photographic portrait of Reino
En ratkaise asiakkaiden juridisia ongelmia vaan heidän liiketoimintahaasteitaan. Tukenani koko EY.

Reino Hyvärinen

Partner, Head of Law, EY Finland

Juridisten, teollisten, liiketoiminnallisten ja kaupallisten toimintojen erinomainen hallinta, jota hyödynnän yhteensovittaessani asiakkaiden strategioita ja tarpeita toteutuskelpoisiksi hankkeiksi.

Fokusalueet Lakipalvelut
Toimisto Helsinki, FI

Reino johtaa EY:n juridiikkaliiketoimintaa Suomessa. Hänen erikoisalaansa on luoda kustannustehokas toimintamalli, jolla alati lisääntynyt lainopillisen neuvonnan tarve voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin teknologiaa hyödyntäen.

Reino on kansainvälisesti kokenut johtaja, joka on kehittänyt asiakaskeskeisen lähestymistavan liiketoimintaan ja sopimusten tekemiseen samalla huolehtien asiakastyytyväisyydestä peräänantamattomalla ja yrittäjämäisellä otteella.

Hän on aikaisemmin toiminut yritysjuristina sekä liiketoiminnan johtotehtävissä globaaleissa yrityksissä.

Reino on oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta erikoisalanaan oikeustaloustiede.

Building a better working world – Näin Reino rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Roolimallina nuorelle talentille en halua ihannoida työmäärää, vaan rohkaisen avoimeen keskusteluun siitä, mitä yksilöinä haluamme saavuttaa, jotta työmme ja elämämme olisivat tyydyttävässä tasapainossa. Koska henkilökohtainen elämän kestävä oppimisen haasteeni on “jokainen on aina oikeassa”, EY Law:ssa kenenkään ei tule epäröidä sanoa ääneen, mitä eniten haluaa. Reippaasti vaan – toiveilla on tapana toteutua!"

Ota yhteyttä Reinoon