EY:n seitsemän kasvun ajuria

- Kasvu

EY:n seitsemän kasvun ajuria muodostavat viitekehyksen, jonka avulla yritykset voivat valjastaa kyvykkyytensä tukemaan kasvustrategiaansa.

Mitä EY voi tehdä hyväksesi

Olemme saaneet oppia maailman nopeimmin kasvavilta yrittäjiltä ja tehneet heidän kanssaan työtä yli 30 vuoden ajan, osana EY Entrepreneur Of The Year™ -ohjelmaa. Joten tiedämme, että keskittymällä määriteltyihin kyvykkyyksiin, voidaan luoda kestävää kasvua.

Olemme hyödyntäneet tätä tietämystä EY:n seitsemän kasvun ajurin mallin kehittämisessä, auttaaksemme kasvua tavoittelevia yrityksiä kasvustrategiansa toteuttamisessa menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä.

Käytämme EY:n seitsemää kasvun ajuria apunamme, jotta voimme mahdollistaa kasvuyritysten johtajille tilaisuuden pohtia kasvun mahdollistajia täysin uusista näkökulmista. Näiden ajurien tarkasteleminen auttaa yritysjohtajia arvioimaan nykyistä tilannettaan ja suunnittelemaan polkuaan eteenpäin kasvun kiihdyttämiseksi.

Markkinajohtajuus

Asiakas

Alan johtavat yritykset asettavat asiakkaansa etusijalle heti alusta lähtien. Niissä yrityksissä ymmärretään, että asettamalla asiakkaiden tarpeet ja toiveet etusijalle, voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja.

Nämä yritykset tietävät kaiken asiakkaistaan – keitä he ovat, mitä he haluavat ja milloin – ja tietävät, että asiakasuskollisuuden rakentaminen kulkee käsi kädessä pitkän aikavälin kestävän kasvun kanssa.

Jopa markkinajohtajuuden saavutettuaan nämä yritykset miettivät jatkuvasti, miten jatkaa asiakkaiden sitouttamista ja ilahduttamista kaikilla markkina-alueillaan.

Ihmiset, käyttäytyminen ja kulttuuri

Organisaatiot voivat olla vain yhtä hyviä kuin niiden työntekijät. Alan johtavat yritykset voittavat osaajat puolelleen rakentamalla ympäristön, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja joka houkuttelee oikeita ihmisiä puoleensa, sellaisia, jotka jakavat yrityksen vision ja yrityskulttuurin.

Johtavat yritykset tarjoavat vahvaa johtajuutta ja luovat osallistavan ympäristön, jossa eroavaisuuksia arvostetaan ja ihmisillä on tilaa innovoida ja sitä kautta antaa panoksensa yrityksen kasvuun. Tämän lisäksi nämä yritykset investoivat työntekijöihinsä, vaalivat heidän lahjakkuuksia ja auttavat heitä kehittämään taitojaan vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin kasvun eri vaiheissa.

Digitaalisuus, teknologia ja analytiikka

Yritysjohtajille tieto on valtaa. Se auttaa heitä tekemään parempia, nopeampia ja viisaampia päätöksiä, jotka auttavat liiketoimintaa kasvamaan ja helpottavat riskienhallintaa.

Digitaaliteknologialla – mukaan lukien sosiaalinen media, pilvipalvelut, data-analytiikka ja matkaviestintä – on merkittävä vaikutus kaikkien alojen yrityksiin, vähittäiskauppiaista ja pankeista aina autovalmistajiin ja energiayhtiöihin.

Digitaalisuus muuttaa perusteellisesti tapoja, joilla kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa näiden yritysten kanssa, ja avaavat samalla uusia liiketoimintamalleja. Digitaaliset yritykset tarjoavat informaatiojohtajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintarooliaan ja saada enemmän vaikutusvaltaa.

Teknologian voimaa hyödyntämällä organisaatiot voivat luoda strategista- tai kilpailuetua. Vaikka monet ylimmän johdon avainhenkilöt ja IT-johtajat tunnistavat tämän mahdollisen arvon, monien on edelleen vaikea hyödyntää onnistuneesti digitaalisuutta liiketoiminnan muutoksen aikaansaamiseksi.

Toiminta

Toimintamallisi on linkki strategisen tavoitteesi ja organisaatiosi kyvykkyyden välillä. Selkeä lähestymistapa, joka yhtenäistää toimintaasi ja strategiaasi, parantaa yrityksen menestymiskykyä.

Markkinajohtajat pohtivat kaikkia toiminnan ulottuvuuksia sekä makro- että mikrotasolla. Yksityiskohtiin keskittyminen auttaa heitä ymmärtämään laadun ja jatkuvan parantamisen merkityksen, jotta pysyttäisiin kilpailijoiden edellä.

Johtavat yritykset eivät jätä mitään sattuman varaan. Sen sijaan ne ottavat tilanteen hallintaan analysoimalla toimintaansa ja varmistamalla, että kaikki osat toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, sekä tehden tarpeen vaatiessa toimintaansa muutoksia.

Globaalit yritykset hyödyntävät jakeluketjuja tehokkaasti kustannusten optimoimiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Näiden yritysten johtajat ovat keskittyneet parantamaan ketteryyttään ja reagointikykyään ja toimittamaan maailmanluokan tuloksia.

Talous

Kaikki yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvaakseen. Se, kuinka yritys johtaa talouttaan ja miten se tekee yhteistyötä sijoittajiensa kanssa, määrittelee sen koko tulevaisuuden suunnan.

Johtavat yritykset johtavat talouttaan mahdollisimman tehokkaasti.

Talousjohtajan ja talousosaston on toimittava entistä strategisemmin ja kaupallisemmin sekä parannettava suorituskykyään toimittamalla ajantasaista ja päätöksentekoa tukevaa dataa yrityksensä päätöksentekijöille. Tätä roolia on tyypillisesti kuvattu liikekumppanuudeksi, jossa talousjohtaja toimii arvonluojana.

Johtavat yritykset hyödyntävät talousjohtajaansa talousneuvojana, mikä parantaa yrityksen kannattavuutta.

Transaktiot ja verkostot

Markkinoiden johtavat yritykset kasvavat harvoin pelkästään orgaanisesti, vaan pyrkivät tietoisesti nousemaan huipulle etsimällä kumppanuuksia ja tekemällä strategisia yritysostoja, joilla parantaa kasvuaan, kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Johtavat yritykset, jotka ymmärtävät strategisten liittoutumien arvon nykypäivän dynaamisilla markkinoilla, ymmärtävät myös, että kaupanteko ei ole pelkkää onnenkantamoista. Johtavat yritykset pyrkivät tietoisesti rakentamaan markkinaprofiiliaan ja varmistamaan, että heillä on hyvät mahdollisuudet tarttua tilaisuuteen heti, kun sellainen syntyy.

Käsitetasolla kyse on yksinkertaisesta asiasta, mutta matka voi olla vaikea ja siihen liittyy monenlaisia paineita. Menestyksen ja kasvun edellytykset paranevat, jos yrityksellä on selkeä, strategiaan sidottu suunnitelma.

Riski

Tämän ajurin käsittelemä alue on laaja ja kattaa kaikki kasvavan yrityksen kohtaamat liiketoiminnan haasteet, esimerkiksi parhaiden ihmisten rekrytointiin, käytäntöihin, menettelyihin ja vaatimuksenmukaisuuteen sekä sidosryhmien johtamiseen liittyvät seikat.

Menestyäkseen nopeasti muuttuvassa maailmassa, ylimmällä johdolla on oltava strateginen lähestymistapa riskienhallintaan. Riippumatta yrityksen kasvuvaiheesta, kyky tunnistaa ja hallita riskejä on elintärkeä menestystekijä.

Markkinajohtajuutta tavoittelevien yritysten ei pitäisi pelätä riskiä vaan ottaa riskit haltuun, hyödyntääkseen ja nopeuttaakseen kasvuaan.

EY Velocity

EY Velocity on maailmanlaajuinen digitaalinen alusta, joka auttaa start-up- ja scale-up-yritysten perustajia, toimitusjohtajia ja johtoryhmiä tekemään perusteltuja päätöksiä ja saavuttamaan parempia tuloksia nopeammin.

Lue lisää (EN)

Kiinnostuitko?

EY 7 drivers of growth graphic

Unstoppable entrepreneurs are reframing our future

Register now to watch EY World Entrepreneur Of The Year™ 2021 and learn who will be named this year’s winner. 

Register now

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.