2 minuutin lukuaika 5 tammik. 2022
Laadukas kestävyysraportointi avaa yritykselle uusia ovia

Laadukas kestävyysraportointi avaa yritykselle uusia ovia

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

2 minuutin lukuaika 5 tammik. 2022
Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus Vastuullisuus

EU-sääntelyn myötä kestävyysraportointi koskee pian suurempaa joukkoa yrityksiä. Kestävä yritystoiminta ja siitä viestiminen rakentavat yrityksen mainetta.

Lyhyesti: 
  • Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

  • Raportointityö aloitetaan kestävyysohjelman rakentamisella. Siinä keskitytään yrityksen strategian kannalta keskeisiin tekijöihin ja keskitetään investoinnit näihin teemoihin.

  • Yrityksessä on mietittävä, että kuka vastaa kestävyyden ohjelmasta.

  • Vastuulliselle yritystoiminnalle voidaan myös kehittää mittarit, joilla yritysjohtoa voidaan palkita. 

Kestävyysraportointi koskee pian yhä suurempaa yritysjoukkoa. Valmisteilla olevan EU-direktiivin tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tuoda kestävyysraportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa.

Uusi kestävyysraportointia koskeva direktiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on hyväksytty Euroopan parlamentin toimesta. Säätely otetaan käyttöön kolmessa osassa seuraavasti:

  • 2024 alkavasta tilikaudesta raportoivat yritykset, jotka raportoivat jo NFRD:n (non-financial reporting directive) alla
  • 2025 alkavasta tilikaudesta raportoivat suuret yritykset, jotka ylittävät CSRD:n asettaman suuren yrityksen vaatimuksen ja jotka eivät tällä hetkellä raportoi NFRD:n mukaisesti
  • 2026 alkavasta tilikaudesta raportoivat listatut pienet ja keskisuuret yritykset sekä yksinkertaiset luottolaitukset ja captive-vakuutusyhtiöt

Yritysten on rakennettava raportointiin liittyvät prosessit vuoden

2022

aikana, jotta ne voivat raportoida vertailuteitoa osana raporttiaan vuodelta 2023.

– Nyt on aika valmistautua. Ennen direktiivin voimaantuloa ehtii tehdä vielä paljon, sanoo Nathalie Clément EY:n ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen palveluista.

Käytännössä yritysten on rakennettava raportointiin liittyvät prosessit jo vuoden 2022-2023 aikana, jotta ne voivat raportoida vertailutietoa osana raporttiaan vuodelta 2024.

Suuria, yli 500 työntekijän listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden kestävyysraportointia koskee muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivi. Sen lisäksi niiden tulee huomioida vuoden 2022 raportoinnissa EU-taksonomia tilikaudesta 2021. Se sisältää kestävyysluokittelun ja kriteerit ilmasto- ja ympäristövaikutusten kannalta kestäville rahoitus- ja investointikohteille. 

Nämä muutokset ovat osa EU:n niin kutsuttua huhtikuun 2021 pakettia. 

Vahva kestävyysraportointi heijastaa yrityksen strategiaa

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

– Hyvä tapa aloittaa valmistautuminen on tutustua sekä luonnoksiin CSRD:n mukaisista raportointisäädöksistä että nykyisiin raportointiviitekehyksiin, joita on käytetty pohjan CSRD:n ohjeistuksiin. On kuitenkin hyvä muistaa vielä tässä vaiheessa, että CSRD:n raportointisäädökset ovat vielä luonnoksia, ja näin ollen niihin saattaa tulla muutoksia matkan varrella.

GRI:n (Global Reporting Initiative) standardien mukaista yritysvastuuraportointia voi käyttää työkaluna ja miettiä, mikä on olennaista oman yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

– Kestävyysraportointi on loistava mahdollisuus tuoda esille vastuullisuutta esimerkiksi pk-yritykselle, jolla on hyvä tuote.

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

Kestävyysohjelma kuntoon

Ennen varsinaisen raportoinnin aloittamista on kuitenkin suositeltavaa rakentaa yrityksen vastuullisuusohjelma. Siinä kannattaa keskittyä yrityksen strategian kannalta keskeisiin tekijöihin ja keskittää investoinnit näihin teemoihin. Esimerkiksi ovatko yrityksen toiminnan ilmastovaikutukset positiivisia vai negatiivisia? Tai jos yrityksellä on useiden alihankkijoiden muodostama pitkä toimitusketju, niin onko siitä sosiaalisen vastuun näkökulmasta riittävästi tietoa?

Sen lisäksi on mietittävä, että kuka yrityksessä vastaa kestävyyden ohjelmasta. Vasta joissakin suurissa yrityksissä on hallituksessa ja johtoryhmässä vastuullisuudesta vastaava henkilö. Koska vastuullisuustyö kytkeytyy tiiviisti yrityksen strategiaan, voisivat kaikki yritykset eli myös kokoluokkaa pienemmät pörssiyritykset ja suuret perheyhtiöt hyötyä tästä hallintorakenteesta.

Vastuulliselle yritystoiminnalle voidaan myös kehittää mittarit, joilla yritysjohtoa voidaan palkita.

Kuva tytöstä pitämässä kasvin taimea kädessä

Avuksi asiantuntemusta vastuullisuuskysymyksissä

EY:n ympäristö- ja yritysvastuupalvelutiimiin kuuluu tällä hetkellä 12 henkilöä.  Tiimin asiantuntijat ovat mukana laajasti yritysten vastuullisuuskysymysten ratkaisemisessa aina kestävyysraportoinnista vastuullisuusnäkökulman kasvattamiseen yrityksen strategiassa. Tiimin vastuullisuuskysymyksiä koskevaa asiantuntemusta hyödynnetään myös yrityskauppatilanteissa, sijoituspäätöksissä, tai kun yritys valmistautuu pörssilistautumiseen.

Yhteenveto

Kestävyysraportointi koskee pian yhä suurempaa yritysjoukkoa. Valmisteilla olevan EU-direktiivin tavoitteena on tuoda kestävyysraportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa. Jos uusi direktiivi CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive) hyväksytään, ensimmäiset tiedot koskien suuria yrityksiä raportoitaisiin sen mukaisesti vuoden 2023 osalta vuonna 2024. Direktiivi koskisi myös listaamattomia yrityksiä, arviolta noin 700 pk-yritystä Suomessa.
Käytännössä yritysten on rakennettava raportointiprosessit jo vuoden 2022 aikana, jotta ne voivat raportoida vertailutietoa osana raporttiaan vuodelta 2023.

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja työvoiman houkuttelemisen kannalta.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Related topics Tilintarkastus Vastuullisuus