6 minuutin lukuaika 18 marrask. 2019
Close-Up Of Robotic Arm Holding Tomato

Onko digitransformaatio teillä projekti vai elintapamuutos?

Kirjoittaja Riku Piipari

Partner, Head of Consulting, EY Finland

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.

6 minuutin lukuaika 18 marrask. 2019
Samankaltaisia aiheita Konsultointi Digitaalisuus Teknologia

Suomalainen yritysjohto näkee digitaalisen muutoksen usein yksittäisinä projekteina, vaikka kyse on koko yrityskulttuurin ja liiketoiminnan logiikan muutoksesta. Tilannetta voi verrata laihduttamiseen: pikadieetillä muutos tuskin on pysyvää, mutta parhaimmillaan elintapojen muutos vaikuttaa jokaiseen elämän osa-alueeseen.

Toimialojen disruption ja teknologioiden kehityksen myötä liiketoimintamallit ja kilpailu ovat radikaalisti muuttuneet. Edelläkävijät ovat lähteneet rohkeasti muutokseen ja hakemaan parhaita käytäntöjä myös oman toimialansa ulkopuolelta. Näitä avauksia tarvitsemme Suomeen lisää!

Meillä asioihin tartutaan usein vasta pakon edessä tai kun kilpailija liikkuu. Miten saisimme lisää rohkeutta muutokseen ja varmistamme, että digitransformaatio pureutuu riittävän syvälle yrityksen toimintaan? Miten välttää digitransformaation ”pikadieetti”?

Unohda erillinen digistrategia

Digitaalisissa hankkeissa lähdetään usein liikkeelle asiakaskokemuksen parantamisesta. Tämä on toki keskeistä, mutta jos digistrategia typistyy esimerkiksi asiakaskokemus- ja CIO/CDO-johtajan tontille, ollaan auttamattoman kapeassa fokuksessa. Väärillä raiteilla ollaan pahasti silloinkin, kun digistrategiaa puuhataan muusta strategiasta erillään.

Digitransformaatiossa on kyse yrityksen koko tekemisen muuttamisesta. Digitaalinen ajattelutapa istutetaan osaksi organisaation arkea, joka tarkoittaa yrityksen prosessien, roolien, ansaintamallien sekä kulttuurin uudelleenarviointia ja todennäköisesti myös muuttamista.

Digitransformaatio ei siis ole irrallinen palikka. Siten ei ole irrallista digistrategiaakaan. Digitaalisen transformaation tulee tuottaa yritykselle lisäarvoa, toimintaa tulee mitata ja muutokseen lähdettäessä tulee nykytilasta olla rehellinen kuva.

Koko johto mukaan talkoisiin

Sisäisen muutoksen tahtotilan ja vision on lähdettävä ylimmästä johdosta, hallitusta unohtamatta. Jos ravintoketjun huipulta puuttuu ymmärrys (digitaalisen) transformaation merkityksestä, on tiedossa pomppuista kyytiä. Yhtä tärkeää on, että johto on mukana transformaatiossa laajalla rintamalla ja koko osaamisen kirjollaan.

Johdolla on oltava selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää. Teknologiakeskeisen keskustelun sijasta tulisi keskittyä strategisiin tavoitteisiin, sekä muun muassa operatiiviseen mallinnukseen ja liiketoimintamalleihin.

Pois tutusta ja turvallisesta

Kun vauhti kiihtyy, yksi johtaja ei voi olla henkilökohtaisesti hyväksymässä kaikkea. Arjen tekeminen vaatii ketterää tekemistä kaikilla tasoilla. Kyse on siis myös osittaisesta yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän muutoksesta.

Kehityshanketta katsotaan yrityksen lisäksi myös asiakkaan näkökulmasta. Sinut ja johtoryhmäsi haastetaan. Palvelumuotoilu sekä osallistavat ja oppimista painottavat työskentelytavat auttavat toiminnan digitaalisessa muutosmatkassa.

Valtaosa johtajista ymmärtää, ettei muutos ole valintakysymys. 72 % toimitusjohtajista ja 82 % hallitusammattilaisista arvioi lisäävänsä vastuitaan tai vaihtavansa rooliaan ylimmässä johdossa*. Heidän mielestään tekoälyn hyödyntäminen, tietojenkäsittelytiede sekä käyttäytymistiede ovat taitoja, joita tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

Kukaan ei ole paras kaikessa

Tulevaisuudessa yhteistyö erilaisten globaalien kysymysten ratkaisemiseksi laajenee yli toimialarajojen sekä erilaisiin kansalaisjärjestöihin. Avoimuus, oppimis- ja muuntautumiskyky ovat avaimia menestykseen. Kun kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse ja yksin, nousee kumppaniverkosto ja ekosysteemi arvoonsa. Toimivassa ekosysteemissä jokaisella toimijalla on oma roolinsa. Näin yritys saa parhaan osaamisen käyttöönsä ja pystyy itse keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Meillä on vahvaa kokemusta laajoista digitaalisista muutoshankkeista, toimijana, joka kykenee yhdistämään teknologian, toimialaosaamisen, liiketoiminnan mittarit, arvon tuoton sekä muutosjohtamisen.

Tästä hyvänä esimerkkinä Royal Caribbean -varustamo, jonka digitaalisen transformaatiomatkan kapteenina johdamme kymmenien eri toimijoiden työtä**. Tässä hankkeessa kyse ei ole pelkästä mobiilisovelluksesta lähtöselvityksen tekemiseen, vaan koko liiketoimintamallin muuttamisesta ja digitaalisen ajattelutavan istuttamisesta organisaation kaikille tasoille paremman asiakaskokemuksen luomiseksi.

*) Lähde: EY CEO Imperative study 2019.
**) How digital transformation opened new channels for growth
 

Blogi on julkaistu Kauppalehden Vieraskynä-palstalla 7.10.2019.

Yhteenveto

Suomalainen yritysjohto näkee digitaalisen muutoksen usein yksittäisinä projekteina, vaikka kyse on koko yrityskulttuurin ja liiketoiminnan logiikan muutoksesta. Tilannetta voi verrata laihduttamiseen: pikadieetillä muutos tuskin on pysyvää, mutta parhaimmillaan elintapojen muutos vaikuttaa jokaiseen elämän osa-alueeseen.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Riku Piipari

Partner, Head of Consulting, EY Finland

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.