2 minuutin lukuaika 11 marrask. 2021
Koulutustoimialan kilpailutilanne muuttuu

Koulutustoimialan kilpailutilanne muuttuu

Kirjoittaja Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

2 minuutin lukuaika 11 marrask. 2021
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Koulutuspalveluita koskevaa arvonlisäverolain muutos valmisteilla.

Valtiovarainministeriö valmistelee arvonlisäverolain muutosta, joka parantaisi voimaan tullessaan kotimaisten koulutuslaitosten kilpailutilannetta ulkomaisiin koulutuslaitoksiin verrattuna. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa lähiaikoina.

Esitysluonnoksessa arvonlisäverolain 40 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että koulutuspalvelujen arvonlisäverokohtelua arvioitaisiin aina Suomen lainsäädännön mukaisin perustein. Verotonta olisi Suomen lain nojalla järjestettävä tai valtion varoin avustettava koulutus. 

Nykyisessä muodossaan AVL 40 § määrittää verottomaksi yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen sekä taiteen perusopetuksen, mikäli koulutus järjestetään lain nojalla tai sitä avustetaan lain nojalla valtion varoin. Pykälässä ei siis mainita suoraan koulutuksen arviointia Suomen lainsäädännön perusteella, joka on avannut mahdollisuuden pykälän tulkitsemiseen Euroopan unionin yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteen pohjalta.

Käytännössä nykytilanne on tarkoittanut sitä, että Suomessa täsmälleen samansisältöistä koulutusta tarjoavan ulkomaisen ja kotimaisen koulutuksenjärjestäjän arvonlisäverokohtelut eroavat toisistaan, jos koulutus kuuluu ulkomaiseen tutkintojärjestelmään, mutta ei Suomen tutkintojärjestelmään. Nämä tulkinnat luovat kotimaiselle toimijalle epäedullisen aseman ulkomaiseen toimijaan verrattuna, kun kotimaisen tarjoajan koulutus on arvonlisäverollista ja ulkomaisen tarjoama sama koulutus verotonta. Verotuksen neutraalisuusperiaate ei pääse tällöin toteutumaan.

 

Nyt pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että alv-kohtelua arvioitaisiin aina Suomen lainsäädännön mukaisin perustein, jolloin koulutuksen järjestäjän kotipaikan tutkintojärjestelmä ei vaikuttaisi Suomessa järjestettävien koulutusten alv-kohteluun. 

Myös EU-komissio katsoo, että verotusmaa määrittää edellytykset koulutuksen arvonlisäverosta vapautumiseen. Verotuksen neutraalisuusperiaate edellyttää palvelun verotusmaassa vallitsevan markkinatilanteen huomioimista. Saman sisältöisten koulutuspalveluiden myyntejä ei tule kohdella verotusmaan arvonlisäverotuksessa eri tavalla.

Arvonlisäverolain muutoksen myötä ulkomaisten koulutuksenjärjestäjien verottomuusetu poistuu ja ne tulevat samaan asemaan kotimaisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Todennäköisesti ulkomaiset toimijat pyrkivät löytämään muita kilpailutekijöitä säilyttääkseen asemansa koulutusmarkkinassa. Tämän vuoksi ja ylipäätään digitalisaation kasvaessa myös kotimaiset koulutuslaitokset ovat uudenlaisen kilpailutilanteen edessä. Perinteiset kirjoihin ja luentoihin perustuvat opetusmuodot ovat väistymässä uuden teknologian sekä kansainvälistymisen myötä. Digitaaliset alustat luovat niin opiskelijoille, opettajille kuin hallinnolle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Opiskelijat voivat osallistua kursseihin ajasta ja paikasta riippumatta. Opettajat voivat seurata oppilaidensa kehittymistä uudella tavalla ja uudistaa kurssien sisältöä vastaamaan paremmin nykyajan työelämän vaatimuksiin. Hallinto puolestaan pystyy analysoimaan esimerkiksi kurssien kannattavuutta reaaliaikaisesti. EY on kehittänyt uuden Next Generation Digital Learning Ecosystem alustan vastaamaan uusia globaaleja vaatimuksia. Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.  

Yhteenveto

Valtiovarainministeriön valmistelemava arvonlisäverolain muutosta parantaisi voimaan tullessaan kotimaisten koulutuslaitosten kilpailutilannetta ulkomaisiin koulutuslaitoksiin verrattuna. Suomessa samansisältöistä koulutusta tarjoavan ulkomaisen ja kotimaisen koulutuksenjärjestäjän arvonlisäverokohtelut eroavat nyt toisistaan, jos koulutus kuuluu ulkomaiseen tutkintojärjestelmään, mutta ei Suomen tutkintojärjestelmään. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että alv-kohtelua arvioitaisiin aina Suomen lainsäädännön mukaisin perustein, jolloin koulutuksen järjestäjän kotipaikan tutkintojärjestelmä ei vaikuttaisi Suomessa järjestettävien koulutusten alv-kohteluun.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Related topics Veropalvelut