5 minuutin lukuaika 18 jouluk. 2019
Insinööri työskentelee päähän puettavan näytön kera

Kuinka valmistavan teollisuuden johtajat luovat asiakassuhteita vaikeina aikoina

Kirjoittaja Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

5 minuutin lukuaika 18 jouluk. 2019
Samankaltaisia aiheita Advanced Manufacturing

Valmistavan teollisuuden johtajat käyvät keskustelua alaan vaikuttavista keskeisistä voimista.

Advanced Manufacturing -toimialan (AM) yritysten kasvutahti eriytyy yhä alasektoreittain. Kun makrotaloudellisesta epävarmuudesta tulee uusi normaali, yritykset keskittyvät entistä syvemmin tiiviisiin asiakassuhteisiin vakauden rakentamiseksi.

3Q19 AM Quarterly -raportti analysoi teollisuuteen oleellisesti vaikuttavia aiheita, kattaen ilmailu- ja puolustusalan (A&D) sekä kemiallisten ja teollisuustuotteiden (IP) alasektorit.

Keskustelun avainkysymykset on kuvattu alla:

1. Loppumarkkinoiden kehitys

Hallitusten puolustusmenot kasvavat edelleen, mikä johtaa A&D -tuotteiden kysynnän kasvuun. Myös kulutuselektroniikkamarkkinat osoittavat elpymisen merkkejä. Autoteollisuuden kehitys on negatiivista; se hidastuu edelleen, tuoden paineita myynnille ja valmistajien voittomarginaalille.

2. Käyttöpääoman ja kassavirran hallinta

Useiden A&D -vertaisryhmien käyttöpääoma kasvaa kysynnän lisääntymisen sekä saatavien perintään liittyvien jatkuvien haasteiden vuoksi. Monet kemikaali- ja teollisuusyritykset odottavat kassavirran paranevan käyttöpääomakurin vahvan priorisoinnin ansiosta.

3. Rahoitusnäkymien muutos

Vaikka liikevaihdon kasvunäkymät A&D-yrityksille ovat pitkälti optimistisia, katteisiin kohdistuu paineita, koska yritykset investoivat tuotannon laajentamiseen. Kemianteollisuuden yritykset vähentävät tulo- ja voittoennusteitaan teollisuuden kysynnän hidastuessa. Teollisuusyritykset moderoivat kasvunäkymäänsä pitäessään yllä sitoumuksiaan kustannushallintaohjelmiin.

4. Kriittiset projektit

Sotilaslentokoneiden, puolustusohjelmien ja asejärjestelmien uudet sopimukset, etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa, hallitsevat edelleen A&D -tuloksista käytävää julkista keskustelua. Kemikaali- ja IP-yritykset rakentavat uusia tehtaita ja innovaatiokeskuksia globaalisti strategisille alueille ollakseen lähempänä asiakkaitaan.

5. Kustannusten karsiminen

Valmistuskustannusten vähentämisen ja tuottavuuden lisäämisen monivuotiset ohjelmat tuottavat edelleen positiivisia tuloksia. Yleisiä painopistealueita ovat organisaatiorakenteiden virtaviivaistaminen, ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynti, tehtaiden tuottavuuden parantaminen ja toimitusketjun hallinnan tiukentaminen.

6. Rahoitusaloitteet

Osakkeiden takaisinosto ja osingonmaksut lisääntyvät monissa yrityksissä johtajien osoittaessa luottamusta lähiajan taloudelliseen tulokseen. Kemialliset ja IP-yhtiöt jatkavat vakaasti sitoutumistaan investointeihin, mikä heijastaa tunnelman muutosta suhteessa vuoden 2019 toiseen kvartaaliin, jolloin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen kasvoivat. Kaikkien kolmen alasektorin vertaisarvioijat vahvistavat taseitaan vähentämällä velkaa.

7. Innovaatio sekä uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus

Tiivis yhteys asiakkaisiin edistää innovaatioita, kuten uusia digitaalisia myyntialustoja, työkaluja, joiden avulla myyntitiimit voivat tarjota laajemman tuotevalikoiman sekä tukee jälkimarkkinapalveluita data-analytiikan avulla. Kestävä kehitys vaikuttaa voimakkaammin uusiin tuotteisiin ja palveluihin, ja erityisesti kemianteollisuuden yrityksiin sellaisilla aloilla kuten muovien kierrätys ja kasviperäiset raaka-aineet.

8. Maantieteellinen kehitys –- kasvumarkkinat

Aasian ja Tyynenmeren alueella auto- ja elektroniikka-asiakkaiden tilaukset vähenevät, ja Kiinan kaltaisissa maissa vaatimukset kasvavat rakennusalan, infrastruktuurin ja puolustuksen kaltaisilla aloilla. Maapallon toisella puolella Latinalainen Amerikka tarjoaa edelleen kasvumahdollisuuksia, etenkin maataloudessa ja rakentamisessa, vaikka valuuttojen vastatuulet jatkuvatkin.

9. Geopoliittinen ympäristö

Advanced Manufacturing -sektorin johtajat alkavat nähdä kauppaan liittyviä konflikteja keskipitkän ja pitkän aikavälin markkinavoimana, eikä enää lyhytaikaisena häiriönä. Koska tariffit vaikuttavat edelleen tuotteiden rajat ylittävään kysyntään, valmistajat siirtävät toimitiloja haavoittuvuutensa minimoimiseksi. Vaikka näkemykset Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakonfliktin ratkaisemisesta ovat hiukan optimistisempia kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä, johtajat ovat edelleen huolissaan jatkuvan epävarmuuden kielteisistä vaikutuksista teollisuusmarkkinoihin. Jotkut yritykset jatkavat Brexit-valmistelujaan pitämällä Isossa-Britanniassa korkeampia varastotasoja suojautuakseen vajeilta ja toimitusviiveiltä.

10. Tuotantomäärien muutokset

A&D-yritykset keskustelevat kapasiteetin laajentamisesta sekä ilmailu- että puolustusalalla. Uudet kemialliset tehtaat liittyvät verkkoon lisätäkseen tuotantoaan. Tämä lisäys luo alalle kaksi riskiä: tuottoon kohdistuvan paineen mahdollisuus, kun laitokset toimivat kapasiteettinsa alapuolella, ja ylitarjonnan mahdollisuus, kun kapasiteetti saavutetaan.

  • Laajuus, rajoitukset ja menetelmät

    Tässä analyysissä tutkitaan 27:n globaalin valmistajan kanssa käytyjen julkisten tuloskeskustelujen avainteemoja. Edustettuna A&D-yritykset, teollisuustuotteiden valmistajat ja kemianteollisuuden yritykset. Raportissa seurataan näiden aiheiden muutoksia vuosineljänneksittäin tavoitteenaan syventää näkemyksiä muutoksista eri toimialoilla.

Yhteenveto

Ilmailu- ja puolustusyritysten voittomarginaalit laskevat, kun ne laajentavat kapasiteettiaan pysyäkseen kasvavan kysynnän mukana, kun taas kemiallisten ja teollisuustuotteiden yritykset sopeutuvat hitaamman kasvun ympäristöön keskittyen voimakkaammin kustannusten hallintaan.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

Lisää aiheesta Advanced Manufacturing