photographic portrait of Heli

Heli Pellikka

EY Suomi, Assurance, Associate Partner, East Desk Leader

EY:n East Deskin vetäjänä työmatkoja kertyy asiakasprojektien tiimoilta runsaasti. Vapaa-ajalla vietän aikaa perheen kanssa, ja liikunta auttaa jaksamaan ja pitämään mielen korkealla.

Fokusalueet Tilintarkastus
Toimisto Helsinki, FI

East Desk leader, vastuualueena EY:n Venäjä asiantuntijapalvelut Suomessa. East Desk team työskentelee Venäjällä ja IVY-maissa toimivien yhtiöiden kanssa ja on erikoistunut tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin.
Ennen EY uraa Heli on työskennellyt Venäjällä taloushallinnon ja yleisjohtotehtävissä. Vahva Venäjän liiketoimintaympäristön ja kielen osaaminen.

Opiskellut Pietarissa ja valmistunut ekonomistiksi vuonna 2001 (St. Petersburg State University of Finance and Economics).

Building a better working world – Näin Heli rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Oma henkilökohtainen missioni on auttaa EY:n Venäjällä ja IVY-maissa toimivia asiakasyrityksiä, ja jakaa osaamistani ja kokemuksiani maiden liiketoimintaympäristöjen erityispiirteistä.  Olen mukana kehittämässä asiakasyritysten riskien hallintaa, taloushallintoa, prosesseja ja sisäistä valvontaa tasolle, joka mahdollistaa Venäjän liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Tärkeänä tehtävänä näen myös yleisen Venäjä-asiantuntijuuden ylläpitämisen ja kehittämisen Suomessa, haluamme kouluttaa ja kannustaa EY:n Russia Deskin nuoria Venäjä-asiantuntijoita uralla eteenpäin."

Ota yhteyttä Heliin