Economic employer Suomessa

Hallituksen esitys taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi ei edennyt eduskunnan käsittelyyn ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja.

Haluatko lisätietoa taloudellisen työnantajan käsitteestä Suomessa?

Ota yhteyttä

 

 

Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönoton myötä Suomen verotusoikeus ulkomailta Suomeen työskentelemään tulevalle työntekijälle maksettavaan palkkaan laajenisi työntekijän tehdessä työtä täällä sijaitsevalle taloudelliselle työnantajalle. Tämä loisi nykyistä useammin velvoitteita sekä työntekijälle, juridiselle työnantajalle että suomalaiselle taloudelliselle työnantajalle.

Uuden lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta, mutta lain voimaantuloa lykättiin vuoden 2023 alkuun. 17.11.2022 annetun ilmoituksen mukaan lakihanke ei kuitenkaan edennyt eduskunnan käsittelyyn ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

Luonnos hallituksen esitykseksi taloudellista työnantajaa koskevasta lainsäädännöstä julkaistu 1.7.2021

Lue lisää täältä.

Päivitetty luonnos hallituksen esitykseksi taloudellista työnantajaa koskevasta lainsäädännöstä julkaistu 28.4.2022

Valtionvarainministeriö on antanut 28.4.2022 lausuntokierrokselle uuden luonnoksen hallituksen esitykseksi taloudellista työnantajaa koskevasta lainsäädännöstä. Luonnosta on päivitetty aiempien lausuntopalautteiden perusteella. Päivitetyn luonnoksen mukaan mm. konsernitilanteessa ulkomainen työntekijä olisi oikeutettu lyhytaikaisesta työskentelystä saadun palkkatulon verovapauteen, mikäli työskentely kestäisi enintään 15 työpäivää yhtäjaksoisesti sekä enintään 45 työpäivää kalenterivuoden aikana.

Hallituksen esitys tuloverolain ja eräiden työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi - Lue lisää: Valtiovarainministeriö (vm.fi) 

Colin The Chameleon

People & Workforce

 

Vahva henkilöstöhallinto on yrityksen olennainen voimavara.

 

Lue lisää palveluistamme

Ota meihin yhteyttä