2 minuutin lukuaika 30 maalisk. 2021
EU-tuomioistuimen ratkaisuilla vaikutuksia Suomen arvonlisäverolakiin

EU-tuomioistuimen ratkaisuilla vaikutuksia Suomen arvonlisäverolakiin

Kirjoittaja Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

2 minuutin lukuaika 30 maalisk. 2021

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion, johon jokaisen kiinteistöalalla toimivan yrityksen ja yhteisön tulee perehtyä. 

EU:n direktiiveillä on suuri vaikutus suomalaisten ihmisten ja yritysten arkeen ja niistä kannattaa olla tietoinen. Arvonlisäverotuksessa on usein kyse suurista taloudellisista intresseistä ja sen takia verovelvolliselle ja hallinnolle on tärkeää seurata mitä EU-tuomioistuimessa päätetään. 

EU-tuomioistuimen päätösten sekä paikallisen verotuskäytännön välillä saattaa olla ristiriitoja, jotka pyritään hoitamaan hallitusti, mutta joskus kyseessä voi olla merkittävämpi ristiriita ja silloin voidaan joutua pohtimaan arvonlisäverolain muutosta.
Mika Jokinen
Johtava veroasiantuntija, Verohallinto

Esimerkkinä EU-direktiivien ristiriidasta Suomen lainsäädännön kanssa on Euroopan unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu Ruotsissa asiassa C-787/18 (Sögård Fastigheter), joka koskee kiinteistöinvestointien arvonlisäveron vähennysoikeuden tarkistuksia.  Ratkaisuun tulisi jokaisen kiinteistöalalla toimivan yrityksen ja yhteisön perehtyä, sillä tuomiolla on vaikutuksia Suomen arvonlisäverolain kiinteistökauppaa koskeviin säännöksiin. Kyseinen tuomio antaa mahdollisuuksia, synnyttää riskejä sekä vaikuttaa jatkossa kiinteistöjen kauppahintoihin ja kauppakirjamuotoiluihin. Mikäli muutokset koskevat oman organisaatiosi toimintaa, kannattaa selvittää tilanne huolellisesti ennen asiassa etenemistä.

 

Kaikki tähän liittyvä epävarmuus rasittaa kiinteistötoimialaa. Tämä luo epävarmuustilanteen markkinaan, epävarmuuden siihen mikä on kiinteistön oikea hinta, tämä pidentää prosessin kestoa sekä lisää asiantuntijakuluja.
Kirsti Auranen
Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

 

Ennakkoratkaisusta ja sen myötä esiin nousseesta epävarmuudesta kiinteistötoimialla ja yleisesti EU-tuomioistuimen direktiivien yhteiskunnallisista vaikutuksista keskustelemassa EY Aallonharjalla -keskustelusarjassa EY:n asiantuntijat Indirect Taxation tiimistä Partner Kirsti Auranen, Associate Partner Maritta Virtanen ja Tax Advisor Suvi Soppi sekä Verohallinnon johtava veroasiantuntija Mika Jokinen. Kuuntele heidän arvionsa tilanteesta ja neuvot etenemiseen.

Yhteenveto

Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun Ruotsissa asiassa, joka koskee kiinteistöinvestointien arvonlisäveron vähennysoikeuden tarkistuksia. Kyseinen tuomio aiheuttaa epävarmuutta, synnyttää riskejä sekä vaikuttaa jatkossa kiinteistöjen kauppahintoihin ja kauppakirjamuotoiluihin. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.