Älykkään automaation konsultointipalvelut

- Konsultointi

Älykkäällä automaatiolla ja virtuaalityövoiman hyödyntämisellä on merkittävä vaikutus tuleviin tiimeihimme ja työtapoihimme. Me EY:llä autamme sinua löytämään yritystäsi ja tavoitteitasi parhaiten palvelevat monimuotoiset prosessikehitys ja -automaatioratkaisut sekä tuomaan nämä osaksi jokapäiväistä toimintaanne.

Liittyviä aiheita Konsultointi Workforce AI

Miten EY voi auttaa sinua

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) toimii kuten virtuaalinen työntekijä yrityksen olemassa olevaa IT-infrastruktuuria hyödyntäen. Robotit ovat parhaimmillaan toteuttaessaan usein toistuvia, runsasvolyymisia ja yksinkertaisia ohjeita vaativia tehtäviä yhteistyössä nykyisten tiimiläisten kanssa. Hyötyjen maksimoimiseksi robotiikkaratkaisuja laajennetaan usein muilla digitaalisilla ja analytiikkaelementeillä, kuten monipuolisilla tekoälyratkaisuilla (Artificial Intelligence), lohkoketjuilla (Blockchain) ja esineiden internetillä (Internet of Things).

Tätä kokonaisuutta kutsumme älykkääksi automaatioksi (Intelligent Automation, IA). Älykästä automaatiota hyödynnetään jo vuosia tukitoiminnoissa, kuten rahoitus-, vero-, henkilöstö- ja IT, ja nyttemmin yhä kiihtyvällä nopeudella muun muassa toimitusketjujen hallinnassa sekä asiakaspalveluprosesseissa.

Sen sijaan, että tarkasteltaisiin yksittäisten teknologioiden sovellusmahdollisuuksia satunnaisissa prosesseissa, älykäs automaatio tähtää täysin uudenlaiseen tapaan palvella asiakkaita ja kehittää toimintamalleja digitaalisia elementtejä hyödyntäen. Teknologioiden tarkoituksenmukainen soveltaminen osana prosessien uudelleensuunnittelua auttaa nopeuttamaan ja tehostamaan toimintaa vähentäen samalla virheitä ja riskejä.

EY auttaa sinua:

  • Tunnistamaan älykkään automaation strategiat ja hyödyntämismahdollisuudet
  • Suunnittelemaan toimintamallit ja rakentamaan osaamiskeskukset
  • Arvioimaan automaation riskit ja kontrollit, sekä niiden vaikutukset henkilöstöösi
  • Määrittelemään arkkitehtuurin ja priorisoimaan prosessit
  • Toteuttamaan kokonaisvaltaisen muutoksen älykästä automaatiota hyödyntäen

Esimerkkejä asiakkaittemme saavuttamista hyödyistä:

  • Prosessikustannusten aleneminen 25-40 prosentilla
  • Palveluiden toteuttaminen kolmesta viiteen kertaa manuaalista käsittelyä nopeammin
  • Tuloksen ja laadun ovat ennakoitavuus, koska automaatio toteuttaa samoja vaiheita ja algoritmeja aina samalla tavalla
  • Vähentynyt inhimillisten virheiden riski ja sen seurauksena pienentyneet taloudelliset, maineeseen liittyvät ja lainsäädännölliset riskit
  • Suhteessa nopea käyttöönotto, ohjelmistorobotiikan yhteydessä puhutaan viikoista, ei kuukausista tai vuosista

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.