3 minuutin lukuaika 13 lokak. 2021
Hyvinvointi on EY:n hybridityömallin keskiössä

Hyvinvointi on EY:n hybridityömallin keskiössä

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

3 minuutin lukuaika 13 lokak. 2021
Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Transformation realized

EY:n uusi hybridityömalli yhdistää etätyöskentelyn ja toimistolla tapahtuvan työskentelyn ja pyrkii sovittamaan yhteen työntekijöiden, yrityksen ja asiakkaiden tarpeet. Uusi malli joustaa yksilöllisesti, ja työtavoista sovitaan tiimeissä.

Lyhyesti: 
  • EY:llä siirrytään hybridimallityöskentelyyn lokakuussa 2021.
  • Joustava hybridimalli mahdollistaa etä- ja toimistotyöskentelyn yhteensovittamisen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.
  • Malliin siirtymisen avainasemassa ovat avoin keskustelu, keskinäinen luottamus ja kokemuksista oppiminen.

Koronapandemia on muuttanut työelämää ennalta-arvaamattomin tavoin, ja siirtyminen etätyöskentelyn ja virtuaalisen yhteistyön maailmaan tapahtui hyvin lyhyellä varoitusajalla. Nyt työmaailma on jälleen siirtymässä uudelle aikakaudelle, ja sen kynnyksellä EY:llä siirrytään hybridimallityöskentelyyn. Hybridimalli esiteltiin kesäkuussa, ja se otetaan käyttöön tällä viikolla etätyösuosituksen loppuessa Suomessa. EY:n Suomen HR-johtaja Katariina Jalas kertoo, mitä tämä muutos merkitsee.

”Koronapandemia on opettanut meille paljon uusia asioita, ja sen jälkimainingeissa haluamme nostaa joustavan työskentelyn aivan uudelle tasolle hybridimallimme avulla. Uskomme, että avoin keskustelu, keskinäinen luottamus ja kokemuksista ja kokeiluista oppiminen ovat avainasemassa uuteen malliin siirtymisessä”, Katariina sanoo.

Katariina Jalas

Katariina Jalas

Hybridi yhdistää etä- ja toimistotyöskentelyn parhaat palat

Hybridimalli tarjoaa EY:läisille mahdollisuuden yhdistää työtehtäviin ja elämäntilanteeseen sopivimmalla tavalla etätyöskentely ja toimistolla tai asiakkaan luona tapahtuva työskentely. Yksilöllisen joustavuuden avulla pyritään lisäämään henkilökohtaista hyvinvointia, työn merkityksellisyyttä sekä mahdollisuuksia hallita työntekoa ja saavuttaa tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Katariina on innostunut hybridimallin eduista. ”Virtuaalisen yhteydenpidon ja tiimityöskentelyn maailmassa myöskään EY:n tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet ja kokemukset eivät ole enää riippuvaisia toimiston sijainnista tai kotikaupungista. Sen sijaan ne ovat kaikkien ulottuvilla. Etätyöskentely myös vähentää matkustelua ja työmatkaliikenteessä viettämäämme aikaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeämme.”

”Toisaalta kaikki menestyksekkäät kohtaamiset eivät välttämättä luonnistu etänä. Haluamme jatkossakin rakentaa ja ylläpitää laadukkaita asiakassuhteita sekä tarjota työntekijöillemme kasvokkain perehdytystä, mentorointiohjelmia ja huippuluokkaisia oppimismahdollisuuksia”, Katariina lisää.

Jotta yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteys EY:n yrityskulttuuriin säilyy, hybridimalli muuttaa toimistot yhteistyön, tiimityöskentelyn ja ihmisten kohtaamisen tyyssijoiksi. Malli on tärkeä elementti EY:n työnantajalupauksen, ”The exceptional EY experience. It’s yours to build”, toteutumisen ja EY:llä työskentelyn innostavuuden kannalta.

EY siirtyy hybridityömalliin

Yli vuoden kestäneen etätyöskentelyn ja täysin virtuaalisen yhteistyön jälkeen EY valmistautuu tulevaan.

18 kesäk. 2021 Helsinki FI

Haluamme nostaa joustavan työskentelyn aivan uudelle tasolle hybridimallimme avulla.
Katariina Jalas
HR Director, EY Finland and Nordic HRBP for Strategy and Transactions

Parhaat työtavat löydetään avoimella keskustelulla

EY:llä hybridityöskentelyä lähestytään avoimen keskustelun, keskinäisen luottamuksen ja oppimisenhalun kautta. Katariinan mukaan EY:n asiantuntijat osaavat itse parhaiten arvioida, millaista toteutusta heidän työtehtävänsä edellyttävät. Hän rohkaiseekin tiimejä vuoropuheluun parhaimpien työskentelymallien löytämiseksi.

”Kukaan meistä ei ole työskennellyt koronapandemian jälkeisessä maailmassa, joten kenelläkään ei ole kaikkia vastauksia. Avoin keskustelu tiimeissä sekä asiakkaiden kanssa luo varmuuteen ja rehellisyyteen perustuvaa vahvaa yhteistyötä, joka siivittää meitä löytämään parhaat ratkaisut ja tutustumaan hybridimallin mahdollisuuksiin entistä tarkemmin”, Katariina toteaa.

Yksi tärkeimmistä hybridityöskentelyn näkökulmista on huomioida hetket, joilla on eniten merkitystä. ”Haluamme oppia tunnistamaan tilanteet, joissa etätyöskentely on paras toimintatapa, sekä tilanteet, jotka vaativat fyysistä läsnäoloa. Haluamme esimerkiksi varmistaa, että uudet työntekijämme saavat parhaimman mahdollisen aloituksen ja tunnustuksen EY:llä yhdistelemällä virtuaalista ja läsnäoloperehdytystä sopivalla tavalla. Nopea kollegoihin tutustuminen, yhteenkuuluvuuden tunteen syntyminen ja kulttuuriimme kytkeytyminen ovat etusijalla toimintatapoja valittaessa.”

”Toimintatapojen muuttuminen voi viedä aikaa, mutta tärkeintä on, että haluamme muuttaa työelämää tukemaan hyvinvointia enemmän ja yritämme parhaamme. Vastaukset piilevät meissä kaikissa – vain yhdessä voimme löytää keinot haasteiden selättämiseksi ja oppia valjastamaan kaikki hybridimallin edut käyttöömme”, Katariina summaa.

Katariinan vinkit hyvinvoinnista huolehtimiseen hybridityöskentelyn aikakautena:

  • pysy aktiivisena järjestämällä esimerkiksi kävelypalavereja (lisävinkki: laita tieto jaloittelun mahdollisuudesta palaverin otsikkoon)
  • pidä tiimihenkeä yllä ja tutustu ihmisiin laittamalla kamera päälle palavereissa
  • varmista tauot päivän aikana aloittamalla ja lopettamalla palaverit viiden minuutin siirtymäajalla, jos mahdollista
  • sovi työskentelylounaita tiimisi ja muiden kanssa (tarjoa mahdollisuus myös etäosallistumiseen)
  • pysy vireessä taukojumppaamalla päivän aikana
  • sovi teemapäiviä tiimisi kesken (esim. palaverittomat maanantait, hyvinvointikeskiviikot ja kamerattomat perjantait)

Yhteenveto

EY:llä siirrytään lokakuussa 2021 etä- ja toimistotyön joustavasti yhdistävään hybridimallityöskentelyyn. Hybridimallin keskiössä ovat hyvinvointi, joustavuus ja yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen. EY Suomen HR-johtaja Katariina Jalaksen mukaan malliin siirtyminen edellyttää avointa keskustelua, luottamusta ja kokemuksista oppimista.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.