Kuva: Kaarle Vähämartti

Kaarle Vähämartti

Tax Manager, People Advisory Services, EY Finland

Laaja-alaisen ja monipuolisen kokemuksen omaava ratkaisukeskeinen neuvonantaja.

Fokusalueet Veropalvelut
Toimisto Helsinki, FI

Kaarle työskentelee veroasiantuntijana EY Suomen henkilöverotukseen keskittyneessä People Advisory Services ‑praktiikassa.

Kaarle keskittyy työssään erityisesti  yksityishenkilöiden verotukseen liittyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin sekä ennakkoperintään ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviin asioihin. Kaarlella on kokemusta myös mm. maa- ja metsätalousverotuksesta, yritysverotuksesta sekä kirjanpidosta, ja hän työskenteleekin säännöllisesti kyseisiin kokonaisuuksiin liittyvien toimeksiantojen parissa. 

Kaarle aloitti EY:llä työskentelyn vuonna 2015, ja sitä ennen hän työskenteli Verohallinnossa sekä pienemmässä vero- ja lakipalveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa. 

Building a better working world - Näin Kaarle rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Verotuksellinen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja henkilöiltä sekä yrityksiltä vaadittavien raportointi- ja muiden velvoitteiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana.

Kaarlen palvelee asiakkaitaan joustavasti heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa mukautuen, jotta heille vapautuisi enemmän aikaa käytettäväksi heidän itsensä merkityksellisemmiksi kokemiin asioihin.

Ota yhteyttä Kaarleen