Toni Halonen
Digitalisaatio muuttaa maailmaa – EY:llä rakennamme ja ylläpidämme pääomamarkkinoiden luottamusta. Haluan tarjota asiakkaillemme modernia, proaktiivista ja säännölliseen vuoropuheluun pohjautuvaa tilintarkastusta, aina uusinta teknologiaa tehokkaasti hyödyntäen.

Toni Halonen

EY Finland, Audit Partner

Tilintarkastuksen ammattilainen, joka keskittyy luottamuksen edistämiseen pääomamarkkinoilla. Arkeen kuuluvat myös perhe ja triathlon-lajit.

Fokusalueet Tilintarkastus
Toimisto Helsinki, FI

Partner ja tilintarkastusliiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen.
Keskittynyt palvelemaan laaja-alaista tilintarkastusasiakasryhmäämme. Kauppatieteiden maisteri ja KHT-tilintarkastaja

Toiminut EYllä tilintarkastajana vuodesta 2007 alkaen.

Tonilla on laaja kokemus niin yrittäjävetoisten kasvuyritysten kuin kansainvälisten listattujen asiakkaiden tilintarkastuksesta ja konsultoinnista usean toimialan yrityskentästä.

Toimii tällä hetkellä useamman pörssiyhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. 

Building a better working world - Näin Toni rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä luotettavan sijoittajainformaation rooli on entisestään korostunut. Ammattitaitoinen ja laadukkaasti suoritettu tilintarkastus palvelee niin yhtiön omistajien kuin sijoittajien tarpeita. Tilintarkastajan roolissani tarjoan pääomamarkkinoiden luottamusta ja toimintaa edistäviä varmennuspalveluita sekä asiakasyritysten toimintaa edistäviä neuvontapalveluita. 

Ota yhteyttä Toniin