Digitaalinen laki

Digitalisaatio muuttaa oikeudellisia ja sopimuksellisia suhteita yritysten, yksityishenkilöiden ja hallitusten välillä. Digitaalinen muutos vaatii yrityksiä olemaan valppaina mahdollisten säätelyrangaistuksien ja maineriskien varalta — ja toimimaan siinä asiassa digitaalisuuden vaatimalla nopealla tahdilla.

Kuinka voimme auttaa sinua

Digitalisaatio mullistaa oikeudelliset ja sopimukselliset suhteet yritysten, yksityishenkilöiden ja hallitusten välillä. Kun tietoja kerätään, tallennetaan ja vaihdetaan sähköisesti, uusien kaupallistamismahdollisuuksien lisäksi syntyy myös uusia riskejä ja vastuita, mukaan lukien tietosuoja- ja kyberturvallisasiat.

Digitaalinen muutos vaatii yleistä neuvonantotoimea olemaan valppaana mahdollisten säätelyrangaistusten ja maineriskien varalta – ja toimimaan siinä asiassa digitaalisuuden mahdollistamalla nopealla tahdilla.

EY:n Digital Law -tiimi auttaa sinua tunnistamaan digitaalisten riskien alueet ja vastaamaan oikeushaasteisiin seuraavilla alueilla:

 • Tietosuoja- ja tietoverkkolait

  Digitaalitalous toimii tietopohjaisesti. Esimerkiksi pilvipalveluita, esineiden Internetiä, sosiaalista mediaa ja massadata analytiikkaa koskevien sääntöjen rikkominen voi johtaa mainevahinkoihin ja suuriin sakkoihin.

  Vaatimustenmukaiset tietosuojakäytännöt ovat olennaisen tärkeä osa yrityksen hallintoa ja vastuuvelvollisuutta. Huoli negatiivisesta julkisuudesta saa organisaatiot edistämään tietosuojan vaatimustenmukaisuutta.

  EY:n laki- ja tietoturva-ammattilaisten yli 80 oikeustoimialuetta kattava verkosto mahdollistaa tietosuoja- ja verkkoturvallisuuskysymyksien käsittelyn maailmanlaajuisesti, mukaan lukien seuraavat asiat:

  • Vaatimustenmukaiset big data- projektit
  • EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen
  • Yksityisyysvaikutuksien arvioinnit
  • Sosiaalisen median käytön vaatimustenmukaisuus
  • Kyberturvallisuusrikkomusten hallinta
  • Tietoturvallisuuskäytännöt ja niiden toteutus
  • Yksityisyys mukana jo digitaalisen tuotekehityksen suunnitteluvaiheessa
  • Pilvipalveluiden vaatimustenmukaisuus
  • Tietosuoja mobiilisovelluksissa
  • Puitteet kansainvälisille tiedonsiirroille
 • Digitaalisten immateriaalioikeuksien laki

  Aineettomien hyödykkeiden, kuten immateriaalioikeuksien, datan sekä brändin ja teknologian strateginen merkitys yrityksille kasvaa entisestään. Täyden potentiaalinsa saavuttamiseksi yritysten on ymmärrettävä, kuinka sääntely vaihtelee eri toimintaympäristöissä. Kansainvälisiin IP- ja teknologiakysymyksiin kuuluvat:

  • Digitaalisista muutoksista johtuvat uudet immateriaalioikeudet
  • IP digitaalisten liiketoimintamallien ytimessä
  • Due diligence IP-tuetussa omaisuuden rahoittamisessa ja IP-hyödykkeisiin liittyvissä turvallisuusintresseissä
  • Liikesalaisuuksien ja tietotaidon suojaaminen
  • IP-haasteet 3D-tulostuksessa
  • Verotusnäkökohdat tekijänoikeuksien jakamisessa
  • Lisenssejä, yhteisyrityksiä ja yhteistyötä koskevat asiakirjat
  • IP-vakuudellinen omaisuusrahoitus ja IP-omaisuuteen liittyvät turvallisuusintressit, mukaan lukien rojaltien rahallistamissopimukset
  • IP:n vaatimustenmukaisuus ja todentaminen
 • Yritysten digitaalisia toimintoja säätelevä laki

  Taksi-, hotelli- ja rahoituspalvelusäädökset toimivat havainnollistavana esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun uudet digitaaliset ja jakamistaloudelliset liiketoimintamallit törmäävät yhteen säädösten kanssa. Digitalisaatio tekeekin usein nykyisestä ihmistyöstä tarpeetonta. Siihen liittyy siksi aivan erityisiä työmarkkinalain aiheita.

  EY:n Digital Law -tiimi voi auttaa asiakkaita tunnistamaan riskialueet ja tekemään suunnitelmia vastatakseen suurten muutosten haasteisiin, jotka kattavat sääntelyn oikeudelliset näkökohdat digitaalisen muutoksen osalta sekä yleisesti että oman sektorisi kannalta seuraavilla alueilla:

  • Rahoituspalvelut
  • Työllisyyden sääntely
  • Säilyttämis- ja lokalisointitehtävät
  • Lääkkeet ja terveydenhuolto
 • Verkkokauppalaki

  Digitaalisuuden kyky ylittää rajat on käytännössä osa sen vetovoimaa. Lait on kuitenkin rakennettu rajojen kautta määrittyvää maailmaa ajatellen, ja näiden rajojen sisällä tietosuojaa, kauppaa, liiketoimia, IP:tä, kryptovaluuttoja ja muita vastaavia asioita koskevat lait muuttuvat jatkuvasti.

  Organisaation digitaalinen alusta on samalla myös se silta, jonka kautta se tavoittaa asiakkaansa. Sen kautta organisaation on varmistettava, että sen toiminta paitsi vastaa sähköisen kaupankäynnin lakeja ja säädöksiä niin suojaa myös sen etuja sen tehdessä sopimuksia digitaalialustansa kautta. EY:n integroidut laki- ja veropalvelut ovat tässä erityisen kriittisiä, koska verkkoyrityksen vero- ja lakiaspektit ovat niin yhteen kietoutuneita. Ne voivat auttaa asiakkaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Vastaamaan kuluttajansuoja- ja kilpailulakien haasteisiin sähköisen kaupankäynnin kehittyessä
  • Rakentamaan oikeudelliset raamit sähköiselle kaupankäynnille laatimalla lainmukaiset sopimukset verkossa käytettäviksi
  • Suojaamaan digitaalisia immateriaalioikeuksia asianmukaisella tavalla
  • Helpottamaan digitaalista liiketoimintaa koskevien maailmanlaajuisten tietosuojavaatimusten noudattamista
  • Tarjoamaan sopimusperustaista neuvontaa verkossa tapahtuvien sopimuksien osalta, mukaan lukien käyttöehtojen valmistelu ja digitaalisten allekirjoitusten käyttö
  • Avustamaan sopimuksissa, joita asiakkaan digitaalisten perustojen rakentaminen edellyttää – sisältäen ohjelmistolisenssit sekä verkkosivujen suunnittelu ja tutkimus- ja tuotekehityssopimukset.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.