Thông báo về Quyền Riêng Tư 

 

Giới thiệu 

Thông báo về quyền riêng tư này giải thích cách thức EY thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, đồng thời mô tả các quyền của Quý Vị đối với dữ liệu cá nhân của mình. 

Trong thông báo này, “EY”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” đề cập đến tổ chức toàn cầu của các công ty thành viên của Ernst & Young Global Limited, mỗi công ty là một pháp nhân riêng biệt hoặc đề cập đến một hoặc nhiều công ty trong số các công ty thành viên này. Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của Quý Vị là một hoặc nhiều tổ chức EY được liệt kê tại đây (xem danh sách các công ty thành viên và công ty liên kết của EY). 

Một số công ty thành viên EY ở các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu (EU) đã chỉ định một đại diện tại EU để thay mặt các công ty này trong trường hợp và khi những công ty này thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của EU (GDPR). Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết và thông tin liên lạc của những người đại diện này tại đây. Tương tự như vậy, một số công ty thành viên của EY đã chỉ định một đại diện tại Vương quốc Anh cho các mục đích Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Vương quốc Anh. Vui lòng tham khảo thêm về thông tin chi tiết và thông tin liên lạc của các đại diện này tại đây

EY xử lý dữ liệu cá nhân cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này trực tiếp từ Quý Vị, ví dụ: nếu Quý Vị thuê chúng tôi cung cấp dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế, nếu Quý Vị truy cập trang ey.com (trang web của chúng tôi), nếu Quý Vị gửi thông tin liên hệ của mình để nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, nếu Quý Vị gửi dữ liệu liên quan đến sự kiện để tham dự các sự kiện của EY, hoặc nộp hồ sơ xin việc qua trang web tuyển dụng của EY. Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị trong bối cảnh cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc bên cung cấp dịch vụ của Quý Vị, ví dụ: tiến hành kiểm toán ngân hàng của Quý Vị hoặc bảng lương của công ty Quý Vị đang làm việc. Cuối cùng, chúng tôi có được dữ liệu cá nhân của Quý Vị thông qua các nguồn công khai như LinkedIn. Thông báo về quyền riêng tư này nhằm mục đích đề cập đến tất cả các trường hợp nêu trên. 

Các mục dưới đây có thông tin chi tiết hơn về các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân khác nhau của chúng tôi, bao gồm: 

 • Khách truy cập vào ey.com 

 • Doanh nhân của nămTM

 • Khách hàng 

 • Những cá nhân có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi 

 • Dịch vụ phá sản 

 • Thông tin liên hệ trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của chúng tôi 

 • Những người tham gia các cuộc họp, hội nghị, sự kiện và buổi học của EY 

 • Những cá nhân sử dụng ứng dụng của chúng tôi 

 • Những cá nhân truy cập các trang truyền thông xã hội, phần mềm bổ trợ (plugin) và công cụ truyền thông xã hội của chúng tôi 

 • Những cá nhân liên hệ với EY qua email 

 • Những cá nhân liên lạc với EY qua dịch vụ thư thoại 

 • Ứng viên xin việc 

 • Cựu nhân viên 

 • Nhà cung cấp 

 • Đường dây nóng EY/Đạo đức 

 • Khách đến thăm văn phòng EY 

Nếu Quý Vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình hoặc muốn liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của công ty thành viên EY, vui lòng liên hệ với nhóm phụ trách bảo vệ dữ liệu, câu hỏi của Quý Vị sẽ được chuyển đến người hoặc nhóm thích hợp trong tổ chức. 

 • Dữ liệu nào được bảo vệ

  Trong thông báo về quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một con người có thể giúp xác định được, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể bằng cách tham chiếu đến một thông tin nhận dạng như tên, số định danh, dữ liệu vị trí hoặc thông tin nhận dạng trực tuyến. Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm một hoặc nhiều yếu tố nhận dạng cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, bản sắc văn hóa hoặc xã hội của một cá nhân.

  Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm các dữ liệu cá nhân đặc biệt (dữ liệu danh mục đặc biệt) mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra:

  • Nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc

  • Quan điểm chính trị 

  • Niềm tin tôn giáo hoặc triết học

  • Thành viên công đoàn

  • Dữ liệu di truyền

  • Dữ liệu sinh trắc học 

  • Sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần

  • Đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của một người, cũng như dữ liệu cá nhân liên quan đến án tích và hành vi phạm tội

 • Quyền của Quý Vị liên quan đến dữ liệu cá nhân

  Quý Vị có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

  • Truy cập dữ liệu cá nhân về Quý Vị do EY nắm giữ 

  • Yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân của Quý Vị, ví dụ: nếu dữ liệu đó chưa đầy đủ hoặc không chính xác

  • Từ chối nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào 

  • Hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân (trong một số trường hợp nhất định và theo quy định pháp luật hiện hành)

  • Nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà Quý Vị đã cung cấp cho EY trong định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy (được gọi là “khả năng di chuyển dữ liệu”) (trong một số trường hợp nhất định và theo quy định pháp luật hiện hành)

  • Trong trường hợp Quý Vị đã tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc đồng ý khác với việc sử dụng dữ liệu đó, Quý Vị có quyền rút lại sự đồng ý của Quý Vị

  • Quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu (xem phần “Khiếu nại”) 

  Nếu Quý Vị có thắc mắc hoặc muốn thực hiện các quyền của Quý Vị, vui lòng liên hệ với nhân viên Quý Vị thường giao dịch tại EY hoặc liên hệ với nhóm bảo vệ dữ liệu của EY.

 • Khiếu nại

  Nếu Quý Vị quan ngại về một cáo buộc vi phạm pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc bất kỳ quy định nào khác của EY, Quý Vị có thể liên hệ với nhân viên Quý Vị thường giao dịch tại EY hoặc người đứng đầu phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của EY, Văn phòng Tổng Cố vấn, số 6 More London Place, London, SE1 2DA, Vương quốc Anh. Người đứng đầu phụ trách quyền riêng tư của EY sẽ điều tra khiếu nại của Quý Vị và cung cấp cho Quý Vị thông tin về cách xử lý khiếu nại.

  Quý Vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan chuyên trách về bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của Quý Vị hoặc chuyển vấn đề lên tòa án có thẩm quyền giải quyết hoặc theo quy định trong bất kỳ thỏa thuận dịch vụ hiện hành nào với EY.

 • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi

  • Khách truy cập vào ey.com

   Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về Quý Vị khi Quý Vị truy cập trang web của chúng tôi thuộc nhiều loại.

   Thông tin Quý Vị tự nguyện cung cấp 

   Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà Quý Vị tự nguyện cung cấp thông qua trang web của chúng tôi, ví dụ: khi hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến để liên hệ với chúng tôi, đăng ký nhận bản tin, sử dụng một trong các công cụ đối chuẩn trực tuyến của chúng tôi, đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, tham gia khảo sát hoặc đăng ký tham dự các sự kiện mà chúng tôi đang tổ chức. Thông tin chúng tôi thu thập về Quý Vị bao gồm:

   • Tên 

   • Chức danh, cấp bậc hoặc chức năng công việc, vai trò trong công việc

   • Học vấn 

   • Công ty hoặc tổ chức

   • Dữ liệu về công ty 

   • Thông tin liên hệ, bao gồm email chính, địa chỉ email và số điện thoại

   • Thông tin nhân khẩu học như ngành, quốc gia, mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm 

   • Thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng hoặc nghiên cứu tương tự

   • Thông tin liên quan đến các sự kiện được nắm bắt thông qua các biểu mẫu liên quan đến sự kiện, như các hạn chế về chế độ ăn uống, thông tin về khách sạn và chuyến bay, trạng thái đăng ký/tham dự, tham gia phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, trải nghiệm tham dự sự kiện trước đó và giới tính  

   • Thông tin liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi dành cho Quý Vị

   • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà Quý Vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi 

   Chúng tôi không cố ý thu thập các dữ liệu nhạy cảm, trừ khi Quý Vị cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu đó. Mặc dù có thể có các hộp văn bản trống xuất hiện trên trang web, ở đó Quý Vị có thể nhập bất kỳ thông tin gì, chúng tôi không có ý định xử lý thông tin nhạy cảm. Quý Vị không bắt buộc phải cung cấp và không nên tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong các hộp văn bản này. Nếu Quý Vị chọn cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào theo cách này, Quý Vị thừa nhận rằng Quý Vị đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm này.

   Nếu Quý Vị đăng ký trên trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của Quý Vị sẽ được lưu trữ trong hệ thống CRM của chúng tôi. Dữ liệu của người đăng ký sẽ bị xóa nếu một người không tham gia các hoạt động liên quan với EY trong 18 tháng hoặc sớm hơn nếu pháp luật yêu cầu. Nếu Quý Vị đã từ chối nhận các ấn phẩm của EY, thông tin liên hệ cơ bản của Quý Vị sẽ vẫn có trong danh sách từ chối của chúng tôi. 

   Thông tin chúng tôi tự động thu thập 

   Khi Quý Vị truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định từ thiết bị của Quý Vị. Cụ thể, dữ liệu chúng tôi tự động thu thập bao gồm những thông tin như địa chỉ IP, ID pixel, loại thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất, loại trình duyệt, hệ điều hành, vị trí địa lý ở phạm vi rộng (ví dụ: vị trí cấp độ quốc gia hoặc cấp độ thành phố) và các thông tin kỹ thuật khác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thiết bị của Quý Vị tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm các trang được truy cập, URL hiện tại, thời gian Quý Vị truy cập trang web và các liên kết được nhấp vào. Việc thu thập những thông tin này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, họ đến từ đâu và quan tâm tới nội dung nào trên trang web của chúng tôi. 

   Chúng tôi sử dụng những thông tin này cho mục đích phân tích nội bộ và để cải thiện chất lượng cũng như mức độ liên quan của trang web đối với khách truy cập. Thông tin sẽ được thu thập bằng cách sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự, như được giải thích thêm trong Chính Sách Cookie Của EY. Lưu ý rằng nếu cài đặt chế độ Không Theo Dõi hoặc báo hiệu Kiểm Soát Quyền Riêng Tư Toàn Cầu trong trình duyệt của Quý Vị được bật, cookie Tiếp thị/Hướng mục tiêu sẽ bị tắt theo mặc định.

   Trang web của chúng tôi sử dụng Adobe Analytics (“Adobe”) để cung cấp báo cáo, trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Adobe xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau: địa chỉ IP của Quý Vị (để điền (populate) báo cáo phân đoạn thị trường theo cơ sở địa lý và để xác định người dùng nội bộ trong EY và người dùng bên ngoài truy cập trang web của chúng tôi) và ID người dùng, địa chỉ email, tên và mật khẩu trong phạm vi được cung cấp trực tiếp bởi khách truy cập trang web. Dữ liệu cá nhân của Quý Vị sẽ được Adobe xử lý cho các mục đích sau: (i) nắm bắt các số liệu web về hành trình của người dùng trong trang web của chúng tôi (ví dụ: các trang đã xem và các liên kết được nhấp vào); (ii) phân tích và hiểu thông tin tổng thể về lưu lượng truy cập trang web; (iii) cho phép chúng tôi đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan tới trang web của chúng tôi; và (iv) xác thực người dùng và cho phép người dùng truy cập trang web của chúng tôi. EY Global Services Limited là đơn vị kiểm soát dữ liệu cho mục đích xử lý này và cấp phép cho Adobe từ Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ai-len, đặt máy chủ tại London, Vương quốc Anh. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo vệ quyền riêng tư của Adobe và đưa ra các lựa chọn liên quan đến hoạt động theo dõi của Adobe. 

   Trang web của chúng tôi cũng sử dụng nhiều phần mềm bổ trợ truyền thông xã hội khác nhau.

   Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị với tư cách là khách truy cập vào trang web của chúng tôi: 

   • Quản trị và quản lý trang web của chúng tôi, bao gồm xác nhận và xác thực danh tính của Quý Vị cũng như ngăn chặn truy cập trái phép vào các khu vực hạn chế trên trang web 

   • Cá nhân hóa và làm phong phú trải nghiệm duyệt web của Quý Vị bằng cách hiển thị những nội dung (bao gồm các quảng cáo có mục tiêu) có nhiều khả năng phù hợp và được Quý Vị quan tâm hơn  

   • Phân tích dữ liệu của khách truy cập vào trang web và thông tin lưu lượng truy cập trang web

   • Nắm bắt số liệu web về hành trình của người dùng trong trang web  

   • Xác định công ty, tổ chức, viện hoặc cơ quan nơi Quý Vị làm việc hoặc nơi mà Quý Vị có liên quan theo cách khác

   • Phát triển hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi 

   • Cung cấp cho Quý Vị thông tin truyền thông tiếp thị, tài liệu Lãnh đạo Tư duy của EY và các công cụ đối chuẩn trực tuyến

   • Tiến hành đối chuẩn và phân tích dữ liệu (ví dụ: liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi và phân tích nhân khẩu học của khách truy cập trang web) 

   • Hiểu cách khách truy cập sử dụng các tính năng và chức năng của trang web 

   • Giám sát và thực thi việc tuân thủ các điều khoản sử dụng hiện hành 

   • Thực hiện đánh giá chất lượng và quản lý rủi ro

   • Cho phép quản lý các sự kiện của EY tốt hơn, bao gồm sự kiện Doanh nhân Thế giới của Năm 

   • Cho phép các nhóm quản lý sự kiện điều phối các chiến dịch email và thông báo sự kiện của nhóm quản lý này hiệu quả hơn

   • Cho phép đăng ký sự kiện và hội thảo trực tuyến 

   • Cho phép tải xuống nội dung và thu thập khách hàng tiềm năng

   • Giúp cung cấp các dịch vụ và thông tin cho Quý Vị một cách hiệu quả 

   • Bất kỳ mục đích nào khác khiến Quý Vị cung cấp thông tin cho EY

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web của chúng tôi: 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ hiệu quả cho Quý Vị cũng như hoạt động kinh doanh hiệu quả và hợp pháp của chúng tôi

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc phát triển và cải thiện trang web cũng như trải nghiệm người dùng của Quý Vị 

   • Sự đồng ý rõ ràng của khách truy cập

  • Doanh nhân của năm

   EY chấp nhận các đề cử cho chương trình Doanh Nhân EY Của Năm™ thông qua trang web của chúng tôi. Người được đề cử phải cung cấp dữ liệu cá nhân, bao gồm cả dữ liệu tài chính và phải ký vào mẫu đề cử. Mẫu đề cử được gửi cho các nhà tài trợ chương trình và ban giám khảo độc lập cấp quốc gia và khu vực để chọn ra người nhận giải thưởng.

   Hệ thống toàn cầu chương trình Doanh Nhân EY Của Năm™ có thông báo riêng về quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân tham gia chương trình Doanh Nhân Của Năm™ tham khảo thông báo về quyền riêng tư có sẵn trên hệ thống đó.

  • Khách hàng

   Khi Quý Vị yêu cầu chúng tôi cung cấp cho Quý Vị các dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi có lý do kinh doanh hợp lý liên quan đến các dịch vụ đó. Để biết tổng quan về các dịch vụ của chúng tôi, hãy nhấp vào đây

   Trong bối cảnh cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng, EY cũng xử lý dữ liệu cá nhân của những cá nhân không trực tiếp là khách hàng của chúng tôi (ví dụ: nhân viên, khách hàng hoặc nhà cung cấp của khách hàng của chúng tôi). Xem phần “Các cá nhân có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi” để biết thêm thông tin. 

    
   Phần lớn dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi được cung cấp một cách tự nguyện bởi (hoặc được chúng tôi thu thập từ các nguồn bên thứ ba theo yêu cầu của) khách hàng của chúng tôi. Vì lý do này, nếu Quý Vị là khách hàng của EY thì thông thường Quý Vị sẽ biết rõ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và sử dụng. Thông tin này có thể bao gồm: 

   • Thông tin cơ bản như tên của Quý Vị, công ty Quý Vị làm việc, vị trí của Quý Vị và mối quan hệ của Quý Vị với một người  

   • Thông tin liên hệ như địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của Quý Vị  

   • Thông tin tài chính như thông tin liên quan đến thanh toán  

   • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác liên quan đến Quý Vị hoặc các bên thứ ba khác mà Quý Vị cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích tiếp nhận dịch vụ của chúng tôi  

   Chúng tôi sử dụng thông tin này: 

   • Để cung cấp dịch vụ cho Quý Vị  

   • Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi và duy trì các mối quan hệ hợp đồng  

   • Cho mục đích kế toán và thuế  

   • Để tiếp thị và phát triển kinh doanh  

   • Để tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật và quy định của chúng tôi 

   • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp  

   • Vì mục đích lịch sử và thống kê 

   Do sự đa dạng của các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau. Vui lòng xem các ví dụ (không đầy đủ) bên dưới về danh mục dữ liệu cá nhân cho bốn dòng dịch vụ chính của chúng tôi: 

   • Dịch vụ Đảm bảo

    Khi cung cấp dịch vụ đảm bảo, EY sẽ xử lý những thông tin chứa dữ liệu cá nhân như hồ sơ bảng lương, hồ sơ hội đồng quản trị và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động của khách hàng kiểm toán và bất kỳ hoạt động nào của các công ty trong tập đoàn. Ví dụ về các loại dữ liệu cá nhân được xử lý:

    • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email 

    • Thông tin về việc làm như mã số lao động, bộ phận công tác, vai trò và thời gian công tác 

    • Dữ liệu về sức khỏe và sự vắng mặt, ví dụ: chứng nhận y tế và thông tin về nghỉ ốm, nghỉ phép hoặc nghỉ phép dành cho đối tượng là cha mẹ  

    • Thành viên công đoàn 

    • Số định danh cá nhân 

    • Thông tin về điều kiện tài chính như thông tin tài khoản ngân hàng, chi tiết tiền lương và các lợi ích khác, dữ liệu bảo hiểm và biển số xe ô tô của công ty 

    • Thông tin về bảo hiểm và lương hưu nghề nghiệp 

    Hoặc 

    • Các loại dữ liệu cá nhân khác cần thiết để tiến hành kiểm toán theo các tiêu chuẩn kiểm toán và kiểm toán viên giỏi

   • Dịch vụ Thuế

    Ví dụ về các danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý bởi nhóm cung cấp dịch về thuế cho khách hàng của EY:

    • Dữ liệu cá nhân của khách hàng cá nhân và các thành viên gia đình của cá nhân đó, bao gồm tên, địa chỉ và nhân khẩu học, thông tin liên hệ, ngày sinh và mã số thuế, bao gồm số an sinh xã hội và địa chỉ email

    • Dữ liệu cá nhân của người đại diện của khách hàng cá nhân, bao gồm tên, thông tin liên hệ và địa chỉ email

    • Hồ sơ khai thuế: trách nhiệm pháp lý, ngày lập và gửi, ý kiến về tờ khai thuế 

    • Dữ liệu cân bằng thuế: trách nhiệm pháp lý, ngày lập, số tiền thanh toán và thuế đã nộp

    • Những đơn vị tổ chức được sử dụng để thu thập thông tin thuế thu nhập cá nhân theo quốc gia cụ thể, lịch sử học vấn, việc làm, y tế, pháp lý và các dữ liệu khác của người nộp thuế là cá nhân (và của thành viên gia đình của người nộp thuế, nếu được yêu cầu), cần thiết trong quá trình cung cấp dịch vụ

    • Các giấy tờ dùng để chỉnh sửa thông tin khách hàng nhận được từ các đơn vị tổ chức hoặc các phương tiện khác; dữ liệu bồi thường từ người sử dụng lao động; tìm nguồn thu nhập dựa trên dữ liệu về lịch công tác và du lịch 

    • Thông tin du lịch tại thời điểm hiện tại, trong quá khứ hoặc trong tương lai của cá nhân, bao gồm các địa điểm đã ghé thăm và các hoạt động thường ngày diễn ra ở mỗi địa điểm  

    • Các tài liệu như tờ khai thuế, thư chuyển nhượng, tài liệu nhập cư, yêu cầu kiểm toán từ cơ quan thuế cũng như các tài liệu chính thức và cá nhân (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, tài liệu và bằng cấp liên quan tới học vấn cũng như bản sao hộ chiếu)

    • Bảng câu hỏi về vai trò giám sát báo cáo tài chính (FROR), cho biết tình trạng việc làm, người sử dụng lao động và mô tả công việc

    • Thông tin cụ thể của công ty: thông tin liên hệ của nhân viên khách hàng doanh nghiệp và tên bộ phận

    • Dữ liệu về công việc: chi tiết về việc sắp xếp công việc và sinh hoạt hiện tại, bao gồm quốc gia và thành phố được phân công làm việc, bộ phận sử dụng lao động chi trả tiền lương và chi phí phân công công việc 

    • Dữ liệu nhập cư: bảng câu hỏi về giấy phép lao động, tình trạng giấy phép lao động, bản sao mẫu đơn, bản sao giấy phép lao động, bản sao thị thực, bản sao hộ chiếu và các giấy tờ nhập cư khác

   • Dịch vụ Tư vấn

    Khi cung cấp dịch vụ tư vấn, EY xử lý nhiều loại thông tin, có thể bao gồm tất cả các loại dữ liệu cá nhân. Phạm vi xử lý phụ thuộc vào dịch vụ và lĩnh vực trong đó khách hàng của Công ty thành viên EY đang hoạt động. Ví dụ: việc cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho một ngân hàng đòi hỏi phải xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau hơn là việc giúp một khách hàng trong lĩnh vực dược phẩm xây dựng phương thức tốt hơn để theo dõi dữ liệu kết quả sức khỏe.

    Ví dụ về các danh mục dữ liệu cá nhân được nhóm cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng nhận hoặc xử lý:

    • Thông tin liên lạc như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email

    • Hồ sơ nhân sự và hồ sơ về nhà cung cấp của khách hàng, bao gồm dữ liệu cá nhân của nhân viên hoặc nhà cung cấp của khách hàng như tên, thông tin liên hệ, ngày sinh, chủng tộc, số định danh do chính phủ ấn định, hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ 

    • Dữ liệu tài chính như thông tin về tiền lương, tiền công, thông tin về lương hưu và trợ cấp hưu trí cũng như số tài khoản ngân hàng

    • Thông tin sức khỏe đối với những người tiếp nhận thuốc hoặc phương pháp điều trị cụ thể

    • Dữ liệu cá nhân của nhân viên có khả năng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chuỗi cung ứng hoặc gia công bên ngoài

    • Dữ liệu khách hàng, bao gồm chủng tộc hoặc giới tính trong quá trình cung cấp dịch vụ thu thập trải nghiệm khách hàng 

   • Dịch vụ Chiến lược và Giao dịch

    Một số danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý bởi các nhóm cung cấp dịch vụ cho khách hàng đối với dịch vụ Chiến lược và Giao dịch của EY. Những danh mục nêu trên bao gồm thông tin về bên mua và các bên mục tiêu thực tế hoặc tiềm năng, chủ yếu bao gồm thông tin cá nhân chi tiết của giám đốc và nhân sự chủ chốt, ví dụ:

    • Thông tin chi tiết bảng lương

    • Hợp đồng lao động

    • Thông tin lương hưu và trợ cấp hưu trí 

    • Các mục ghi nhận trong sổ ghi tai nạn

    • Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

    • Danh sách khách hàng

    • Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng 

    • Đăng ký công ty

   Ngoài ra, chúng tôi cũng xử lý thông tin định danh và lý lịch như một phần của quy trình chấp nhận khách hàng, tài chính, quản trị và tiếp thị của chúng tôi, bao gồm tính độc lập trong kiểm toán, chống rửa tiền, xung đột, kiểm tra danh tiếng và tài chính cũng như nhằm thực hiện bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định quản lý nào khác mà chúng tôi phải tuân theo.

   Việc kiểm tra có thể bao gồm:

   • Xác minh danh tính: bằng chứng về tên và địa chỉ

   • Quyền sở hữu hưởng lợi cuối cùng của doanh nghiệp và các pháp nhân khác 

   • Kiểm tra xung đột: để tránh xung đột lợi ích với bất kỳ khách hàng nào khác

   • Chống rửa tiền, tiền thu được từ tội phạm và kiểm tra tài trợ khủng bố

   • Kiểm tra những người có liên quan đến chính trị (PEP): những người có vai trò nổi bật trong chính phủ, cơ quan tư pháp, tòa án, ngân hàng trung ương, đại sứ quán, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước, bao gồm các thành viên gia đình và cộng sự thân cận của những người có liên quan đến chính trị này

   • Kiểm tra tin tức bất lợi từ các phương tiện truyền thông 

   • Kiểm tra danh sách trừng phạt của chính phủ

   • Kiểm tra độc lập

   Các hoạt động kiểm tra này được thực hiện vì nguyên nhân quy định, pháp luật hoặc thương mại và cần được lặp lại trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Là một phần của các hoạt động kiểm tra này, chúng tôi được yêu cầu xử lý dữ liệu thuộc danh mục đặc biệt (ví dụ: để xác minh xem Quý Vị có phải là người có liên quan đến chính trị hay không hoặc để thu thập thông tin về các án tích trong trường hợp việc này là bắt buộc đối với luật chống rửa tiền). Việc Quý Vị cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin và tài liệu cần thiết rất quan trọng vì điều này ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho Quý Vị.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng: 

   Thực hiện hợp đồng

   • Tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật hoặc quy định

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi là cung cấp cho Quý Vị các dịch vụ liền mạch, nhất quán, dịch vụ chất lượng cao và đảm bảo thanh toán kịp thời mọi khoản phí, chi phí và khoản nợ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc hiểu mọi xung đột lợi ích hoặc thách thức liên quan đến pháp luật độc lập 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ EY khỏi tình trạng vô tình dính líu tới những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào khác (ví dụ: khủng bố)

  • Những cá nhân có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi

   Như một phần của những dịch vụ chuyên nghiệp mà EY cung cấp cho khách hàng, EY xử lý dữ liệu cá nhân của những người mà chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp (theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác). Ví dụ: nếu chúng tôi thực hiện kiểm toán theo luật định, nhóm cung cấp dịch vụ kiểm toán của chúng tôi sẽ phải kiểm toán sổ sách của khách hàng, có thể bao gồm dữ liệu bảng lương cho nhân viên của khách hàng, dữ liệu nhà cung cấp, quản trị tài chính, dữ liệu liên quan đến nguyên đơn và thủ tục tố tụng. Lấy một ví dụ khác: nếu chúng tôi thực hiện đánh giá thẩm định để việc mua lại một đối tượng thay mặt cho khách hàng, EY sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân liên quan đến nhân viên, ban quản lý và khách hàng của mục tiêu.

   Chúng tôi yêu cầu khách hàng xác nhận rằng khách hàng này có thẩm quyền cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện dịch vụ và mọi dữ liệu cá nhân khách hàng đó cung cấp cho chúng tôi đều đã được xử lý theo luật hiện hành.

   Do sự đa dạng của các dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân như:

   • Thông tin về cá nhân (như tên, tuổi, dữ liệu ngày sinh, giới, tình trạng hôn nhân và quốc gia) 

   • Thông tin liên hệ (như số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư)

   • Thông tin chi tiết về tài chính (như tiền lương, bảng lương, thu nhập, đầu tư, lợi ích và tình trạng thuế)

   • Thông tin về việc làm (như vai trò, cấp bậc, kinh nghiệm, dữ liệu hiệu suất và số lượng việc làm)

   Đối với một số dịch vụ nhất định, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu thuộc danh mục đặc biệt. Ví dụ: ở một số quốc gia, việc thực hiện dịch vụ khai thuế yêu cầu phải xử lý các chi tiết về những khoản thanh toán được thực hiện bởi khách hàng của chúng tôi, vợ/chồng và người phụ thuộc của khách hàng đó với tư cách thành viên công đoàn, cho đảng phái chính trị, hay cho các chi phí điều trị y tế hoặc tổ chức từ thiện tôn giáo. Những dữ liệu đó được thu thập có chủ ý và sẽ chỉ được sử dụng khi cần thiết liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mà vì thế dữ liệu được thu thập như xác định mức thuế chính xác đối với thu nhập của khách hàng của chúng tôi và nhằm yêu cầu khấu trừ thuế chính xác đối với các khoản thanh toán đó. 

   Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của những người chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi:

   • Tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật hoặc quy định

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc đảm bảo khách hàng được cung cấp các dịch vụ liền mạch, nhất quán và dịch vụ chất lượng cao trên toàn thế giới

  • Dịch vụ Phá sản

   Khi một công ty lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, một hoặc nhiều chuyên viên xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của EY (tức là quản tài viên và người thanh lý tài sản) có thể được chỉ định để quản lý các công việc, hoạt động kinh doanh và tài sản của công ty. Tương tự, khi một người mắc nợ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc chế độ tái cấu trúc, một hoặc nhiều chuyên viên xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của EY có thể được chỉ định để quản lý công việc, hoạt động kinh doanh và tài sản của người mắc nợ.

   Trong mục này: 

   • Quản tài viên đề cập đến các chuyên viên xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của EY.

   • Công ty đề cập đến tổ chức mất khả năng thanh toán mà quản tài viên được chỉ định để quản lý  

   • Người mắc nợ đề cập đến người lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc chế độ tái cơ cấu .

   • “ Quý Vị” đề cập đến các chủ thể dữ liệu có liên quan trong thủ tục phá sản của công ty hoặc người mắc nợ. 

   Khi cung cấp dịch vụ phá sản, EY xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị vì lợi ích hợp pháp trong việc hỗ trợ các quản tài viên thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật và quy định của các quản tài viên này liên quan đến các thủ tục phá sản. Để làm rõ, công ty hoặc người mắc nợ vẫn là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của Quý Vị - những dữ liệu được xử lý vào các mục đích không liên quan đến nghĩa vụ theo pháp luật và quy định của quản tài viên.

   Hầu hết những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý được lấy trực tiếp từ Quý Vị, nhưng chúng tôi cũng gián tiếp lấy các dữ liệu cá nhân về Quý Vị. 

   Quản tài viên và EY xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị cho các mục đích (không đầy đủ) sau đây:

   • Trao đổi với công ty hoặc chủ nợ của người mắc nợ và chủ nợ cá nhân: thông tin cụ thể cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định (thông tin này được sử dụng để đánh giá, ví dụ, quyền được hưởng bất kỳ cổ tức nào nếu đó nếu có cổ tức phải trả) 

   • Cung cấp tài liệu tham khảo hoặc báo cáo cho các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thích hợp liên quan đến việc nắm giữ chức vụ công hoặc đáp ứng các yêu cầu 

   • Cung cấp lợi nhuận theo luật định  

   • Các mục đích quản lý tài sản trong vụ việc, bao gồm xử lý tài sản, thỏa thuận về yêu cầu bồi thường và thanh toán các khoản phân bổ 

   • Xử lý vì mục đích cá nhân của nhân viên theo quy định của pháp luật và chính sách của chính công ty 

   • Quản lý bảng lương, lập hóa đơn, kiểm soát tín dụng và các dữ liệu khác liên quan đến tài chính của công ty

   • Cung cấp thông tin hợp lý và hợp pháp cho các bên quan tâm 

   • Ngăn chặn và phát hiện tội phạm hoặc gian lận

   • Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, tiếp nhận tư vấn pháp lý, tiến hành tố tụng hoặc bào chữa trong hoạt động tố tụng 

   • Tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật mà công ty hoặc người mắc nợ phải tuân theo

   • Mục đích quản lý rủi ro và chất lượng 

   Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý cho các mục đích trên bao gồm (nhưng không giới hạn ở) tên, địa chỉ, thông tin nhận dạng, thông tin về bảng lương cũng như bất kỳ thông tin nào về giao dịch của Quý Vị với công ty hoặc bên mắc nợ mà là cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của quản tài viên trong quá trình phá sản.

   Quý Vị có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý Vị. Nếu Quý Vị có thắc mắc hoặc muốn thực hiện các quyền của Quý Vị, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản tới bên chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của Quý Vị (công ty, người mắc nợ hoặc quản tài viên), sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong thông tin liên lạc về tình trạng mất khả năng thanh toán. 

  • Các mối liên hệ trong các hệ thống quản lí quan hệ khách hàng (CRM) của chúng tôi

   Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan tới các mối liên hệ (khách hàng cũ, hiện tại và tiềm năng cũng như những người làm việc cho hoặc có liên hệ với những khách hàng đó và các mối liên hệ công việc khác như cựu nhân viên, nhà tư vấn, nhà quản lý và nhà báo) trong hệ thống CRM của chúng tôi. Các hệ thống CRM này hỗ trợ các hoạt động tiếp thị của EY. Tài liệu Lãnh đạo Tư duy của EY, bản tin, tài liệu tiếp thị, cơ hội học tập, khảo sát và lời mời tham gia các sự kiện của EY sẽ được gửi tới các mối liên hệ trong hệ thống CRM của chúng tôi .

   Trong hệ thống CRM của chúng tôi, chúng tôi xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

   • Tên, chức danh, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số fax 

   • Tên của người sử dụng lao động hoặc tổ chức mà người đó có liên hệ  

   • Tiếp thị và sở thích của người dùng, bao gồm việc người đó có chọn tham gia truyền thông tiếp thị hay không 

   • Phản hồi với các lời mời, hoạt động đọc và xác nhận tham dự sự kiện thông qua sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để điều chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi 

   Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu thuộc danh mục nhạy cảm, trừ khi Quý Vị cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đó (ví dụ: các yêu cầu về chế độ ăn uống đặc biệt khiến tiết lộ tôn giáo của Quý Vị hoặc bất kỳ dị ứng thực phẩm nào), nếu Quý Vị tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi.

   Dữ liệu về những mối liên hệ công việc trong cơ sở dữ liệu tiếp thị của chúng tôi chưa có tương tác tích cực với EY sẽ được xóa định kỳ theo yêu cầu quản lý hiện hành. Nếu Quý Vị đã chọn không nhận các ấn phẩm của EY trong tương lai, thông tin liên hệ cơ bản của Quý Vị có thể vẫn còn trong danh sách chọn không tham gia của chúng tôi. 

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của các mối liên hệ công việc:

   • Sự đồng ý rõ ràng của đầu mối liên hệ công việc 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ với các đầu mối liên hệ công việc của chúng tôi và cung cấp thông tin về EY, các dịch vụ và sự kiện do chúng tôi tổ chức 

  • Người tham gia các cuộc họp, hội nghị, sự kiện và buổi học của EY

   Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về những người tham gia các cuộc họp, hội nghị, sự kiện và buổi học (sự kiện) của EY. Chúng tôi sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để quản lý quy trình đăng ký sự kiện, ứng dụng nào cũng sẽ có thông báo riêng về quyền riêng tư, giải thích lý do và cách thức các ứng dụng này thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi khuyến khích người tham gia tham khảo các thông báo về quyền riêng tư có sẵn trên các ứng dụng đó.

   Là một phần trong quy trình quản lý sự kiện của chúng tôi, chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân sau (nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết cho một sự kiện cụ thể):

   • Tên, tuổi hoặc ngày sinh 

   • Thông tin nhân sự của khách hàng (thông tin nhà, văn phòng và doanh nghiệp) 

   • Số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ 

   • Thông tin khách hàng (thông tin nhà, văn phòng, doanh nghiệp)

   • Địa chỉ email

   • Giới tính 

   • Nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác 

   • Tên người sử dụng lao động (EY hoặc công ty)

   • Nghề nghiệp (chức vụ)

   • Số hộ chiếu 

   • URL web cá nhân (nếu Quý Vị có trang web cá nhân muốn chia sẻ)

   • Số điện thoại hoặc số fax

   • Dữ liệu liên quan đến sự kiện như: Hạn chế về chế độ ăn uống hoặc yêu cầu đặc biệt, trạng thái đăng ký, trạng thái/loại người tham gia, tham gia phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, trải nghiệm sự kiện trước đó, thời gian đến/thời gian khởi hành, thời gian nhận/trả phòng khách sạn, thông tin chuyến bay (hãng hàng không, ngày đến và ngày đi)

   Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu thuộc danh mục nhạy cảm, trừ khi Quý Vị cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đó (ví dụ: các yêu cầu về chế độ ăn uống đặc biệt khiến tiết lộ tôn giáo của Quý Vị hoặc bất kỳ dị ứng thực phẩm nào hay dữ liệu khác cần thiết liên quan đến sức khỏe để cung cấp hỗ trợ cho người tham gia, nếu cần, ví dụ, nếu cần phải có xe lăn). 

   Những người tham dự các sự kiện của EY được tổ chức tại các địa điểm bên ngoài phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nhằm mục đích nhận dạng để bảo vệ con người, tài sản và thông tin của chúng tôi, đồng thời tránh để những người không liên quan tiếp cận các sự kiện của EY bên ngoài cơ sở. 

   EY được phép chụp ảnh, ghi âm hoặc quay video ở các khu vực công cộng diễn ra sự kiện của EY. Chúng tôi sử dụng các phương tiện như vậy trong các tài liệu tiếp thị của chúng tôi. Hình ảnh, giọng nói của người tham dự sẽ được ghi lại. Bản ghi sẽ được chỉnh sửa, sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc phân phối.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của người tham gia:

   • Sự đồng ý rõ ràng của người tham gia  

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tổ chức các sự kiện và quản lý quá trình đăng ký các sự kiện đó.

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ con người, tài sản và thông tin của chúng tôi, đồng thời ngăn chặn những người không liên quan tiếp cận các sự kiện của EY bên ngoài cơ sở.

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin về EY, các dịch vụ và sự kiện chúng tôi tổ chức

  • Những cá nhân sử dụng các ứng dụng của chúng tôi

   Chúng tôi cung cấp cho người dùng bên ngoài quyền truy cập vào các ứng dụng khác nhau do chúng tôi quản lý (ví dụ Cổng thông tin Khách hàng EY và nền tảng My EY). Trong trường hợp các ứng dụng đó xử lý các dữ liệu cá nhân nằm ngoài thông tin liên hệ cơ bản được sử dụng cho mục đích xác thực ứng dụng, các ứng dụng đó sẽ có thông báo riêng về quyền riêng tư nhằm giải thích lý do và cách thức dữ liệu cá nhân được các ứng dụng đó thu thập và xử lý. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân sử dụng ứng dụng của chúng tôi tham khảo các thông báo về quyền riêng tư có sẵn trên các ứng dụng đó.

  • Những cá nhân truy cập vào các trang truyền thông xã hội, phần mềm bổ trợ và công cụ truyền thông xã hội của chúng tôi

   • Các trang truyền thông xã hội

    EY sử dụng nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, ví dụ cho mục đích tuyển dụng hoặc tiếp thị. Chúng tôi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giúp Quý Vị dễ dàng truy cập các thông tin liên quan về cơ hội việc làm tại EY và các sự kiện chúng tôi tổ chức cũng như để quảng bá dịch vụ và thương hiệu của chúng tôi.

    Mặc dù EY sẽ chịu trách nhiệm về những nội dung do EY xuất bản bằng nền tảng truyền thông xã hội, EY sẽ không chịu trách nhiệm quản lý các nền tảng truyền thông xã hội (chẳng hạn như tạo số liệu thống kê người dùng hoặc đặt cookie). Khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội này, Quý Vị có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản pháp lý và quyền riêng tư do nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội áp đặt. Các nhà cung cấp đó thu thập dữ liệu cá nhân về Quý Vị, bao gồm dữ liệu thống kê và phân tích liên quan đến việc Quý Vị sử dụng nền tảng truyền thông xã hội, ví dụ như tổng quan về các trang Quý Vị đã truy cập, “lượt thích”, lượt truy cập gần đây, bài đăng Quý Vị xuất bản hoặc thấy thú vị. Nếu Quý Vị yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu đó hoặc muốn viện dẫn một trong các quyền khác của Quý Vị (chẳng hạn như quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của Quý Vị), Quý Vị nên liên hệ với nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội. Một số nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội cung cấp cho EY dữ liệu tổng hợp có liên quan đến các trang của chúng tôi như số lượt “thích” được kích hoạt bởi nội dung của chúng tôi hoặc số lượng bài đăng, khách truy cập vào trang web của chúng tôi, ảnh được tải xuống hoặc liên kết được nhấp vào.

   • Các phần mềm bổ trợ truyền thông xã hội (ví dụ như nút thích và chia sẻ)

    Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi triển khai các phần mềm bổ trợ truyền thông xã hội. Khi Quý Vị truy cập một trang hiển thị một hoặc nhiều nút như vậy, trình duyệt của Quý Vị sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ mạng truyền thông xã hội liên quan và tải nút từ đó. Đồng thời, nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội sẽ biết rằng trang tương ứng trên trang web của chúng tôi đã được truy cập. Chúng tôi không tác động đến dữ liệu mà các nhà cung cấp mạng xã hội thu thập thông qua các nút này. Nếu Quý Vị muốn ngăn chặn điều này, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản mạng truyền thông xã hội của Quý Vị trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp mạng truyền thông xã hội cũng đặt cookie, trừ khi Quý Vị đã tắt tính năng chấp nhận và lưu trữ cookie trong cài đặt trình duyệt của Quý Vị.

    Phần mềm bổ trợ Facebook

    Trang web của chúng tôi có các phần mềm bổ trợ cho mạng xã hội, Facebook. Các phần mềm bổ trợ Facebook có thể được nhận dạng bằng logo Facebook hoặc bằng nút thích trên trang web của chúng tôi. Để biết tổng quan về các phần mềm bổ trợ Facebook, bấm vào đây

    Khi Quý Vị truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của Quý Vị và máy chủ Facebook sẽ được thiết lập thông qua phần mềm bổ trợ. Điều này cho phép Facebook nhận thông tin rằng Quý Vị đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của Quý Vị. Nếu Quý Vị nhấp vào nút “thích” trên Facebook khi đăng nhập vào tài khoản Facebook của Quý Vị, Quý Vị có thể liên kết nội dung trang web của chúng tôi với hồ sơ Facebook của Quý Vị. Điều này cho phép Facebook liên kết các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng của Quý Vị. Nếu Quý Vị chưa đăng nhập vào tài khoản Facebook của Quý Vị, việc nhấp vào nút Facebook sẽ hiển thị cho Quý Vị trang đăng nhập Facebook để Quý Vị nhập thông tin đăng nhập của Quý Vị. Xin lưu ý rằng chúng tôi không được biết nội dung của dữ liệu được chuyển tới Facebook hoặc cách Facebook sử dụng những dữ liệu này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Facebook

    Phần mềm bổ trợ Twitter

    Các chức năng của dịch vụ Twitter đã được tích hợp vào trang web của chúng tôi. Khi Quý Vị sử dụng Twitter và chức năng “tweet lại”, các trang web Quý Vị truy cập sẽ được kết nối với tài khoản Twitter của Quý Vị và được những người dùng khác biết đến. Nếu Quý Vị chưa đăng nhập vào tài khoản Twitter của Quý Vị, việc nhấp vào nút Twitter sẽ hiển thị cho Quý Vị trang đăng nhập Twitter để Quý Vị nhập thông tin đăng nhập. Khi làm như vậy, dữ liệu cũng sẽ được chuyển sang Twitter. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không được biết nội dung của dữ liệu được chuyển tới Twitter hoặc cách Twitter sử dụng những dữ liệu này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Twitter.

    Phần mềm bổ trợ Instagram

    Trang web của chúng tôi chứa các chức năng của dịch vụ Instagram. 

    Nếu Quý Vị đã đăng nhập vào tài khoản Instagram của Quý Vị, Quý Vị có thể nhấp vào nút Instagram để liên kết nội dung các trang của chúng tôi với tài khoản Instagram của Quý Vị. Điều này có nghĩa là Instagram có thể liên kết lượt truy cập vào trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của Quý Vị. Nếu Quý Vị chưa đăng nhập vào tài khoản Instagram của Quý Vị, việc nhấp vào nút Instagram sẽ hiển thị cho Quý Vị trang đăng nhập Instagram để Quý Vị nhập thông tin đăng nhập. Chúng tôi chỉ rõ rằng chúng tôi chúng tôi không được biết nội dung của dữ liệu được chuyển tới Instagram hoặc cách Instagram sử dụng những dữ liệu này. 

    Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Instagram 

    Phần mềm bổ trợ của YouTube

    Trang web của chúng tôi sử dụng phần mềm bổ trợ YouTube do Google vận hành. 

    Nếu Quý Vị truy cập một trong các trang của chúng tôi có phần mềm bổ trợ YouTube thì Quý Vị sẽ được kết nối với máy chủ YouTube. Tại đây, máy chủ YouTube sẽ được thông báo về những trang Quý Vị đã truy cập.

    Nếu Quý Vị đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của Quý Vị, YouTube sẽ cho phép Quý Vị liên kết trực tiếp trạng thái duyệt web với hồ sơ cá nhân của Quý Vị. Quý Vị có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của Quý Vị. Nếu Quý Vị chưa đăng nhập, việc nhấp vào nút YouTube sẽ hiển thị trang đăng nhập YouTube để Quý Vị nhập thông tin đăng nhập.

    Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Google.

   • Công cụ truyền thông xã hội

    Biểu mẫu Xây dựng Khách hàng Tiềm năng của LinkedIn

    EY sử dụng Biểu mẫu Xây dựng Khách hàng Tiềm năng của LinkedIn cho nội dung được EY tài trợ và LinkedIn InMails được tài trợ cho các chiến dịch tiếp thị và tuyển dụng. Khi người dùng LinkedIn nhấp vào quảng cáo của EY, người dùng đó sẽ thấy một biểu mẫu đã điền sẵn thông tin từ hồ sơ LinkedIn của người dùng đó, ví dụ như tên, thông tin liên hệ, tên công ty, thâm niên, chức danh và vị trí. Ngay sau khi người dùng LinkedIn gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng, người dùng này sẽ được kết nối với EY.

    Vui lòng bấm vào đây để xem Chính sách bảo mật của LinkedIn.

    Google Maps 

    Trang web của chúng tôi sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API).

    Địa chỉ IP của Quý Vị cần được lưu lại để có thể sử dụng được Google Maps. Thông tin này thường được chuyển sang máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Chúng tôi không tác động đến việc chuyển dữ liệu này.

    Vui lòng bấm vào đây để xem Chính sách bảo mật của Google.

    Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách truy cập vào các trang truyền thông xã hội của chúng tôi và việc sử dụng các công cụ và phần mềm bổ trợ truyền thông xã hội: 

    • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ và thương hiệu EY

    • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thu hút, xác định và tìm kiếm nhân tài

    • Lợi ích chính đáng của chúng tôi là cải thiện trải nghiệm trang web của Quý Vị và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi

  • Những cá nhân liên hệ với EY qua email

   EY sử dụng nhiều công cụ khác nhau để duy trì an ninh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cơ sở lưu trữ email. Ví dụ về các công cụ bao gồm:

   • Hệ thống quét các email gửi đến người nhận EY để tìm các tệp đính kèm và URL đáng ngờ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của phần mềm độc hại

   • Các công cụ cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa đầu cuối để phát hiện các cuộc tấn công độc hại

   • Công cụ chặn những nội dung hoặc trang web nhất định 

   Nếu Quý Vị trao đổi qua email với một người nhận tại EY, email của Quý Vị sẽ được quét bằng các công cụ mà EY vận hành để duy trì an ninh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, điều này có thể dẫn đến nội dung được đọc bởi những người được ủy quyền của EY chứ không phải người nhận dự kiến.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của những người trao đổi liên lạc với EY qua email:

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi khỏi bị truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc phân tích lưu lượng email 

  • Những cá nhân liên hệ với EY qua dịch vụ thư thoại

   Dịch vụ điện thoại của EY được lưu trữ nội bộ tại EY. Khi Quý Vị gọi cho nhân viên EY, chỉ có số điện thoại của Quý Vị được lưu trữ trên máy chủ EY và sẽ được gửi đến người nhận cuộc gọi của Quý Vị trên thiết bị cầm tay của người nhận cuộc gọi đó và qua email. Những thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân khác sẽ không được thu thập nhưng các nhật ký và báo cáo kỹ thuật có thể được lưu trữ nhằm mục đích xử lý sự cố.

   Dịch vụ thư thoại của EY do Microsoft cung cấp. Khi Quý Vị gọi cho nhân viên EY và để lại thư thoại, thư thoại này và mọi dữ liệu cá nhân trong đó sẽ được lưu trữ trên máy chủ Microsoft Azure toàn cầu và sẽ được gửi đến người nhận cuộc gọi của Quý Vị dưới dạng clip thoại MP3 trong một email. Microsoft sẽ không lưu trữ nhật ký cuộc gọi liên quan đến các cuộc gọi của Quý Vị cho nhân viên EY.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của những người liên lạc với EY qua dịch vụ điện thoại và thư thoại:

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc duy trì mạng lưới liên lạc 

  • Ứng viên xin việc

   Chúng tôi thu thập thông tin từ và về các ứng viên liên quan đến các cơ hội việc làm hiện có tại EY. Thông tin chúng tôi thu thập, cách thức sử dụng và thời gian thu thập thông tin sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi Quý Vị xin việc. Nói chung, dữ liệu chúng tôi thu thập về ứng viên xin việc bao gồm sơ yếu lý lịch hoặc CV, tài liệu định danh, hồ sơ học tập, lịch sử công việc, thông tin việc làm và tài liệu tham khảo.

   Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Vị để đối chiếu kết hợp các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của Quý Vị với các vai trò cụ thể do EY đưa ra. Thông tin này được chuyển đến người quản lý tuyển dụng có liên quan và những người tham gia vào quá trình tuyển dụng để quyết định có nên mời Quý Vị phỏng vấn hay không. EY sẽ thu thập thêm thông tin nếu Quý Vị được mời tham gia phỏng vấn (hoặc tương đương) và sau này. Những thông tin này bao gồm ghi chú tại buổi phỏng vấn, kết quả đánh giá, phản hồi và chi tiết đề nghị công việc.

   Liên quan đến các hoạt động tuyển dụng của chúng tôi bao gồm nộp hồ sơ và giai đoạn chào đón nhân viên mới, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu thuộc danh mục đặc biệt từ các ứng viên mà chúng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện theo luật lao động. Thông tin này có liên quan đến môi trường làm việc trong tương lai của ứng viên này tại EY hoặc việc cung cấp các phúc lợi việc làm trong tương lai hoặc với sự đồng ý rõ ràng của người đó, nếu việc thu thập thông tin được pháp luật cho phép. Ví dụ: nếu pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về tình trạng khuyết tật của một cá nhân để phân tích tính đa dạng của lực lượng lao động của chúng tôi. Sau khi chào đón nhân viên mới, việc cung cấp dữ liệu cá nhân về tình trạng khuyết tật cũng sẽ được sử dụng để cung cấp môi trường làm việc phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ cần tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp đối với một số ứng viên nhất định để đánh giá xem những ứng viên này có đủ điều kiện làm việc tại EY hoặc cho khách hàng của EY. Ở một số quốc gia, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu ứng viên cung cấp các thông tin khác nhau về chủng tộc và dân tộc cũng như xu hướng tình dục của ứng viên đó cho mục đích giám sát sự đa dạng, mặc dù việc cung cấp thông tin này sẽ hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, trong trường hợp ứng viên không tự nguyện cung cấp thông tin đó, quy định pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi tự đánh giá các tiêu chí đó.

   Các công cụ tuyển dụng và trang web của chúng tôi chứa các thông báo riêng về quyền riêng tư, các thông báo này giải thích lý do và cách thức các ứng dụng đó thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi khuyến khích những người sử dụng các công cụ và trang web tuyển dụng của chúng tôi tham khảo các thông báo về quyền riêng tư có sẵn trên các công cụ và trang web đó. 

   Tùy thuộc vào quốc gia nơi Quý Vị ứng tuyển, EY thu thập dữ liệu cá nhân về ứng viên (“Quý Vị”) từ các nguồn sau:

   • Trực tiếp từ Quý Vị - ví dụ: thông tin Quý Vị đã cung cấp khi ứng tuyển trực tiếp vào một vị trí thông qua trang web tuyển dụng EY (để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị thông qua hệ thống quản lý tuyển dụng toàn cầu của chúng tôi, vui lòng đọc tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu có sẵn trong hệ thống này)

   • Từ các bên trung gian tuyển dụng - ví dụ: khi một bên trung gian tuyển dụng có thông tin chi tiết của Quý Vị liên hệ với chúng tôi để đề xuất Quý Vị như một ứng viên tiềm năng

   • Thông qua các nguồn trực tuyến có sẵn công khai - ví dụ: nếu Quý Vị có hồ sơ chuyên nghiệp được đăng trực tuyến (ví dụ: trên trang web của người sử dụng lao động hiện tại của Quý Vị hoặc trên một trang web mạng chuyên nghiệp như LinkedIn) 

   • Bằng hình thức tham khảo - ví dụ: thông qua lời giới thiệu từ nhân viên hoặc người sử dụng lao động cũ hoặc từ người giới thiệu mà Quý Vị đã biết

   • Kết quả kiểm tra sàng lọc lý lịch

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên xin việc:

   • Sự đồng ý rõ ràng của ứng viên 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thu hút, xác định và tìm kiếm nhân tài

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý và quản lý hồ sơ đăng ký cho các vị trí tại EY, bao gồm việc sàng lọc và lựa chọn ứng viên

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tuyển dụng và chào đón ứng viên mới với công việc bằng cách đề nghị tuyển dụng đối với những ứng viên đủ tiêu chuẩn và thực hiện kiểm tra sàng lọc trước khi tuyển dụng

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý các trang web nghề nghiệp của chúng tôi (bao gồm việc tiến hành phân tích thống kê) 

   • Tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật hoặc quy định (khi tiến hành kiểm tra lý lịch để đảm bảo ứng viên đủ điều kiện làm việc)

  • Cựu nhân viên (Alumni)

   EY hy vọng duy trì mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi với cựu nhân viên EY (các đối tác, nhân viên và nhà thầu trước đây của công ty thành viên). Nếu chúng tôi mời Quý Vị tham gia cộng đồng alumni của chúng tôi, thông tin về tên, thông tin liên hệ, vai trò, văn phòng EY cuối cùng, cấp bậc, ngành dịch vụ và quốc gia của Quý Vị sẽ được sử dụng để tạo hồ sơ về Quý Vị trong một trong các cơ sở dữ liệu về cựu nhân viên của chúng tôi, trừ khi Quý Vị đã chỉ ra rằng Quý Vị không muốn tham gia chương trình cựu nhân viên của EY. Quý Vị có cơ hội tạo hồ sơ chi tiết hơn và quyết định lượng thông tin bổ sung mà Quý Vị muốn chia sẻ với EY và cộng đồng cựu nhân viên rộng lớn hơn.

   Cơ sở dữ liệu về cựu nhân viên của chúng tôi chứa các thông báo riêng về quyền riêng tư, các thông báo này giải thích lý do và cách thức các ứng dụng đó thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân sử dụng cơ sở dữ liệu cựu nhân viên của chúng tôi để tham khảo các thông báo về quyền riêng tư có sẵn trên các ứng dụng đó.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của cựu nhân viên của chúng tôi:

   • Sự đồng ý rõ ràng của các đối tượng tham gia 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc duy trì mối quan hệ bền chặt với các cựu nhân viên, gửi ấn phẩm về EY và các dịch vụ của chúng tôi, mời cựu nhân viên tham gia các sự kiện và giúp cựu nhân viên giữ liên lạc với cựu nhân viên khác

  • Nhà cung cấp

   Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về các nhà cung cấp của chúng tôi (bao gồm các nhà thầu phụ và các cá nhân liên quan đến các nhà cung cấp và nhà thầu của chúng tôi) để quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi cũng như để nhận các dịch vụ từ các nhà cung cấp của chúng tôi.

   Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thường được giới hạn ở thông tin liên hệ (tên, tên người sử dụng lao động, số điện thoại, email và các thông tin liên hệ khác) và thông tin tài chính (thông tin liên quan đến thanh toán).

   Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu về các nhà cung cấp của chúng tôi để kiểm tra xem liệu chúng tôi có xung đột lợi ích hoặc hạn chế về tính độc lập kiểm toán trong việc chỉ định nhà cung cấp hay không. Trước khi tiếp nhận một nhà cung cấp mới, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra tính độc lập kiểm toán và các kiểm tra lý lịch khác theo yêu cầu của pháp luật hay quy định, ví dụ như kiểm tra tin tức bất lợi trên các phương tiện truyền thông, hối lộ và tham nhũng cũng như các kiểm tra tội phạm tài chính khác.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp của chúng tôi: 

   • Thực hiện hợp đồng

   • Tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật hoặc quy định

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý các khoản thanh toán, phí và lệ phí cũng như thu thập và thu hồi số tiền nợ EY

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu mọi xung đột lợi ích hoặc thách thức liên quan đến pháp luật độc lập 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ EY khỏi tình trạng vô tình giao dịch với số tiền thu được từ hoạt động tội phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào khác (ví dụ: khủng bố)

  • EY/Đạo đức

   EY/Đạo đức cung cấp cho nhân sự EY, khách hàng của EY và những người khác ngoài EY phương tiện để báo cáo một cách bí mật và ẩn danh hoặc không ẩn danh một hoạt động liên quan đến hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp mà điều đó vi phạm các tiêu chuẩn chuyên môn hoặc không phù hợp theo cách khác với Quy tắc Ứng xử Toàn cầu EY của chúng tôi. Việc báo cáo có thể được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường dây nóng điện thoại.

   EY/Đạo đức có biểu mẫu thông báo và chấp thuận về quyền riêng tư của riêng chúng tôi, trong đó mô tả các biện pháp mà EY thực hiện theo liên quan đến EY/Đạo đức. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân sử dụng EY/Đạo đức tham khảo thông báo và mẫu chấp thuận EY/Đạo đức này.

  • Khách đến thăm văn phòng EY

   Khi Quý Vị đến văn phòng EY, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Vị để cung cấp cho Quý Vị một số tiện ích nhất định (như quyền tiếp cận các tòa nhà, phòng hội nghị hoặc Wi-Fi của chúng tôi), để kiểm soát việc tiếp cận các tòa nhà của chúng tôi và để bảo vệ văn phòng, nhân sự, hàng hóa và thông tin bí mật của chúng tôi (ví dụ: bằng cách sử dụng camera quan sát).

   Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thường được giới hạn ở tên, thông tin liên hệ, địa điểm và thời gian Quý Vị vào và rời văn phòng của chúng tôi.

   Hồ sơ khách truy cập và thẻ truy cập

   Chúng tôi yêu cầu khách đến văn phòng của chúng tôi phải đăng ký tại quầy lễ tân và chúng tôi lưu trữ hồ sơ khách đó trong một khoảng thời gian ngắn. Khách đến thăm văn phòng của chúng tôi được cấp thẻ truy cập tạm thời để vào văn phòng của chúng tôi. Hồ sơ khách truy cập của chúng tôi sẽ được sử dụng để xác minh rằng thẻ truy cập đã được trả lại, xem xét sự cố bảo mật và cho các mục đích khẩn cấp (ví dụ: nếu một văn phòng cần được sơ tán). 

   Wi-Fi 
   Chúng tôi giám sát và ghi lại lưu lượng truy cập trên mạng Wi-Fi của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi xem thông tin một cách hạn chế về hành vi sử dụng mạng của người dùng, nhưng cũng sẽ bao gồm khả năng xem ít nhất địa chỉ nguồn và đích mà người dùng đang kết nối.

   Camera quan sát (CCTV)

   EY sử dụng camera quan sát khi pháp luật cho phép. Hình ảnh camera quan sát được lưu trữ an toàn và chỉ có thể truy cập được khi cần biết (ví dụ: để xem xét một sự cố). Chúng tôi được phép tiết lộ hình ảnh camera quan sát cho các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ hình ảnh camera quan sát với các công ty bảo hiểm của chúng tôi nhằm mục đích xử lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm do xảy ra sự cố. Các bản ghi của camera quan sát thường bị xóa hoặc tự động ghi đè sau một khoảng thời gian ngắn trừ khi xác định được vấn đề cần điều tra thêm.

   Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách đến văn phòng EY: 

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ văn phòng, nhân sự, hàng hóa và thông tin bí mật của chúng tôi

   • Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc ngăn chặn và phát hiện tội phạm cũng như thiết lập, thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý

 • Chuyển giao dữ liệu cá nhân

  Các công ty thành viên của EY hoạt động tại trên 150 quốc gia trên toàn cầu. Một số lĩnh vực trong cơ sở hạ tầng EY được tập trung hóa, bao gồm các dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp cho các công ty thành viên. Ngoài ra, khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng của EY trải rộng trên nhiều khu vực tài phán, tất cả những người trong tổ chức EY tham gia công việc sẽ cần phải truy cập một số thông tin nhất định. Do đó, dữ liệu cá nhân của Quý Vị sẽ được chuyển đến và lưu trữ bên ngoài quốc gia nơi Quý Vị sinh sống, bao gồm các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và các quốc gia có luật được xác định chưa cần thiết phải cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực tài phán khác.

  Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp về mặt bảo mật và pháp lý để bảo vệ sự an toàn và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân được chuyển trong tổ chức EY. EY đã triển khai các quy tắc ràng buộc của doanh nghiệp (BCR) cho phép chuyển dữ liệu cá nhân có nguồn gốc từ EEA trên toàn cầu trong tổ chức EY theo luật hiện hành về quyền riêng tư của Châu Âu. BCR yêu cầu tất cả các tổ chức EY trên toàn thế giới sử dụng cùng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  Quý Vị có thể truy cập BCR của chúng tôi tại đây.

  Ernst & Young LLP, Hoa Kỳ và các đơn vị liên kết tại Hoa Kỳ tuân thủ (các) Khung bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (EU-U.S. Data Privacy Framework), Văn bản mở rộng của Vương Quốc Anh đối với Khung bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (UK Extension to the EU-U.S. Data Privacy Framework)  và Khung bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ (Swiss-U.S. Data Privacy Framework) do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố. Vui lòng xem thêm thông tin tại Tuyên bố về Quyền Riêng tư Dữ liệu theo Khung Bảo vệ Quyền Riêng tư Dữ liệu giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ của Ernst & Young LLP

  Dữ liệu cá nhân của Quý Vị cũng sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ của EY hỗ trợ các quy trình phụ trợ nội bộ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào phần “Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ”.

 • Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ

  Chúng tôi chuyển hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên ngoài (và các công ty con và chi nhánh của nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên ngoài đó), các đơn vị được chúng tôi thuê để hỗ trợ các quy trình phụ trợ nội bộ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thuê các nhà cung cấp hỗ trợ để cung cấp (a) hỗ trợ văn phòng chung bao gồm các dịch vụ in ấn, sản xuất và quản lý tài liệu, lưu trữ và dịch thuật; (b) hỗ trợ kế toán, tài chính và thanh toán; (c) các chức năng công nghệ thông tin bao gồm quản lý và an ninh hệ thống, lưu trữ dữ liệu, phân tích, ứng dụng kinh doanh, thư thoại và sao chép hệ thống nhằm mục đích khôi phục thảm họa/tiếp tục hoạt động kinh doanh; và (d) kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro và đánh giá chất lượng.

  Chính sách của chúng tôi là chỉ sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên thứ ba chịu ràng buộc trong việc duy trì mức độ bảo vệ, an ninh và bảo mật dữ liệu phù hợp và tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hiện hành để chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài khu vực tài phán mà dữ liệu đó được thu thập ban đầu. Đối với dữ liệu được thu thập tại EEA hoặc liên quan đến chủ thể dữ liệu ở EEA, EY yêu cầu một cơ chế chuyển dữ liệu thích hợp nếu cần để tuân thủ luật hiện hành.

 • Các trường hợp tiết lộ khác

  EY tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý Vị:

  • Khi việc này phù hợp với các mục đích được mô tả trong phần “Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân”, bao gồm cả trong chính tổ chức EY

  • Nếu pháp luật hiện hành yêu cầu

  • Liên quan đến việc tổ chức lại hoặc kết hợp tổ chức của chúng tôi với một tổ chức khác 

  • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là phù hợp để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản tại thỏa thuận dịch vụ và các thỏa thuận khác hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của EY theo cách khác

  • Để tuân thủ thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc nghĩa vụ theo pháp luật khác hoặc cuộc điều tra theo quy định hoặc của chính phủ

  Hoặc

  • Khi có sự đồng ý của Quý Vị 

  Chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý đến thực tế là ở một số khu vực tài phán nhất định, EY có nghĩa vụ theo pháp luật phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ và hoạt động khác cho các cơ quan quản lý có liên quan theo luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, giao dịch nội gián hoặc quy định pháp luật liên quan. EY cũng báo cáo hoạt động tội phạm đáng ngờ cho cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Pháp luật không phải lúc nào cũng cho phép chúng tôi thông báo cho Quý Vị về điều này trước khi tiết lộ hoặc không thông báo gì cả.

  Đối tượng bên thứ ba nhận dữ liệu cá nhân bao gồm:

  • Các cố vấn chuyên nghiệp như công ty luật, cố vấn thuế hoặc kiểm toán viên

  • Công ty bảo hiểm 

  • Cơ quan quản lý kiểm toán

  • Cơ quan thuế và hải quan, và cơ quan quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn khác

  •  Cơ quan giao dịch và niêm yết chứng khoán 

  •  Dữ liệu đăng ký công khai của giám đốc công ty và cổ đông 

  • Nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính

  • Cơ quan tham chiếu tín dụng

  • Tòa án, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật 

  • Các cơ quan, ban ngành của chính phủ

  • Các nhà cung cấp dịch vụ

  • Các bên hỗ trợ

 • An ninh

  EY bảo vệ tính bảo mật và an toàn của thông tin có được trong quá trình kinh doanh của EY. Việc tiếp cận những thông tin đó bị hạn chế và các chính sách cũng như thủ tục đang áp dụng được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị mất, lạm dụng và tiết lộ không đúng cách. Thông tin bổ sung về phương thức bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin của chúng tôi được cung cấp trong Bảo vệ dữ liệu của Quý Vị.

 • Cập nhật dữ liệu cá nhân của Quý Vị

  Chúng tôi duy trì tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Điều quan trọng là Quý Vị phải thông báo cho chúng tôi mọi cập nhật về thông tin liên hệ của Quý Vị hoặc dữ liệu cá nhân khác để chúng tôi có thông tin cập nhật nhất về Quý Vị. Vui lòng liên hệ với người mà Quý Vị thường giao dịch tại EY. Quý Vị cũng có thể liên hệ với nhóm phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

 • Lưu trữ

  Chính sách của chúng tôi là chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong phần “Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân”. Lưu ý rằng thời gian lưu trữ khác nhau ở các khu vực tài phán khác nhau và được thiết lập phù hợp với các yêu cầu chuyên môn về lưu trữ và quy định của địa phương.

  Để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và pháp lý của chúng tôi, nhằm thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi cũng như vì mục đích lưu trữ và lịch sử, chúng tôi cần lưu trữ thông tin trong một khoảng thời gian đáng kể.

 • Trẻ vị thành niên

  Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên dưới mười sáu (16) tuổi sử dụng. EY không cố ý thu thập, tiết lộ hoặc bán dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi thông qua trang web của chúng tôi. Nếu Quý Vị dưới 16 tuổi, vui lòng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào ngay cả khi được nhắc làm như vậy. Nếu Quý Vị cho rằng Quý Vị đã vô tình cung cấp dữ liệu cá nhân, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của Quý Vị thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của Quý Vị.

 • Các chính sách liên quan

  Các chính sách sau đây của EY cung cấp thông tin bổ sung về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của EY:

 • Thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này

  Đôi khi chúng tôi sẽ cập nhật thông báo về quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong hoạt động và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu thông báo về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Vị bằng cách đăng thông báo rõ ràng về những thay đổi đó trên trang web. Chúng tôi khuyến nghị Quý Vị thỉnh thoảng kiểm tra trang này để cập nhật các thay đổi đối với thông báo về quyền riêng tư này.