Lehdistötiedote

14 huhtik. 2021 Helsinki, FI

EY ja Nokia yhteistyöhön yritysten 5G-teknologian hyödyntämisen tukemiseksi

EY Suomi ja Nokia ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä viidennen sukupolven-verkkoteknologian (5G) hyödyntämisessä, kattaen EY:n kaikki toimintamaat.

Lehdistökontaktit
Riku Piipari

Partner, Head of Consulting, EY Finland

Riku johtaa EY:n konsultointitoimintaa Suomessa sekä toimii vastaavana partnerina Pohjoismaiden digitaalisen muutoksen ja strategian yksikössä.

Peik Schulman

Director, Telecom Media and Technology (TMT), ekosysteemin kehitysjohtaja

Liiketoiminnan arvoketjussa menestyvät parhaiten toimialojen yli toimivat ekosysteemien taitajat. Yhdessä tekemisen puolestapuhuja motolla "olet vahvempi tiiminä". Jalkapallovalmentaja.

Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

Samankaltaisia aiheita Teknologia Konsultointi

EY Suomi ja Nokia ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä viidennen sukupolven-verkkoteknologian (5G) hyödyntämisessä. Yhteistyön avulla autetaan yrityksiä hyödyntämään tehokkaasti yksityisten langattomien verkkojen ja 5G-verkkoteknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyö kattaa EY:n kaikki toimintamaat.

”Yritysten ja yhteiskuntien muutosvauhti on kiihtynyt viimeisen vuoden aikana ennennäkemättömän nopeaksi ja laajaksi muutokseksi. Uuden kasvun luomisessa teknologian ja innovaatioiden rooli on tunnistettu avaintekijäksi, jonka tukeminen hyödyntää koko yhteiskuntaa. Yhteistyö Nokian kanssa on osoitus EY:n tahtotilasta toimia edelläkävijänä 5G:n ja muiden kehittyvien teknologioiden hyödyntämisessä. Uudet nopeat tiedonsiirtomahdollisuudet luovat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja auttavat näitä myös toimimaan vastuullisemmin”, sanoo Kari Pasanen, EY:n partneri ja Pohjoismaiden teknologiatoimialan johtaja.

EY:n ja Nokian solmima strateginen yhteistyö keskittyy teollisen tuotannon, energia-alan ja yritysten operatiivisen toiminnan digitaaliseen murrokseen, kyberturvallisuuteen sekä tukemaan teleoperaattoreita kaupallistamaan 5G-teknologian mahdollistamia sovelluksia ja palveluita.

Kehittyvät teknologiat, kuten esineiden internet (IoT, Internet of Things), teollisuus 4.0, yhdistetyt tuotteet ja älykkäät toimintaketjut, muuttavat nopeasti teollisuuden ja yhteiskuntien toimintatapoja ja auttavat vastaamaan vaatimuksiin entistä tiiviimmistä yhteyksistä. Globaalina liiketoiminnan ja edistyneen teknologian konsultoinnin edelläkävijänä EY pyrkii yhdessä Nokian kanssa vastaamaan kehittyviin teknologioihin ja niiden tuottamaan laajaan dataan liittyviin hallinta- ja turvallisuushaasteisiin.

”5G on mahdollistajan roolissa uusien palveluiden synnyttämisessä. Yhdessä Nokian kanssa pystymme auttamaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti uudistamaan toimintaprosessejaan, tehostamaan liiketoimintaansa sekä luomaan uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Erityisen tyytyväinen olen EY Suomen avainrooliin allianssin tarjoamien ratkaisujen viemisessä asiakkaille”, sanoo Riku Piipari, EY Suomen partneri ja konsultointiliiketoiminnan johtaja.

Yritysten digitaalinen murros merkitsee yksityisten langattomien verkkojen, IoT-laitteiden, analytiikan ja koneoppimisen yleistymistä erityisesti teollisuudessa. Teollinen internet muokkaa liiketoimintoja ja murtaa arvoketjuja ekosysteemien avulla yhdistämällä tietotekniikan (IT) ja operatiivisen tekniikan (OT).

Toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden määrän eksponentiaalinen kasvu lisää tietomurtojen riskiä ja toimintaketjujen haavoittuvuutta. EY:n ja Nokian yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden laitteiden ja prosessien turvallisen yhdistämisen koko toimitusketjussa.