2 minuutin lukuaika 5 tammik. 2022
Laadukas kestävyysraportointi avaa yritykselle uusia ovia

Laadukas kestävyysraportointi avaa yritykselle uusia ovia

Kirjoittaja Jani Alenius

EY Finland, Climate Change and Sustainability Services, Lead

Autan asiakkaita ajankohtaisissa kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa sekä ymmärtämään sitä, miten ne vaikuttavat liiketoimintaan ja taloudellisen tiedon julkistamiseen.

2 minuutin lukuaika 5 tammik. 2022
Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus Vastuullisuus

EU-sääntelyn myötä kestävyysraportointi koskee pian suurempaa joukkoa yrityksiä. Kestävä yritystoiminta ja siitä viestiminen rakentavat yrityksen mainetta.

Lyhyesti: 
  • Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

  • Raportointityö aloitetaan kestävyysohjelman rakentamisella. Siinä keskitytään yrityksen strategian kannalta keskeisiin tekijöihin ja keskitetään investoinnit näihin teemoihin.

  • Yrityksessä on mietittävä, että kuka vastaa kestävyyden ohjelmasta.

  • Vastuulliselle yritystoiminnalle voidaan myös kehittää mittarit, joilla yritysjohtoa voidaan palkita. 

Kestävyysraportointi koskee pian yhä suurempaa yritysjoukkoa. Valmisteilla olevan EU-direktiivin tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tuoda kestävyysraportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa.

Jos uusi kestävyysraportointia koskeva direktiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) hyväksytään, ensimmäiset tiedot raportoitaisiin sen mukaisesti vuoden 2023 osalta vuonna 2024, koskien suuria yrityksiä. Kestävyysraportointia koskeva direktiivi koskisi myös listaamattomia yrityksiä, arviolta noin 700 pk-yritystä Suomessa. 

Yritysten on rakennettava raportointiin liittyvät prosessit vuoden

2022

aikana, jotta ne voivat raportoida vertailuteitoa osana raporttiaan vuodelta 2023.

– Nyt on aika valmistautua. Ennen direktiivin voimaantuloa ehtii tehdä vielä paljon, sanoo Jani Alenius. Hän johtaa EY Suomen ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä palveluja.

Käytännössä yritysten on rakennettava raportointiin liittyvät prosessit jo vuoden 2022 aikana, jotta ne voivat raportoida vertailutietoa osana raporttiaan vuodelta 2023.

Suuria, yli 500 työntekijän listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden kestävyysraportointia koskee muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivi. Sen lisäksi niiden tulee huomioida vuoden 2022 raportoinnissa EU-taksonomia tilikaudesta 2021. Se sisältää kestävyysluokittelun ja kriteerit ilmasto- ja ympäristövaikutusten kannalta kestäville rahoitus- ja investointikohteille. 

Nämä muutokset ovat osa EU:n niin kutsuttua huhtikuun 2021 pakettia. 

Vahva kestävyysraportointi heijastaa yrityksen strategiaa

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

– Hyvä tapa aloittaa valmistautuminen on tutustua laadukkaisiin vastuullisuusraportteihin, kehottaa Alenius. Hän on toiminut vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtajana ja suosittelee kilpailuun osallistuneiden yritysten raporttien tutkimista.

GRI:n (Global Reporting Initiative) standardien mukaista yritysvastuuraportointia voi käyttää työkaluna ja miettiä, mikä on olennaista oman yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

– Kestävyysraportointi on loistava mahdollisuus tuoda esille vastuullisuutta esimerkiksi pk-yritykselle, jolla on hyvä tuote.

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja osaavan työvoiman houkuttelemisen kannalta.

Kestävyysohjelma kuntoon

Ennen varsinaisen raportoinnin aloittamista Alenius kuitenkin suosittelee rakentamaan yrityksessä kestävyyden ohjelman. Siinä kannattaa keskittyä yrityksen strategian kannalta keskeisiin tekijöihin ja keskittää investoinnit näihin teemoihin. Esimerkiksi ovatko yrityksen toiminnan ilmastovaikutukset positiivisia vai negatiivisia? Tai jos yrityksellä on useiden alihankkijoiden muodostama pitkä toimitusketju, niin onko siitä sosiaalisen vastuun näkökulmasta riittävästi tietoa?

– Pohjatyöt on tehtävä hyvissä ajoin, koska ne pitää viedä käytännön toiminnan tasolle ennen raportointia.

Sen lisäksi on mietittävä, että kuka yrityksessä vastaa kestävyyden ohjelmasta. Vasta joissakin suurissa yrityksissä on hallituksessa ja johtoryhmässä vastuullisuudesta vastaava henkilö. Koska vastuullisuustyö kytkeytyy tiiviisti yrityksen strategiaan, voisivat kaikki yritykset eli myös kokoluokkaa pienemmät pörssiyritykset ja suuret perheyhtiöt hyötyä tästä hallintorakenteesta.

Vastuulliselle yritystoiminnalle voidaan myös kehittää mittarit, joilla yritysjohtoa voidaan palkita.

– Kyse on lopulta priorisoinnista yritystoiminnassa, sanoo Jani Alenius.

Pohjatyöt on tehtävä hyvissä ajoin, koska ennen raportointia ne pitää viedä käytännön toiminnan tasolle
Jani Alenius
EY Finland, Climate Change and Sustainability Services, Lead
Jani Alenius

Avuksi asiantuntemusta vastuullisuuskysymyksissä

Jani Alenius johtaa EY Suomen Ympäristö- ja yritysvastuupalveluja. Yhä kasvavaan tiimiin kuuluu tällä hetkellä 12 henkilöä. Tiimin asiantuntijat ovat mukana laajasti yritysten vastuullisuuskysymysten ratkaisemisessa aina kestävyysraportoinnista vastuullisuusnäkökulman kasvattamiseen yrityksen strategiassa. Tiimin vastuullisuuskysymyksiä koskevaa asiantuntemusta hyödynnetään myös yrityskauppatilanteissa, sijoituspäätöksissä, tai kun yritys valmistautuu pörssilistautumiseen.

Yhteenveto

Kestävyysraportointi koskee pian yhä suurempaa yritysjoukkoa. Valmisteilla olevan EU-direktiivin tavoitteena on tuoda kestävyysraportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa. Jos uusi direktiivi CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive) hyväksytään, ensimmäiset tiedot koskien suuria yrityksiä raportoitaisiin sen mukaisesti vuoden 2023 osalta vuonna 2024. Direktiivi koskisi myös listaamattomia yrityksiä, arviolta noin 700 pk-yritystä Suomessa.
Käytännössä yritysten on rakennettava raportointiprosessit jo vuoden 2022 aikana, jotta ne voivat raportoida vertailutietoa osana raporttiaan vuodelta 2023.

Yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys yrityksen liiketoiminnan, sijoituspäätösten, asiakashankinnan ja työvoiman houkuttelemisen kannalta.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Jani Alenius

EY Finland, Climate Change and Sustainability Services, Lead

Autan asiakkaita ajankohtaisissa kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa sekä ymmärtämään sitä, miten ne vaikuttavat liiketoimintaan ja taloudellisen tiedon julkistamiseen.

Lisää aiheesta Tilintarkastus Vastuullisuus