3 minuutin lukuaika 22 lokak. 2020
Kuinka pitää yritys myyntikuntoisena?

Kuinka pitää yritys myyntikuntoisena?

Kirjoittaja Janne Hakala

EY, Finland, Middle Market Services Leader

Janne Hakala toimii MFS-konsultointitiimin vetäjänä EY:n aluetoimistojen toimialueilla. Janne on työskennellyt EY:llä yhteensä yli 10 vuotta sekä Tukholmassa, Helsingissä, että Turussa.

3 minuutin lukuaika 22 lokak. 2020
Samankaltaisia aiheita Kasvu

Näytä

  • Opas yrityksen myyntiin. Huomioita omistajuuden vaihtumiseen

    Lataa 1 MB

Yritysten pitäminen ja valmistaminen myyntikuntoon on monella tavalla tärkeää ja erityisesti Suomessa, kun suuret ikäluokat lopettelevat yrittäjän uraansa. Tässä artikkelissa pohjustan, miten jo stabiloituneet yritykset voisivat ottaa mallia startup-maailmasta ja saada lisäpuhtia toimintaansa.

Kaikki alkaa siitä, että yrityksen perusasiat ovat järjestyksessä, lähtien hyvin laaditusta yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta aina kunnolliseen taloushallintojärjestelmään sekä kirjanpitäjiin ja tilintarkastajiin asti. Erityismaininta tulee vielä antaa osakassopimuksen sisällön tärkeydelle ja kattavuudelle. Usein ainakin osakkeenomistajan Exit-mahdollisuudet ja velvollisuudet tulisi kirjata hyvin.

Operatiivisen toiminnan kannalta tärkeitä seikkoja on lisäksi se, että hallituksen kokoukset tulee hoidettua mallikkaasti ja erityisesti pöytäkirjoihin tulisi merkitä enemmän asiaa, kuin mitä on tapana pienissä yhtiöissä. Se, että pöytäkirja sisältää ns. asian ympärillä vallitsevaa keskustelua, ei pitäisi olla haitaksi, jos vain päätös kirjataan selkeästi. Tärkeää on siis kirjata päätökset ylös myöhempiä tarkasteluja varten osoitukseksi hallituksen huolellisuusvastuun hoitamisesta. Isoissa asioissa on hyvä pohtia ”ääneen” myös liiketaloudellinen peruste. Hallituksen vahingonkorvausvelvollisuuden poistaminen edellyttää monesti huolellista toimintaa, asioiden valvomista, hallitustyöskentelyn dokumentointia, tilanteen mukaista vaihtoehtojen kartoitusta sekä usein myös liiketaloudellisia perusteita – asioita ei päätöshetkestä tarvitse kuitenkaan katsoa liian kauas eteenpäin.

Omaan kokemukseen perustuen yhtiöissä on aina hyvä olla lisäksi selkeä omistajan ääni yhdellä henkilöllä tai ydintiimillä – tämä antaa turvaa rahoittajille ja sijoittajille siitä, että toiminta menee eteenpäin kaikissa olosuhteissa. Tasaomisteisiin yhtiöihin sisältyy paljon suurempi konfliktin riski, mikä näkyy muun muassa jumiutuneena päätösprosessina.

Luo yritykselle Tarina

Kun yrityksen perusasioita laitetaan kuntoon, niin kannattaa ehdottomasti pohtia samalla yritykselle Tarina ja todellinen tarkoitus. Tässä kohtaa on hyvä ottaa mallia startupeista sekä toimialojensa supersuoriutujista.

Tarina yrityksen tarkoitusperästä, liikeideasta tai yrittäjistä antaa yritykselle omanlaisensa tunnusmerkistön ja saa sijoittajat joskus jopa hypettämään yritystä. Voi sanoa, että Tarina ehdottomasti kannattaa/pitää olla olemassa; se antaa yritykselle luonnetta. Asiakkaatkin haluavat monesti olla osa hienoa tarkoituksenmukaista tarinaa – tästä on hyvänä esimerkkinä joukkorahoituksen nopea kasvu ja innostus. Tarina tukee monesti myös yrityksen tuotteen tai palvelun hinnoittelua ja laatumielikuvaa.
 

Viimekädessä toiminnan tulee kuitenkin johtaa myös johonkin ja muuttua ajan mittaan oman ja vieraan pääoman sijoittajille jaettaviksi kassavirroiksi.

Tarvittavat ominaisuudet

Tarkastellaan vielä Tarinan takana olevia yrittäjiä/perheitä ja heidän ominaisuuksiaan. ”Normaalin” aloittavan tai jo toimineen yrittäjän tunnistaa seuraavista ominaisuuksista: innostuneisuus; periksiantamattomuus; usko omaan hankkeeseen; itsenäisyys; itsensä uhraaminen positiivisella tavalla sekä pankkitilin mukaan ailahtelevat mielialat.

Startup-yrittäjällä tai erityisen kasvuhakuisella yrittäjällä tulisi olla lisäksi vielä seuraavia ominaisuuksia: kyky turvautua ulkopuolisiin neuvonantajiin ja taito neuvotella sijoittajien kanssa; valmius jakaa yhtiön omistusta eli pieni osuus isosta on parempi, kuin ei hanketta ollenkaan; henkinen sitoutuminen jopa tärkeämpää kuin taloudellinen – tosin omaakin rahaa tarvitaan ja käytetään, mutta sijoittajia kiinnostaa usein enemmän juuri alkuperäisen perustajan omistautuminen, innostuksen hyödyntäminen ja kaikki piilevä potentiaali.

Kaikenlaisessa yrittämisessä taloudellinen sitoutuminen korostuu perinteisten rahoittajien suunnalta. Siksi olisi hyvä kerätä laaja rahoittajien kirjo, jotta riski yksittäisestä negatiivisesta päätöksestä hajautuu.

Se, mitä jo tasaista kassavirtaa kehittävä yhtiö voisi hyötyä startup maailmasta heti, on esimerkiksi seuraavat seikat: innostunut ydintiimi, yrityksen potentiaalin kartoitus tarkemmin ja useammin, suhde rahoittajiin ja suhteiden moninaisuus sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen osaksi tarinaa ja jopa rahoitusta.

Tutustu lisäksi Opas yrityksen myyntiin -esitteeseen, jossa käymme läpi prosessin tärkeät vaiheet sekä annamme neuvoja onnistuneiden yrityskauppojen läpivientiin.

Näytä

Yhteenveto

Yrityksen myyntikunnon ylläpitäminen lähtee siitä, että yrityksen perusasiat ovat järjestyksessä. Yritykselle on hyvä  luoda tarina ja ottaa mallia startupeista sekä toimialojensa supersuoriutujista ja perehtyä heidän ominaisuuksiinsa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Janne Hakala

EY, Finland, Middle Market Services Leader

Janne Hakala toimii MFS-konsultointitiimin vetäjänä EY:n aluetoimistojen toimialueilla. Janne on työskennellyt EY:llä yhteensä yli 10 vuotta sekä Tukholmassa, Helsingissä, että Turussa.

Related topics Kasvu