12 huhtik. 2024
Kannettavan tietokoneen näyttö näyttää datatrendit

Transaction Trends Q1 2024

Kirjoittajat
Lasse Laurio

Strategy and Transactions (SaT) Leader and Partner, Nordic Talent Leader, EY Finland

EY Suomen Strategia ja Yritysjärjestelypalvelujen johtaja. Innokas urheilumies päälajeina tennis, hiihto ja autourheilu. Koripalloilevien kaksospoikien isä ja pääsponsori.

Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Hanna Savinainen

Manager, Strategy and Transactions, EY Finland

Yritysjärjestelyihin erikoistunut arvonmääritysasiantuntija. Vapaa-ajalla viettää aikaa kuntosalitreenien ja lukemisen parissa.

12 huhtik. 2024

Suomen yrityskauppamarkkinalla edelleen hiljaista, piristymisen odotus jatkuu

Lyhyesti:

  • Suomalaisten yrityskauppojen lukumäärä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 31% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
  • Pääomasijoittajien tekemien yrityskauppojen osuus oli 19% kaikista kaupoista, mikä on vuosien 2021-2023 keskimääräistä tasoa (29%) vähemmän.
  • Advanced Manufacturing & Mobility oli aktiivisin toimiala 62 kaupalla.
  • Divestoinneista on muodostumassa yksi vuoden 2024 yrityskauppa-aktiviteettia vauhdittavista teemoista, kun monet yritykset keskittyvät ydinliiketoimintaansa.

Vuoden ensimmäisessä neljänneksessä Suomen yrityskauppamarkkinalla nähtiin 130 transaktiota keskimääräisen julkistetun kauppahinnan asettuessa 26 miljoonaan euroon. Yrityskauppoja julkistettiin noin 31 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana, mutta edeltävään neljännekseen verrattuna kauppojen määrässä oli hienoista nousua: vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä tehtiin 3 transaktiota enemmän kuin vuoden 2023 viimeisellä. Edellisten 12 kuukauden aikana suomalaisia yrityskauppoja on toteutunut 564, joista suurin osa Advanced Manufacturing & Mobility ja Technology, Media & Telecommunications -toimialoilla. Advanced Manufacturing & Mobility oli myös vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aktiivisin toimiala 62 kaupalla.

Divestoinnit ja hintakuilun kaventuminen tuomassa vauhtia yrityskauppamarkkinaan

Yrityskauppojen valmistelutyöt ovat pitäneet neuvonantajat kiireisinä alkuvuodesta, mutta transaktioiden toteutumista ovat hidastaneet tutut haasteet, kuten rahoituksen hinta ja saatavuus sekä yleinen taloustilanne. Useat suomalaisyritykset keskittyvät tällä hetkellä ydinliiketoimintaansa ja kannattavuuden parantamiseen painottaen vähemmän kasvua. Yritysten tarkastellessa strategiaansa ja optimoidessa portfoliotaan, on divestoinneista muodostumassa yksi Suomen yrityskauppamarkkinaa vuonna 2024 vauhdittavista teemoista. Lisäksi ostajien ja myyjien välinen hintakuilu vaikuttaisi alkaneen nyt kaventua erityisesti myyjien ollessa vihdoin valmiimpia joustamaan hintapyynnöistään, mikä voi helpottaa transaktioiden maaliin saattamista ja tuoda sen myötä yrityskauppamarkkinaan kaivattua lisäaktiviteettia vuoden aikana.

Private Equity -transaktioiden osuus laski hieman

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana pääomasijoittajat tekivät 25 yrityskauppaa Suomessa. Private Equity -kauppojen osuus (19%) laski vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuosien 2021-2023 keskiarvoon (29%). Pääomasijoittajat ovat jatkaneet aktiivista sijoituskohteiden kartoittamista, mutta ostajien ja myyjien eriävät odotukset sopivasta arvostustasosta sekä muut transaktioiden toteuttamiseen liittyvät epävarmuudet ovat vähentäneet käynnistettyjen kauppavalmisteluiden määrää ja hidastaneet kauppojen toteutumista. Muutamia suurempia Private Equity -kauppoja uskotaan olevan valmisteluvaiheessa.

Advanced Manufacturing & Mobility neljänneksen aktiivisin toimiala 62 kaupalla

Viimeisten 12 kuukauden aikana Suomessa on ollut eniten yrityskauppoja Advanced Manufacturing & Mobility (36%), Technology, Media & Telecommunications (26%) ja Consumer Products (16%) -toimialoilla. Yrityskauppojen määrä laski merkittävästi useimmilla toimialoilla vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Real Estate, Hospitality & Construction sekä Technology, Media & Telecommunications kärsivät suurimmasta laskusta näiden toimialojen yrityskauppojen lukumäärän laskettua 63% ja 34% verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Alkuvuoden 2024 aikana EY toimi Evlin taloudellisena neuvonantajana transaktiossa, jossa se myi enemmistöosuuden Nurmijärvelle rakennettavasta 40 megawatin sähkövarastohankkeesta Helenille. Varasto tulee valmistuessaan vuoden 2025 alussa olemaan yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa. Hanke tukee vihreää siirtymää, tasapainottaa sähkön hinnan vaihteluita ja turvaa sähköjärjestelmän toimintavarmuutta.

Lisäksi EY:n Yhdysvaltojen ja Suomen tiimit yhdessä tukivat Carrier Corporationia sen Industrial Fire -liiketoiminnan myynnissä Sentinel Capital Partnersille. Carrierin Industrial Fire -liiketoiminta on johtava palonhavaitsemis- ja sammutusratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti, ja sillä on toimintaa myös Suomessa. Kauppa on osa Carrierin käynnissä olevaa muutosohjelmaa, jonka aikana sen on tarkoitus irtautua kaiken kaikkiaan neljästä liiketoiminnasta.

Kotimaisten yrityskauppojen osuus pienessä nousussa

Kotimaisten yrityskauppojen osuus (42%) vuoden ensimmäisessä neljänneksessä nousi hieman yli ajanjakson 2021 – Q1 2024 historiallisen keskiarvon (39%) ja vastasi täsmälleen edellisten 12 kuukauden osuutta (42%). Suomen rajat ylittävien yrityskauppojen osuus laski nyt 58 prosenttiin, mutta lukumäärällisesti aktiviteetti säilyi edeltävän neljänneksen tasolla, kun kauppojen määrä nousi 75 kaupasta 76 kauppaan. Suomen rajat ylittävien yrityskauppojen osuus oli erityisen korkea Technology, Media & Telecommunications -toimialalla, jonka kaupoista peräti 76 prosentissa oli ulkomainen yritys joko kohdeyhtiönä, ostajana tai myyjänä. Lisäksi molemmat Financial Services -toimialalla tapahtuneet kaupat olivat Suomen rajat ylittäviä.

Helsingin pörssivuosi käynnistynyt jähmeästi

OMXH25-indeksi laski 2,7% vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana, edellisten 12 kuukauden tuoton asettuessa neljänneksen päätteeksi -8,1 prosenttiin. Siinä missä muilla kehittyneillä markkinoilla Pohjoismaissa (esim. OMX Stockholm 30, OMX Copenhagen 20) ja eri puolilla maailmaa (esim. S&P 500, STOXX Europe 600) vuosi on alkanut hyvässä myötätuulessa erityisesti teknologia- ja pankkisektorien vetämänä, Suomen markkinat ovat kärsineet alkuvuodesta poliittisten lakkojen aiheuttamasta epävarmuudesta sekä raskaan teollisuuden ja syklisten toimialojen suuresta painoarvosta indeksissä muun muassa Nesteen ja UPM:n tulosten osoittauduttua pettymyksiksi tuloskauden aikana. Tahmeasta alkuvuodesta huolimatta Nasdaq Helsingissä on kuitenkin nähty myös positiivisia yllätyksiä esimerkiksi Cargotecin, Konecranesin ja Metson osakekurssien oltua hyvässä nousussa.

Nasdaq Helsingissä nähtiin useita julkisia ostotarjouksia vuonna 2023 ja tämä trendi näyttää jatkuvan myös vuonna 2024 pörssiyhtiöiden houkuttelevien arvostustasojen mahdollistamana. Vuoden ensimmäinen julkinen ostotarjous nähtiin tammikuussa, kun saksalainen ohjelmistoyhtiö Matrix42 AG teki ostotarjouksen Efecte Oyj:n koko osakekannasta 15 euron osakekohtaiseen hintaan.

Vuoden alku on tyypillisesti hiljaista aikaa listautumisten suhteen, eikä vuoden 2024 ensimmäinen neljännes tehnyt tähän poikkeusta, sillä Nasdaq Helsingissä ei nähty ainuttakaan uutta listautumista. Koko Pohjoismaissa on alkuvuoden aikana nähty vain yksi listautuminen päälistalle, kun Karnell Group AB listautui Tukholman pörssiin. Lisäksi Tukholmassa on nähty kaksi listautumista First North -listalle, mikä osoittaa merkkejä listautumisaktiviteetin lisääntymisestä Ruotsissa. Suomessa markkina tulee kuitenkin jälkijunassa ja ensimmäisiä uusia listautumisia saataneen odottaa vuoden 2024 jälkipuoliskolle suuremman listautumisaktiviteetin ollessa vuorossa myöhemmin Ruotsin jalanjäljissä. 

Yhteenveto

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Suomen yrityskauppamarkkinalla nähtiin 130 transaktiota, ja yrityskauppojen lukumäärä laski noin 31% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edelliseen neljännekseen verrattuna kauppojen lukumäärä kasvoi kolmella. Advanced Manufacturing & Mobility sekä Technology, Media & Telecommunications ovat olleet edellisten 12 kuukauden aktiivisimmat toimialat yrityskauppojen määrällä mitattuna.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Lasse Laurio

Strategy and Transactions (SaT) Leader and Partner, Nordic Talent Leader, EY Finland

EY Suomen Strategia ja Yritysjärjestelypalvelujen johtaja. Innokas urheilumies päälajeina tennis, hiihto ja autourheilu. Koripalloilevien kaksospoikien isä ja pääsponsori.

Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Hanna Savinainen

Manager, Strategy and Transactions, EY Finland

Yritysjärjestelyihin erikoistunut arvonmääritysasiantuntija. Vapaa-ajalla viettää aikaa kuntosalitreenien ja lukemisen parissa.