Ystävät nauttivat juhlasta säihkeessä

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus tarkoittavat kasvua

Kyky rohkaista, hyödyntää ja oppia eri näkökulmista on avainasemassa palvellessamme asiakkaitamme.

Monimuotoisuus on erilaisuutta. EY:ssä näemme erilaisuuden laajasti; monimuotoisuutta luovat kansallisuus, tausta, koulutus, sukupuoli, etnisyys, sukupolvi, ikä, työskentely- ja ajattelutavat, uskonnollinen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, kyvyt, kokemukset ja tekniset taidot. Eroja on myös maantieteellisesti sekä palvelulinjojen, toimialojen ja eri toimintojen kesken.

Inklusiivisuus merkitsee näiden erojen hyödyntämistä parempien liiketoimintatulosten saavuttamiseksi. Kyse on sellaisen ympäristön luomisesta, jossa EY:n henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja on myös sitä - johon he kokevat kuuluvansa ja tekevät parhaansa joka tilanteessa.

Uskomme, että vain parhaiten suoriutuvat tiimit, jotka maksimoivat eri näkökulmien ja taustojen voiman, pärjäävät globalisaation tuomassa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Nämä tiimit ovat sekä monimuotoisia että osallistavia, ja ne voivat rohkaista muita näkökulmia ja oppia niistä. Kykymme sisällyttää erilaisia näkökulmia ajatteluumme, käyttäytymiseemme ja toimintaamme on ensiarvoisen tärkeää innovaation edistämisessä, vahvojen verkostojen luomisessa ja parhaiden lähestymistapojen tarjoamisessa asiakkaillemme.

Organisaatioille on aiempaa tärkeämpää luoda ympäristö, johon työntekijät tuntevat kuuluvansa, ja samalla kunnioittaa ja tunnustaa ainutlaatuisuutta. On olennaista rakentaa osallistava ympäristö, jossa kaikki voivat menestyä ja jossa suhteet ja innovaatio kukoistavat.

EY Globalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Carmine Di Sibio sanoi: ”Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat äärimmäisen tärkeitä paremman maailman rakentamisessa. Monipuoliset mielipiteet ja taidot johtavat parhaisiin vastauksiin asiakkaillemme ja organisaatiollemme. Emme saa noita erilaisia mielipiteitä ja taitoja tuomalla yhteen ihmisiä, jotka katsovat, ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla tai joilla on ollut samanlaisia elämänkokemuksia. Olemme sitoutuneet rakentamaan parhaiten suoriutuvia tiimejä monimuotoisuuden voimalla ja tarjoamaan oikeudenmukaisia kasvumahdollisuuksia henkilöstöllemme ympäri maailmaa." 

Näytä

  • EY:n monimuotoisuuden ja osallistamisen etenemissuunnitelma

Monipuoliset mielipiteet ja taidot johtavat parhaisiin vastauksiin asiakkaillemme ja organisaatiollemme. 

Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Saavutukset ja tunnustukset

EY:n ammattilaiset työskentelevät auttaakseen rakentamaan paremmin toimivaa maailmaa asiakkaille, EY:n henkilöstölle ja yhteisöillemme. Olemme ylpeitä, että arvostetut organisaatiot tunnustavat nämä pyrkimykset. Tutustu tarkemmin saamiimme palkintoihin ja tunnustuksiin.

Yhteenveto

Nykypäivän dynaamisessa ja digitaalisessa toimintaympäristössä tiimien on kyettävä etenemään häiriöistä huolimatta ja ratkaisemaan nopeasti kilpailuodotukset. Monipuoliset ja osallistavat tiimit ovat välttämättömiä erilaisten näkökulmien hyödyntämisessä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja järkevän lähestymistavan tarjoamiseksi asiakkaille. Lue lisää ajatuksiamme monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta.