Riskienhallinnan konsultointipalvelut

- Konsultointi

EY:n konsultoinnin Risk Transformation -tiimi auttaa yritysten hallituksia ja toimivaa johtoa rakentamaan ketteriä ja riskitietoisia organisaatioita, jotka tekevät parempia päätöksiä saavuttaakseen strategiset tavoitteensa.

Liittyviä aiheita Konsultointi Kyberturvallisuus

Miten EY voi auttaa sinua

Organisaatiot kasvavat ja tuottavat arvoa liiketoimintapäätösten kautta – päätösten, jotka edellyttävät riskinottoa. Nämä riskit on tunnistettava, ja niitä on hallittava hyvin, jotta organisaatio voisi kasvaa ja menestyä.

Perinteisesti riskienhallinta on keskittynyt riskeihin, joita voidaan hallita ottamalla käyttöön kontrolleja. Nämä riskit tarjoavat kuitenkin yleensä niukasti mahdollisuuksia. Siksi organisaatioiden tulisi laajentaa riskinäkymäänsä ja ottaa huomioon kolme riskiluokkaa: mahdollisuuksia tarjoavat, ulkoiset ja haittaa aiheuttavat riskit.

Riskistrategian suunnittelu

EY:n konsultoinnin Risk Transformation Consulting Services -tiimimme auttaa yritysten hallituksia ja toimivaa johtoa rakentamaan ketteriä ja riskitietoisia organisaatioita, jotka tekevät parempia päätöksiä strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Autamme sinua määrittelemään riskiuniversumin, jotta se vastaa strategisia, taloudellisia ja operatiivisia tavoitteitanne ottaen huomioon mahdolliset riskit ja autamme sinua luokittelemaan riskisi hyväksyttäviin, vältettäviin ja lievennettäviin. Tämä auttaa riskien ja niiden hallinnan linjaamisessa yrityksen tarkoituksen ja strategian mukaiseksi.

Toimintojen ja prosessien transformaatio

Organisaatioilla on tyypillisesti useita toimintoja, joiden tehtävänä on riskienhallinta eri näkökulmista. Näitä tehtäviä hoidetaan usein siiloutuneesti, mikä johtaa usein tuplatyöhön riskinhallinnassa, raportoinnin sekavuuteen ja lopulta päätöksenteon hidastumiseen.

Tämän välttämiseksi tai poistamiseksi riskitoimintoihin ja -prosesseihin on rakennettava synergiaa ja ketteryyttä, ja omistajuudet ja vastuut on määriteltävä selkeästi.

Toteutamme ratkaisusi

Ratkaisujen toteuttaminen ja hallinta prosessin omistajien, kontrolli- ja varmentavien toimintojen välillä edellyttää integroitua tilannekuvaa riskeistä.

Organisaation riskikypsyydestä riippuen Risk Transformation -tiimimme priorisoi ja toteuttaa digitalisoinnin antamat mahdollisuudet ottaen huomioon eri riskityypit ja riskienhallintatoiminnot. Toteutamme ratkaisut hyödyntäen digitalisaatiota. Niitä ovat esimerkiksi hallinnon ja johtamisen, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden (GRC) integroitu tietojärjestelmä tai riskimallien kehittäminen ja validointi, kontrollien optimointi tai vaatimustenmukaisuuteen, sopimuksiin ja kehitysohjelmiin liittyvien riskien hallinnan kehittäminen.

Autamme sinua kehittämään tehokasta hallintotapaa

 • Next-Gen -yritysten riskienhallinta 
  Autamme organisaatioita pysymään ketteränä, vähentämään suorituskyvyn vaihtelua ja parantamaan riskien sietokykyä sisällyttämällä strategian ja suorituskykyriskin näkökohdat paremmin yrityksen nykyisiin riskienhallintaprosesseihin (ERM).
 • Riskitoimintojen optimointi
  Autamme organisaatioita optimoimaan riskienhallinnan arvioimalla riskin laajuuden useilla erilaisilla riskienhallintatoiminnoilla; riskienhallintaroolien yhdenmukaistaminen hallitus- ja johtotasolla; ja riskinottohalukkuuden mukauttaminen sidosryhmien odotuksiin. Autamme myös arvioimaan digitalisoinnin vaikutusta riskienhallintaprosessiin kokonaisuutena.
 • Digitaalinen riskienhallinta
  Autamme organisaatioita ymmärtämään, arvioimaan ja hallitsemaan riskejäsi yrityksen digitaalisen transformaation aikana. Tämä sisältää koko muutoksen elinkaaren ajan ilmaantuvat riskit ja sisältää älykkään automaation, tekoälyn, internetin, lohkoketjujen ja muun uuden teknologian käyttöönoton.
 • Kehittynyt riskianalyysi ja ennakointi
  Autamme organisaatioita löytämään ratkaisuja edistyneellä alakohtaisella analysoinnilla, jonka "mitä jos"/ennakoivat simulointitoiminnot tarjoavat terävän kuvan prosessin poikkeamista, toiminnan tehottomuudesta, taloudellisista vuodoista ja todennäköisistä varoitusmerkeistä.
 • GRC-tekniikan käyttöönotto
  Autamme organisaatioita hyödyntämään riskit ja mahdollisuudet digitaalisesti mullistuvassa maailmassa. Hajotamme perinteiset siilot ja paranamme GRC-toimintojen synergian, jolloin voimme tarkastella näitä riskejä ja mahdollisuuksia integroidusti uudella ja älykkäämmällä tavalla.
 • Kolmannen osapuolen riskienhallinta
  Autamme organisaatioita vähentämään valvonnan kustannuksia muuntamalla valvonnan tapoja ja menetelmiä, mikä voi vähentää kustannuksia 20–40 prosenttia, nopeuttaa prosessien suorittamista ja yhdenmukaistaa riskienhallinnan ja strategian tavoitteet.
 • Muutosohjelmien riskienhallinta
  Autamme organisaatioita saavuttamaan haluamasi tulokset myös kaikkein kriittisimmissä ja monimutkaisimmissa muutosohjelmissa ja -aloitteissa. Autamme organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan ohjelmiin liittyvät riskit ja vastaamaan niihin. Tavoitteenamme on parantaa ohjelmien suoritusta sekä kasvattaa luottamusta ja onnistuneiden lopputulosten todennäköisyyttä.
 • Lainsäädännön noudattaminen
  Autamme organisaatioita navigoimaan vaatimustenmukaisuussääntöjen parissa luomalla vahvan johtamismallin ja jatkuvan riskienseurantakehyksen, automatisoimalla riskien seurantaa mm. robotiikan avulla, suorittamalla säännölliset riskinarvioinnit ja tarjoamalla säännöllisiä päivityksiä riskien seurantaan.
 • Riskienhallinta palveluna
  Autamme organisaatioita parantamaan riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallintaa johtavien menetelmiemme, kokeneiden riskialan ammattilaistemme ja globaalin kattavuutemme avulla. Tarjoamme ulkoistuspalveluita, joiden avulla organisaatio voi saavuttaa strategiset tavoitteensa kohtuullisin kustannuksin.

 

Ota meihin yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.