Autan yrityksiä navigoimaan läpi murrosten sekä tukemaan laaja-alaisten muutosten läpiviennissä, niin liiketoiminta- kuin teknologiahaasteiden kannalta.

Riku Piipari

Partner, Head of Consulting, EY Finland

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.

Työssään Riku keskittyy yritysten laajamittaisten muutosten tukemiseen sekä uusien liiketoiminta-alueiden identifioimiseen sekä mahdollistamiseen.

Ennen EY:lle tuloaan hän on toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä globaaleissa yrityksissä. Riku on kansainvälisesti kokenut johtaja, joka on johtanut laajoja muutoshankkeita useassa Euroopan maassa, kuten myös Pohjois-Amerikassa.

Rikulla on laaja-alainen kokemus strategiakonsultoinnista, johdon konsultoinnista, teknologiakonsultoinnista sekä liiketoimintaprosessien ulkoistamisesta.

Ota yhteyttä Rikuun