja sijoittajat pelkäävät, että lisääntynyt sääntely tukahduttaa yritysten kasvua. Energiakriisi, epävarmuus Euroopan vaalien alla ja kasvavat sosiaaliset jännitteet sekä poliittinen radikalismi huolestuttavat niin ikään sijoittajia.

”Ulkomaiset investoinnit vahvistavat Suomen taloutta, edistävät innovointia ja piristävät vientiä. On tärkeää, että Suomi säilyttää asemansa huokuttelevana investointikohteena ja lainsäätäjät tekevät yhteistyötä liike-elämän kanssa ulkomaisia investointeja suosivien olosuhteiden aikaansaamiseksi, muun muassa vero- ja palkkaratkaisuiden avulla”, sanoo Äijälä.

Investointihankkeiden synnyttämien työpaikkojen määrä väheni

Eurooppaan syntyi suorien ulkomaisten investointien vaikutuksesta lähes 320 000 uutta työpaikkaa vuonna 2023 ja Eurooppaan syntyneiden työpaikkojen määrä laski 7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Suomeen syntyi ulkomaisten investointihankkeiden seurauksena ilmoitettujen tietojen perusteella yhteensä 3 663 uutta työpaikkaa, vain 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Todellisuudessa syntyneitä työpaikkoja voi olla enemmän, koska syntyneiden työpaikkojen määrä ei ole kaikkien hankkeiden osalta tiedossa.

”Suomeen syntyi ulkomaalaisten investointihankkeiden seurauksena viime vuonna keskimäärin 80 uutta työpaikkaa hanketta kohden niiden hankkeiden osalta, joiden osalta syntyneet työpaikat on ilmoitettu. On ensisijaisen tärkeää, että Eurooppa ja Suomi pystyvät huolehtimaan kilpailukyvystään, sillä ulkomaisilla investoinneilla on merkittävä vaikutus työllisyyteen”, Äijälä tiivistää.

Ilmassa on optimismia

Synkästä yleisilmapiiristä huolimatta, on syytä optimismiin, sillä 72 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä ilmoittaa suunnitelmistaan perustaa tai laajentaa toimintaansa Euroopassa seuraavan vuoden aikana.

Tutustu Europe Attractiveness -raporttiin englanniksi täällä.

 

Europe Attractiveness -tutkimuksesta:
Europe Attractiveness -tutkimuksen 22. painoksessa tukeudutaan kahteen lähteeseen:

Arvio Euroopan ulkomaisista suorista investoinneista (FDI) perustuu EY:n European Investment Monitor (EIM) -tietokantaan. Tämä EY:n ylläpitämä tietokanta mahdollistaa vuonna 2022 ilmoitettujen hankkeiden seurannan 44 maassa.

Euroopan houkuttelevuutta selvitettiin kansainvälisten päätöksentekijöiden online-kyselytutkimuksen avulla. Kenttätutkimus suoritettiin Euromoney:n toimesta helmikuussa ja maaliskuussa 2023 perustuen edustavaan 508 vastaajan paneeliin.