3 minuutin lukuaika 13 syysk. 2022
Vuorikiipeilijät kiipeämässä vuorenhuipulle auringonnousun aikaan

Organisaatioiden muutoskyvykkyys ja valmentavan johtamisen taidot

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

3 minuutin lukuaika 13 syysk. 2022
Samankaltaisia aiheita Workforce Transformation realized

Työntekijät ovat yrityksen transformaation keskiössä. Valmentava johtaminen auttaa muotoilemaan muutosta ja sen tuloksia parempaan suuntaan.

Muutoshankkeissa esiintyvät haasteet ovat olleet kestoaiheena organisaatioiden kehittämiseen liittyvissä kirjossa ja kirjoituksissa jo vuosikymmenien ajan. Yleensä isoimmaksi haasteeksi tunnistetaan se, miten huomioidaan ihmisten erilaiset toiveet ja odotukset osana muutosprosessia. Jokaisella yksilöllä on heidän persoonastaan, kokemuksestaan, koulutuksestaan ja roolistaan kumpuavat erilaiset tarpeet, joten mitä isompi muutos on kyseessä, sitä monimutkaisempaa on sen johtaminen. Tämän takia ei ole yllättävää, että EY:n ja Oxfordin yliopiston vuonna 2022 julkaistussa tutkimuksessa 67 prosenttia vastanneista yritysjohtajista tunnisti vähintään yhden epäonnistuneen muutoshankkeen viimeisen viiden vuoden ajalta.

Negatiiviset tunteet osana muutosta

Kyseisessä tutkimuksessa EY on yhteistyössä Saïd Business Schoolin ja Oxford Yliopiston kanssa tutkinut, miksi monet transformaatiohankkeet epäonnistuvat ja miten johtajat voivat saada aikaan kestäviä muutoksia. Tutkimuksessa organisaation muutos määritettiin liittyväksi esimerkiksi liiketoimintamalliin, työvoimaan, asiakaskokemukseen, liiketoiminnan kehittämiseen tai tukitoimintoihin. Tutkimuksen perusteella suurin haaste transformaatiohankkeissa on, että työntekijöiden tunteita ei huomioida riittävästi osana hankkeen johtamista.

Organisaatiot suoriutuvat muutoksesta

73%

menestyksekkäämmin, jos työntekijät ovat hankkeen keskiössä.

Tutkimuksen mukaan organisaatiot, joissa työntekijät ovat muutoshankkeen keskiössä, suoriutuvat 73 prosenttia menestyksekkäämmin kuin verrokkiorganisaatiot. Menestyksen tekijöitä olivat erityisesti niin sanotut pakottavat tekijät, kuten prosessit, KPI:t, resurssit ja teknologia, sekä emotionaaliset tekijät kuten muutoksen merkitys, kaksisuuntainen viestintä ja empatia. Tutkimuksesta oli lisäksi mielenkiintoista huomata, että hyvin suoriutuvissa muutoshankkeissa työntekijöiden negatiiviset tunteet nousivat muutoksen aikana hieman, mutta muutoksen jälkeen työntekijät eivät raportoineet juuri lainkaan negatiivisia tunteita muutosta kohtaan.

Vastaavasti huonosti suoriutuvissa hankkeissa muutoksen aikana työntekijöiden negatiiviset tunteet nousivat 136 prosenttia ja jatkoivat nousemistaan muutoksen jälkeen. Vastaava, mutta ei yhtä voimakas muutos havaittiin yritysten johtajissa.

Emotional journeys are the key: deep dive on the data

Tutustu tutkimukseen lisää täällä.

Miten laitetaan ihmiset keskiöön muutoksessa?

EY:n toteuttamissa muutoshankkeissa olemme huomanneet, että eräs keskeinen muutoksen merkityksen viestimiseen, kaksisuuntaiseen viestintään ja empatian kokemukseen vaikuttava tekijä on valmentavaan johtamiseen liittyvä osaaminen. Kyky kysyä oikeita kysymyksiä, olla läsnä ja hyödyntää valmentavan johtamisen työkaluja tuottaa projekteissa parempaa viestintää ja ihmisten sitouttamista muutokseen.

Usein kyky kysyä hyviä kysymyksiä saa myös muutokseen osallistuneista ihmisistä heidän oman osaamisensa irti sekä auttaa muotoilemaan ja johtamaan muutosta ja sen tuloksia organisaation ja sen työntekijöiden kannalta parempaan suuntaan. Tämän vuoksi ihmiset tulee asettaa muutoshankkeissa muutoksen keskiöön, vaikka keskityttäisiinkin rakenteiden, palkitsemisprosessien tai teknologioiden integrointiin.

Valmentavan johtamisen taitoja omaava konsultti tuo asiakkaalle lisäarvoa kyvyllään kiteyttää asioita ja erityisesti ihmisten välisisä keskusteluja. Hyvien kysymysten ja asioiden kiteyttämisen kautta he auttavat asiakasta oivaltamaan ongelmien juurisyyt ja sen, mikä on paras tapa lähteä ratkaisemaan kyseistä ongelmaa juuri heidän organisaatiossaan ja heidän vahvuuksillaan.

Ovatko ihmiset muutoshankkeesi keskiössä?

  • Kysytäänkö organisaatiossanne riittävästi kysymyksiä vai keskitytäänkö teillä pelkästään asioiden raportointiin?
  • Kerrotaanko hankkeestanne, miksi se on tärkeä vai kuunnellaanko, miksi se on tärkeä juuri teille?
  • Ovatko työntekijät muutoshankkeissa joukko, johon kohdistetaan vain yksisuuntaista viestintää?
  • Onko muutokseen osallistettu oikeat ihmiset ja kokevatko he olevansa osa muutosta?
  • Miten paljon valmentavan johtamisen työkaluja organisaationne muutoksen johtajilla on käytössään?

EY:n muutosjohtamisen asiantuntijat auttavat yrityksiä transformaatioon liittyvissä haasteissa. Ota yhteyttä ja kartoitetaan yrityksesi muutoshankkeen tarpeet yhdessä!

Lue palveluistamme lisää tästä.

Yhteenveto

Yrityksen muutoshankkeen menestyminen ei ole pelkästään prosesseista, teknologiasta ja suorituskyvyn mittaamisesta kiinni. Myös yrityksen työntekijät ovat transformaation keskiössä, ja valmentamisen johtamiseen liittyvä osaaminen on tärkeä muutoksen merkityksen viestimiseen ja empatian osoittamiseen vaikuttava tekijä.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.