EY:n seitsemän kasvun ajuria

- Kasvu

Tavoitteidesi toteuttaminen ja liiketoimintasi kasvattaminen on jännittävä haaste nykypäivän sekasortoisessa maailmassa. EY:llä on pitkä historia yhteistyöstä monien maailman kunnianhimoisimpien toimitusjohtajien, omistajien ja yrittäjien kanssa, ja se on auttanut heitä nopeuttamaan matkaansa markkinajohtajuuteen. Heidän menestyksensä pohjalta olemme tiivistäneet nämä oivallukset EY 7 Drivers of Growth -ohjelmaan.

Mitä EY voi tehdä hyväksesi

EY 7 Drivers of Growth on viitekehys, jonka avulla kunnianhimoiset johtajat voivat ajatella liiketoimintaansa eri tavalla, vapauttaa täyden potentiaalinsa ja toteuttaa kasvustrategiansa menestyksekkäästi. Katso lisää alla olevasta videosta.

7 Drivers -sessio auttaa sinua:

 • Arvioimaan nykyiset valmiutesi suhteessa tulevaisuuden toiveisiisi
 • Hankkimaan tietoa markkinoiden johtavien yritysten käytännöistä
 • Selkeyttämään strategiset painopisteesi, mahdollisuutesi ja haasteesi
 • Vahvistamaan ja tarkentamaan liiketoimintastrategiaasi
 • Laatimaan toimintasuunnitelman, joka auttaa sinua parantamaan yrityksesi selviytymiskykyä ja kestävää kasvua
 • Saavuttamaan yhteisymmärryksen johtoryhmässäsi yrityksesi tulevaisuudesta ja siitä, miten siihen päästään
EY:n seitsemän kasvun ajuria

EY:n seitsemän kasvun ajuria

Tuhansien selviytymiskykyisten ja nopeasti kasvavien yritysten – mukaan lukien EY Entrepreneur of the Year™ -voittajat – viisautta hyödyntävä EY 7 Drivers of Growth on käytännössä kokeiltu, testattu ja luotettava kehys, joka voi auttaa saamaan uusia perspektiivejä liiketoimintaasi ja toteuttamaan kasvustrategiaasi onnistuneesti.

 

Rekisteröidy nyt

Opi maailman johtavien yrittäjien menestyksistä

Tutkimuksemme maailman johtavien yritysten kasvumatkoista – kaikenlaisissa markkinaolosuhteissa – on osoittanut, että menestyneimmät yritykset tarkastelevat laajaa joukkoa valmiuksia ja tasapainottavat kasvaessaan investointejaan aikaan, rahaan ja energiaan kaikissa seitsemässä ohjaimessa. Tämä on osoittautunut keskeiseksi menestystekijäksi selviytymiskyvyn kehittämisessä ja kestävän kasvun edistämisessä.

Opi lisää jokaisesta 7 ajurista:

 • Asiakas

  Alan johtavat yritykset asettavat asiakkaansa etusijalle heti alusta alkaen. Näissä yrityksissä on ymmärretty, että asettamalla asiakkaiden tarpeet ja toiveet etusijalle voidaan saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja.

  Ne tietävät kaiken asiakkaistaan, ennakoivat heidän tulevia tarpeitaan ja tarjoavat asiakkaiden suosimia kokemuksia rakentaakseen sitoutumista ja edistääkseen pitkän aikavälin kestävää kasvua.

  Jopa markkinajohtajuuden saavutettuaan nämä yritykset miettivät jatkuvasti, miten jatkaa asiakkaiden sitouttamista ja miellyttämistä kaikilla markkina-alueillaan.

 • Ihmiset

  Organisaatiot voivat olla vain yhtä hyviä kuin työntekijänsä. Alan johtavat yritykset voittavat osaajat puolelleen rakentamalla ympäristön, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja joka houkuttelee oikeita ihmisiä puoleensa — sellaisia, jotka jakavat yrityksen vision ja yrityskulttuurin.

  Johtavat yritykset yhdistävät tarkoituksensa ja visionsa suorituksen johtamis- ja palkitsemisstrategiaan. Ne tarjoavat vahvaa johtajuutta ja luovat osallistavan ympäristön, jossa eroavaisuuksia arvostetaan ja ihmisillä on tilaa innovoida ja sitä kautta antaa panoksensa yrityksen kasvuun.

  Tämän lisäksi nämä yritykset investoivat työntekijöihinsä, vaalivat heidän kykyjään ja auttavat heitä kehittämään taitojaan vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin kasvun eri vaiheissa.

 • Teknologia

  Teknologia muuttaa liiketoiminnan kaikkia osa-alueita. Sen avulla yritysjohtajat voivat tehdä parempia, nopeampia ja älykkäämpiä päätöksiä, jotka vastaavat nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin, parantavat liiketoiminnan suorituskykyä ja auttavat hallinnoimaan riskejä.

  Digitaalisuudella, teknologialla ja data-analytiikalla on syvällinen vaikutus kaikkien toimialojen liiketoimintaan, mikä tarjoaa sekä merkittäviä mahdollisuuksia että haasteita. Digitaalinen teknologia muuttaa perusteellisesti tapoja, joilla kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa ja avaa samalla uusia liiketoimintamalleja.

  Menestyksekkäästi teknologiaa hyödyntävät organisaatiot käyttävät tekoälyä ja RPA:ta parantamaan inhimillistä potentiaalia, mahdollistamaan innovaatioon, luovuuteen ja strategiseen ajatteluun keskittymisen ja luomaan voimakkaan kilpailuedun. 

 • Toiminnot

  Organisaation toimintamalli on sen strategisten tavoitteiden ja niiden saavuttamiskyvyn välinen linkki. Toiminnan ja strategian selkeä yhdenmukaistaminen parantaa yritysten menestymiskykyä, kun ne kilpailevat muuttuvien asiakastarpeiden ja ostotottumusten, toimialojen lähentymisen ja uusien markkinatulokkaiden aallokossa.

  Markkinajohtajat pohtivat kaikkia toiminnan ulottuvuuksia sekä makro- että mikrotasolla. Yksityiskohtiin keskittyminen auttaa heitä ymmärtämään laadun ja jatkuvan parantamisen merkityksen, jotta pysyttäisiin kilpailijoiden edellä.

  Toimintojen on oltava erittäin joustavia, jotta ne voivat mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja keskeisten riskien lieventämiseksi.

 • Talous

  Kaikki yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvaakseen. Yrityksen koko tulevaisuuden suunnan määrittelee se, miten yritys johtaa talouttaan ja miten se tekee yhteistyötä sijoittajiensa kanssa.

  Johtavat yritykset määrittävät parhaan taloudellisen lähestymistavan jokaisessa vaiheessa kasvustrategiansa perusteella ja saavat maksimaalisen hyödyn käytettävissä olevien varojen hallinnasta.

  Ne onnistuvat siinä parantamalla taloustoimintojensa strategista ja kaupallisesta toimivuutta. Tällöin talousjohtajasta tulee taloudellinen neuvonantaja, joka tehostaa suorituskykyä tarjoamalla elintärkeitä oivalluksia päätöksentekijöille. 

 • Transaktiot

  Markkinoiden johtavat yritykset kasvavat harvoin pelkästään orgaanisesti. Ne etsivät kumppanuuksia ja tekevät strategisia yritysostoja voidakseen parantaa kasvuaan, kilpailukykyään ja kannattavuuttaan noustakseen huipulle.

  Johtavat yritykset oivaltavat nopeasti transaktioiden ja kumppanuustoiminnan arvon nykypäivän dynaamisilla markkinoilla. Ne ymmärtävät, että oikean sopimuksen tekeminen tai oikean kumppanin löytäminen ei ole kiinni tuurista. Ne pyrkivät sovittamaan liiketoimensa ja kumppanuutensa yleiseen kasvustrategiaansa, pysyvät valppaina, rakentavat profiilia markkinoillaan ja asemoivat itsensä suotuisasti voidakseen tarttua mahdollisuuksiin menestyksekkäästi heti niiden ilmaantuessa. 

 • Riski

  Hyvä riskienhallinta vähentää liiketoiminnan volatiliteettia. Riskienhallinnan kypsyyden sekä tulojen ja tuloksen kasvun välillä on vahva korrelaatio.

  Yritystoiminnan kasvun jokaisessa vaiheessa kyky tunnistaa ja hallita riskejä on tärkeä tekijä yrityksen menestykselle. Markkinoiden johtavat yritykset löytävät oikean tasapainon riskienhallinnan ja riskinoton välillä luoviakseen muutoksen tuulissa ja edistääkseen kestävää kasvua.  

"Sessio auttoi minua ymmärtämään keskeisiä painopistealueita, joiden avulla liiketoimintamme voi skaalautua. Tunnen nyt voivani tehdä parempia strategisia päätöksiä."

Lue tuoreimmat 7 kasvun ajuria - asiakastarinamme

Vapauta tavoitteesi EY Privaten avulla

Yhdeksänkymmentä prosenttia EY:n asiakkaista on yksityisiä, mikä tuo käytännönläheistä ja syvää kokemusta.

Toteuta kunnianhimoiset tavoitteesi luotettavien neuvonantajien kanssa.

 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.