2 minuutin lukuaika 29 huhtik. 2021
Mitä uutta EU:n huhtikuun paketti ja ehdotettu kestävyysraportointia koskeva direktiivi tuovat meille?

Mitä uutta EU:n huhtikuun paketti ja ehdotettu kestävyysraportointia koskeva direktiivi tuovat meille?

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

2 minuutin lukuaika 29 huhtik. 2021
Samankaltaisia aiheita Ilmastonmuutos ja kestävyys

EU:n niin kutsuttu huhtikuun 2021 paketti on merkittävä panos pyrkimyksissä laajentaa Euroopan kasvustrategiaa, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, laajasti kaikilla aloilla ja voimassa olevalla sääntelyllä. Uuden kestävyysraportointia koskevan direktiivin tavoitteena on tuoda vastuullisuusraportointi samalle tasolle taloudelliseen raportoinnin kanssa ja laajentaa raportointivaatimuksia aikaisempaa useampiin yrityksiin.

EU:n huhtikuun paketissa otetaan käyttöön uusia välineitä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi ja rahoitusvirtojen suuntaamiseksi kestävään taloudelliseen toimintaan. Huhtikuun paketti koostuu kolmesta osasta:

  1. EU Taksonomia eli EU:n ilmastoluokitusjärjestelmää koskeva delegoitu säädös, jossa luokitellaan tarkemmin, minkä taloudellisen toiminnan voidaan katsoa vastaavan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillitsemisen määritelmiä. Tämä kannattaa huomioida vuoden 2022 raportoinnissa (tilikaudesta 2021), sillä uudistukset koskevat ei-taloudellisen raportoinnin säädöstä noudattavien yritysten raportointia ensi vuodesta lähtien jo aikaisemmin julkaistun aikataulun mukaisesti.
  2. Kestävyysraportointia koskeva direktiivi, jossa ehdotetaan useita menetelmiä muun kuin taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja ehdotetaan ensimmäistä kertaa muiden kuin taloudellisten tietojen pakollista varmentamista.
  3. Kuusi delegoitua muutossäädöstä, joilla lisätään vastuullisuuteen liittyviä pykäliä nykyiseen sääntelyyn, joka koskee erityisesti rahoitusalan yrityksiä ja vakuutuspalvelujen tarjoajia. Esimerkiksi taloudellisen neuvonantajan on hankittava tietoa asiakkaan vastuullisuuspreferenssistä perinteisen riskinarvioinnin lisäksi.

Kestävyysraportointia koskevan direktiivin myötä raportointivaatimus koskee yhä useampaa yritystä

Ehdotus kestävyysraportointia koskevasta direktiivistä, jolla muutettaisiin aiempaa ei-taloudellista raportointidirektiiviä, käsittelee laajalti tunnustettua haastetta, joka liittyy erilaisiin kestävän kehityksen raportointikäytäntöihin ja ilmoitettujen tietojen laatuun. Lisäksi se laajentaa raportointivaatimukset koskemaan aikaisempaa useampia yrityksiä.

Ilman viivästyksiä, uusia ehdotettuja raportointivelvoitteita voitaisiin alkaa soveltaa vuodesta 2024 (tilikaudesta 2023) lähtien. Pitkällä aikavälillä kestävyysraportointia koskevan direktiivin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen raportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa.

Yhteenveto

Euroopan komission huhtikuussa julkaisemalla toimenpidepaketilla pyritään ohjaamaan yhä enemmän investointeja kestäviin hankkeisiin. Osa muutoksista voi koskea yrityksiä jo vuodesta 2022 (tilikaudelta 2021) lähtien.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.