EY Consulting VN và Smart Train tổ chức giao lưu trực tuyến về triển khai kiểm toán nội bộ 

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN) phối hợp cùng Công ty đào tạo Smart Train Việt Nam đã tổ chức giao lưu trực tuyến về triển khai kiểm toán nội bộ (KTNB) theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP về KTNB.

Tại sự kiện với sự tham gia của gần 450 khách mời là lãnh đạo, quản lý và nhân sự liên quan đến KTNB tại các doanh nghiệp, ông Phan Đằng Chương, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Tư vấn, EY Consulting VN cùng các diễn giả đến từ Bộ Tài chính, Smart Train, đã tập trung trao đổi, thảo luận sâu các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến mô hình, phương pháp luận, công cụ và định hướng đào tạo nguồn lực phù hợp để nâng cao hiệu quả của chức năng KNTB tại doanh nghiệp. 

Khúc mắc của doanh nghiệp về xác định thẩm quyền của KTNB, xây dựng kế hoạch KTNB trong giai đoạn chờ xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, hay áp dụng công nghệ trong KTNB đối với những mô hình hoạt động có điều kiện như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, v.v. là các nội dung đáng quan tâm khác cũng được đưa ra thảo luận tại sự kiện này.

“Vai trò của KTNB trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát sinh nhiều biến động bất thường và khó lường. Chức năng này không chỉ dừng lại ở giám sát mà hơn hết là tư vấn, dự báo tình hình để đưa ra những khuyến nghị thực tế, giúp doanh nghiệp ứng phó và xử lý rủi ro trong quá trình vận hành. Từ quan điểm này, EY hỗ trợ giúp doanh nghiệp tìm ra mô hình, phương pháp luận, công cụ và định hướng đào tạo nguồn lực phù hợp để triển khai chức năng KTNB hiệu quả tại đơn vị mình” - Ông Chương chia sẻ.