5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2020
helping hands

Verojen maksujärjestelyllä lisäaikaa verojen maksuun

Kirjoittajat
Kalle Koskinen

EY Finland, International Tax and Transaction Services, Partner

Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin erikoistunut veroasiantuntija.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

5 minuutin lukuaika 25 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut COVID-19

Yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeudet ovat koronatilanteen johdosta lisääntyneet. 

Veroista ei kuitenkaan voi vapautua koronatilanteesta huolimatta, mutta maksettaville veroille on mahdollista hakea maksujärjestelyä ja saada näin lisää maksuaikaa. 

Verojen maksujärjestelyjen ehtoihin on tulossa määräajan voimassaolevia muutoksia, joilla koronavirustilanteen yrityksille aiheuttamia maksuvaikeuksia pyritään helpottamaan. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea Verohallinnolta 25.3.2020 alkaen. Maksujärjestelyjen viivästyskorkoihin on myös tulossa helpotuksia lakimuutoksella, jonka odotetaan tulevan voimaan huhtikuun lopussa. 

Maksujärjestelyllä voi lisätä verojen maksuaikaa

Verojen maksuun voi saada maksujärjestelyllä lisää aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että Verohallinto ei ryhdy maksamattomien verojen perintätoimenpiteisiin, mikäli maksujärjestely on voimassa. Helpotetun maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä erääntyy normaalin yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Maksujärjestelyjen ehtoja kevennetään koronavirustilanteen johdosta niiden verojen maksujärjestelypyyntöjen osalta, joita on Verohallinnolta haettu 25.3.2020 alkaen, mutta viimeistään 31.8.2020. Yritysten kannalta merkittävää on, että ennen 25.3. haettuihin maksujärjestelyihin sovelletaan lähtökohtaisesti normaalin maksujärjestelyn ehtoja.

Yritysten olisikin järkevää tässä tilanteessa tehdä laskelmat siitä, kuinka merkittävä hyöty maksujärjestelystä olisi ja millä tavalla se käytännössä voisi parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Asiantuntijamme ovat käytettävissänne ja selvitämme mielellämme eri keinoja, joilla yrityksenne toimintaedellytyksiä voitaisiin koronavirustilanteesta huolimatta edesauttaa.

Helpotetulla maksujärjestelyllä on normaaliin maksujärjestelyyn verrattuna useita hyötyjä yritykselle.

Helpotetun maksujärjestelyn myötä maksujärjestelyn ehdot muuttuvat yrityksen kannalta aikaisempaa edullisemmaksi ja maksujärjestelyn hakeminen voi toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta parantaa toimintaedellytyksiä jo vähäistenkin verojen maksuvaikeuksien ilmetessä.

Yrityksen näkökulmasta merkittävää on, että jättäessään 25.3.-31.8.2020 välisenä aikana maksujärjestelypyynnön, ei tämän käsittelyssä olevan pyynnön kohteena olevia maksamattomia veroja lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla sinä aikana, kun maksujärjestelypyyntö on vireillä Verohallinnossa. Maksujärjestelypyynnön tekemällä yritys voi siten varmistaa sen, että vaikka pyyntöä koskevan ratkaisun voi saada Verohallinnolta näillä näkymin aikaisintaan toukokuussa, yrityksellä on mahdollisuus toimia maksujärjestelypyynnön tekemisen jälkeen ilman pyynnön kohteena olevien verojen ulosottouhkaa tai toimintaa haittaavia merkintöjä ainakin siihen asti, kunnes saa päätöksen asiassa.

Verohallinto aloittaa 25.3.2020 jälkeen jätettyjen maksujärjestelypyyntöjen käsittelyn vasta, kun valmisteilla oleva lakimuutos maksujärjestelyjen alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. Lakimuutoksen on arvioitu tulevan voimaan huhtikuun lopussa ja näin ollen ensimmäiset helpotettua maksujärjestelyä koskevat päätökset annettaneen toukokuussa. Lakimuutoksella maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi 7 prosentista 4 prosenttiin.

Helpotettuun maksujärjestelyyn hyväksyttyjen verojen ensimmäinen maksuerä on vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä, kun se nykyisellään on ollut yksi kuukausi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toukokuussa hyväksytyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä olisi vasta elokuussa. Muutoksen myötä Verohallinto myös lisää automaattisesti hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Kuka on oikeutettu helpotettuun maksujärjestelyyn?

Maksujärjestelyn myöntämiselle on ehtoja. Poikkeuksellisen tilanteen johdosta maksujärjestelyyn pääsemisen ehtoja on helpotettu tilapäisesti. Helpotettuun maksujärjestelyyn pääsemisen edellytykseksi on asetettu, että yrityksellä ei saa olla veroja ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat ilmoitukset on annettu. Myös aiemmin rauennut maksujärjestely voisi estää uuden maksujärjestelyn saamisen.

Koska kyse on poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta käyttöön otetusta menettelystä, yritysten ei edellytetä esittävän erillistä selvitystä siitä, että kyse on tilapäisistä maksuvaikeuksista. Helpotetun maksujärjestelyn edellytyksenä ei myöskään olisi, että aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot on maksettu. Näin ollen myös sellainen yritys, jolla on jo voimassa oleva maksujärjestely, voi tehdä uuden maksujärjestelypyynnön 25.3.2020 alkaen. Helpotetun maksujärjestelyn voi tällöin saada, mikäli pyyntö täyttää maksujärjestelyyn vaaditut ehdot.

Kevennetyn maksujärjestelyn hakeminen OmaVero -palvelussa

Hakemuksen maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa tai ottamalla yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon. Verohallinto ilmoittaa maksujärjestelyn hyväksymisestä tai hylkäämisestä OmaVerossa. Kuten edellä mainittu, maksujärjestely tulee voimaan hyväksymispäivämäärästä alkaen.  

Yhteenveto

Veroasiantuntijamme auttavat mielellään yrityksiä verojen maksujärjestelyihin ja muihin koronavirusepidemiaan liittyvien verotuksellisten asioiden kanssa.
Lue lisää veropalveluistamme.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Kalle Koskinen

EY Finland, International Tax and Transaction Services, Partner

Yrityskauppoihin ja -järjestelyihin erikoistunut veroasiantuntija.

Kirsti Auranen

Partner, Indirect Tax, Government, Infrastructure and Health, EY Finland

Kirsti on erittäin kokenut veroasiantuntija, erityisalanaan arvonlisäverotus.

Related topics Veropalvelut COVID-19