Tin nhanh về Luật tháng 11 năm 2020

10 thg 11 2020
Phân loại Bản tin Luật
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bộ luật Lao động mới của Việt Nam số 45/2019/QH14 (Bộ luật Lao động Mới), đã được thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Chúng tôi muốn cập nhật những thay đổi quan trọng trong Bộ luật Lao động Mới có thể tác động đáng kể đến việc quản lý nhân sự của quý doanh nghiệp.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.