1 minuutin lukuaika 21 jouluk. 2021
Helsingin hallinto-oikeus rajasi henkilöstöruokailun oman käytön alv-velvollisuutta

Helsingin hallinto-oikeus rajasi henkilöstöruokailun oman käytön alv-velvollisuutta

Kirjoittajat
Matti Lindholm

EY Finland, Indirect Tax, Senior Manager

Arvonlisäverotuksen ystävä ja ammattilainen vuodesta 2002. Urheilua monipuolisesti harrastava ja seuraava 3 lapsen isä Varsinais-Suomesta.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

1 minuutin lukuaika 21 jouluk. 2021
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Helsingin hallinto-oikeus on antanut luontoisetuaterioiden alv-käsittelyä koskevan päätöksen, joka lainvoimaiseksi jäädessään tulee kaventamaan oman käytön verotuksen soveltamisalaa. Päätöksen mahdolliset käytännön vaikutukset on syytä selvittää tapauskohtaisesti.

Arvonlisäverotuksessa verotetaan lähtökohtaisesti tavaroiden ja palvelujen myyntejä eli vastikkeellisia luovutuksia. Myyntitilanteiden ohella veron suoritusvelvollisuus voi syntyä arvonlisäverolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myös eräissä muissa tilanteissa, lähinnä hyödykkeiden ilmaisluovutuksista tai hyödykkeiden ottamisesta yrityksen sisällä vähennyskelpoisesta käytöstä vähennyskelvottomaan käyttöön. Tähän niin sanottuun oman käytön verotukseen liittyy tyypillisesti paljon tulkinnallisia rajanvetotilanteita.

Kiinteistöhallintapalveluja ja henkilökunnalle ilmaiseksi luovuttavia aterioita (luontoisetuateriat) koskien on säädetty muita palveluja laajemmasta oman käytön verovelvollisuudesta. Kun näitä palveluja tuotetaan omalla henkilökunnalla, arvonlisäveron suoritusvelvollisuus voi syntyä, vaikka yritys ei myisi vastaavia palveluja arvonlisäverollisen liiketoimintansa yhteydessä.

Helsingin hallinto-oikeus antoi periaatteellisesti tärkeän päätöksen, joka lainvoimaiseksi jäädessään muuttaa verotuskäytäntöä ja rajoittaa oman käytön verovelvollisuutta omalle henkilökunnalle luovutettavien luontoisetuaterioiden kohdalla (päätös 01.11.2021 H5329/2021). Arvonlisäverodirektiiviin tulkintavaikutukseen perustuvan päätöksen mukaan verovelvollisuutta ei muodostu, jos luontoisetuaterioiden luovuttaminen tapahtuu sellaisen toiminnan yhteydessä, jota ei pidetä arvonlisäverolain tarkoittamana liiketoimintana. Tällä viitataan käytännössä toimintaan, jossa ei peritä lainkaan vastikkeita tai myyntihinnoilla katetaan vain hyvin minimaalinen osuus toiminnan kustannuksista. Hallinto-oikeuden ratkaisemassa tapauksessa verovelvollinen harjoitti valtion varoista avustettua maksutonta perusopetustoimintaa.

Päätös voi koskea valtionosuuksin rahoitettavan koulutustoiminnan harjoittajien lisäksi ainakin yleishyödyllisiä yhteisöjä, seurakuntia, kuntia ja kuntayhtymiä. Päätöksen taloudellisten vaikutusten kannalta keskeinen kysymys on ensinnäkin se, kuinka laajasti yritys (tai muu verovelvollinen) luovuttaa henkilökunnalleen vastikkeettomia luontoisetuaterioita ja minkälaisten toimintojen yhteydessä tämä luovuttaminen tapahtuu. Tämän lisäksi olennaista on arvioida se, miten näiden aterioiden valmistus ja tarjoilu on järjestetty, omalla henkilökunnalla vai ostopalveluna.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on vielä toistaiseksi vailla lainvoimaa. Vaikka veronsaajaosapuoli lähtisi hakemaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, pitäisimme todennäköisempänä, että päätöksen lopputulos ei muutu. Omalla henkilökunnalla valmistettuja ja/tai tarjoiltuja luontoisetuaterioita henkilökunnalleen ilmaiseksi luovuttavien yritysten ja muiden verovelvollisten on syytä jo tämän päätöksen perusteella lähteä arvioimaan, että voisiko päätös vapauttaa jatkossa oman käytön verovelvollisuudelta joltain osin tai jopa kokonaan. Päätös voi mahdollistaa myös takautuvien alv-palautusten hakemisen, mutta asiaan liittyvien tulkinnallisuuksien sekä päätöksen lainvoiman puuttumisen vuoksi asiassa on tärkeää konsultoida alv-asiantuntijaa ennen mihinkään toimenpiteisiin ryhtymistä.

Oman käytön veroa suorittavien verovelvollisten, puhuttiinpa sitten kiinteistöhallintapalveluista, luontaisetuaterioista tai omana käyttönä verotettavan rakentamistoiminnan harjoittajista, on syytä aika ajoin käydä läpi oman käytön veron perusteen laskentaperusteensa. Oikeus- ja verotuskäytännössä tapahtuvien muutosten lisäksi myös verovelvollisen oman toiminnan olosuhteissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa suoritettavan veron perusteen laskentaan.

EY:n arvonlisäveroasiantuntijat avustavat mielellään kaikissa oman käytön verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteenveto

Helsingin hallinto-oikeuden toistaiseksi vailla lainvoimaa olevan päätöksen mukaan luontoisetuateriat jäävät oman käytön arvonlisäverotuksen ulkopuolelle olosuhteissa, joissa aterioiden luovuttaminen ei tapahdu vastikkeellisen liiketoiminnan yhteydessä.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Matti Lindholm

EY Finland, Indirect Tax, Senior Manager

Arvonlisäverotuksen ystävä ja ammattilainen vuodesta 2002. Urheilua monipuolisesti harrastava ja seuraava 3 lapsen isä Varsinais-Suomesta.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Related topics Veropalvelut