EY Việt Nam FSO: Nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cho ngành tài chính ngân hàng Việt Nam

Cùng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, vươn lên vị thế dẫn đầu của Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY Việt Nam qua lời kể từ các lãnh đạo và khách hàng của chúng tôi.