1 minuutin lukuaika 16 jouluk. 2021
Lentokone lentää sataman yllä

Tärkeä muutos logistiikka-alan toimijoiden arvonlisäverokäsittelyyn

Kirjoittaja Karimatti Miettinen

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Arvonlisäverotuksen asiantuntija, joka auttaa asiakasta löytämään välillisestä verotuksesta oleellisen ymmärrettävästi. Vapaa-aika kuluu perheen kanssa, urheillessa ja DIY-rakennusprojekteissa.

1 minuutin lukuaika 16 jouluk. 2021
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

Verohallinto on tarkentanut kantaansa verottomia kuljetuspalveluita koskien, ja muuttunut kanta koskee erityisesti logistiikka-alan yrityksiä.

Päivitetyn verohallinnon ohjeen mukaan EU:n ulkopuolelle vientiin liittyvien tavarakuljetuspalveluiden verottomuus ei koske alihankkijan myymiä kuljetuspalveluita, kun palveluja ei myydä suoraan tavaroiden lähettäjälle tai vastaanottajalle eikä sitä voida itsessään pitää suorakuljetuksena Suomesta EU:n ulkopuolelle. Toisin sanoen tilanteessa, jossa kokonaispalvelua myyvät kuljetusliikkeet ostavat alihankintana esim. ajopalvelua tai Suomen sisäisen kuljetuksen, on alihankkijan myynti arvonlisäverollista, vaikka palvelut sisältyvät kuljetusliikkeen myymään verottomaan kokonaiskuljetukseen. 

Tämä on muutos aikaisempaan verotuskäytäntöön, jossa vastaavat alihankinnat on katsottu laajasti verottomiksi, jos alihankkija on voinut osoittaa kuljetusten liittyvän verottomaan suorakuljetukseen EU:n ulkopuolelle. Verohallinnon ohjeen tulkinta perustuu Euroopan tuomioistuimen (EUT) päätökseen, joka tosin julkaistiin jo vuonna 2017. Alihankintana ostettuihin kuljetuspalveluihin liittyy kuitenkin edelleen tulkinnanvaraisuutta myös niissä tilanteissa, joissa alihankkijan myymä kuljetus sisältää kuljetuksen EU:n ulkopuolelle. Tulkinnanvaraisuutta saattaa liittyä yleisestikin vientiin liittyvien kuljetusten myyntiin muille kuin suoraan tavaran viejälle, maahantuojalle tai vastaanottajalle. Arvonlisäverokäsittely muissa EU-maissa on ollut kirjavaa ja erityisesti mikäli EU:n ulkopuolelle suuntautuvien kuljetuspalveluiden alihankintaketjuja syntyy muissa EU-maissa kuin Suomessa tai kuljetuspalveluja myydään ulkomaisille ostajille, on oikea alv-käsittely suositeltavaa varmistaa erikseen. 

Varmistathan, että arvonlisäverokäsittely, sopimukset ja laskutusjärjestelmät ovat ajan tasalla uusien tulkintojen valossa. 

Yhteenveto

Verohallinnon uuden linjauksen mukaan EU:n ulkopuolelle vientiin liittyvien kuljetuspalveluiden verottomuus ei ulotu alihankkijoiden myymiin ajopalveluihin tai Suomen sisäisiin kuljetuksiin vaikka palvelut sisältyvät kuljetusliikkeen myymään verottomaan kokonaiskuljetukseen. Vientikuljetuspalveluihin liittyy edelleen tulkinnanvaraisuutta niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa, joten oikea alv-käsittely erityisesti vientikuljetusten alihankintatilanteissa on suositeltavaa varmistaa erikseen.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Karimatti Miettinen

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Arvonlisäverotuksen asiantuntija, joka auttaa asiakasta löytämään välillisestä verotuksesta oleellisen ymmärrettävästi. Vapaa-aika kuluu perheen kanssa, urheillessa ja DIY-rakennusprojekteissa.

Related topics Veropalvelut