Lehdistötiedote

2 jouluk. 2021 Helsinki, FI

EY Suomen kasvu jatkui

Kesäkuussa päättyneen tilikauden aikana EY Suomen liikevaihto kasvoi, päästöt pienentyivät merkittävästi sekä panostukset tasa-arvoon ja koulutukseen jatkuivat.

Lehdistökontakti
Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Samankaltaisia aiheita Yritysvastuu Vastuullisuus

EY Suomi on julkaissut kesäkuussa 2021 päättyneen tilikauden vuosikertomuksensa, EY Value Realized: Finland. Vuosikertomus kokoaa yhteen vaikutuksen, joka EY:llä on ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tilikauden aikana EY Suomen liikevaihto kasvoi, päästöt pienentyivät merkittävästi sekä panostukset tasa-arvoon ja koulutukseen jatkuivat.

EY Suomi julkaisee ensimmäistä kertaa kattavan ja avoimen vuosikertomuksen. Raportti kattaa yrityksen tilikauden 1.7.2020–30.6.2021. Raportti noudattaa tunnetuimpia kansainvälisiä raportointiviitekehyksiä.

”Olemme uudistaneet vuosiraporttiamme merkittävästi ja kerromme nyt toiminnastamme aikaisempaa läpinäkyvämmin. Haluamme olla näyttämässä mallia uusista EU-taksonomian mukaisista raportointivaatimuksista, jota tulevat koskemaan yhä useampia yrityksiä lähivuosina”, sanoo EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

EY Suomen liikevaihto oli kesäkuussa 2021 päättyneellä tilikaudella 156 miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin edellisen tilikauden 149 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella. Voimakkainta kasvu oli strategia- ja yritysjärjestelypalveluissa ja konsultoinnissa, jotka kasvoivat kumpikin yli 20 prosenttia.

”Koronapandemia leimasi voimakkaasti tilikauttamme 2021. EY Suomen kasvu ja kannattavuus pysyivät toimintaympäristön muutoksista huolimatta oikeilla urilla koko tilikauden. Digitaalisten työkalujen avulla pystyimme palvelemaan asiakkaitamme häiriöittä myös etänä”, kertoo Mikko Äijälä.

”EY Suomen kasvua siivittivät erityisesti asiakkaidemme voimakkaasti kasvaneet tarpeet yritysjärjestelyihin ja investointeihin liittyvissä palveluissa sekä muihin muutoshankkeisiin liittyen. Nyt näemme kasvavaa kiinnostusta myös ilmastonmuutokseen ja yritysvastuuseen liittyvissä palveluissa ja strategisessa neuvonannossa.”

Askeleita kohti pysyvästi pienempiä päästöjä

Tilikauden aikana EY julkaisi globaalin tavoitteen olla hiilinegatiivinen vuoden 2021 aikana ja saavuttaa laskennallinen nollataso vuoden 2025 loppuun mennessä. Hiilinegatiivisuuden saavuttamisesta kerrottiin lokakuussa 2021. Negatiivinen taso saavutettiin pääasiassa matkustamisen aiheuttaminen päästöjen vähennyttyä merkittävästi pandemian seurauksena sekä kompensoimalla päästöjä. 

”Suomessa tilikauden päästömme olivat vain noin kuudesosan vertailukauden 2019 päästöistä. Päästöjämme vähensivät matkustamisen keskeytyminen sekä toimistojemme siirtyminen vihreään sähköön. Käymme nyt tarkasti läpi erilaisia tekijöitä, joiden avulla voimme saavuttaa pysyvästi ilmaston kannalta kestävän päästötason”, sanoo Mikko Äijälä.

”Suurimman ilmastovaikutuksen saamme kuitenkin aikaan auttamalla asiakkaitamme rakentamaan liiketoimintaa, jossa vastuullisuus on strategian ja kaikkien liiketoimintapäätösten keskiössä. Yhteistyö on avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.”

Huomio henkilöstön hyvinvoinnissa ja tasa-arvoisissa uramahdollisuuksissa

Tilikauden aikana EY on tukenut systemaattisesti henkilöstönsä osaamista, hyvinvointia ja monimuotoisuutta. Kesäkuussa EY Suomi ilmoitti siirtyvänsä etätyösuosituksen jälkeen hybridityömalliin, jonka tavoitteena on lisätä joustavuuden avulla hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta.

”Askeleet työkulttuurimme kehittämiseksi yhä paremmin moninaisuutta tukevaksi ja tasa-arvoisemmaksi jatkuvat. Inklusiivinen, yhteenkuuluvuutta edistävä kulttuuri edistää hyvinvoinnin lisäksi innovointikykyä ja ongelmanratkaisua - ominaisuuksia, joille on kysyntää yhä enemmän koronapandemian jälkeisessä hybridityön maailmassa”, sanoo Äijälä.

Tilikauden lopussa EY Suomi työllisti 944 henkilöä, kun vastaava luku oli 961 vuonna 2020. EY Suomen koko henkilöstöstä naisia on 49 prosenttia. Tilikauden 2021 aikana EY Suomi sai kuusi uutta partneria, jotka kaikki olivat naisia. Tilikauden lopussa naisten osuus partnereista oli 32 prosenttia, kun vastaava luku oli 21 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteena on saavuttaa tasa-arvoinen edustus sukupuolten välillä kaikissa henkilöstöryhmissä.

EY tarjoaa työntekijöilleen laajasti kehittymismahdollisuuksia, kuten virtuaalisesti suoritettavan EY Tech MBA -koulutuksen. Tilikauden aikana EY Suomen henkilöstö sai keskimäärin 52 tuntia koulutusta ja suoritti yhteensä 93 vähintään 15 tunnin EY Badge -koulutuskokonaisuutta esimerkiksi teknologiasta, johtamisesta ja liiketaloudesta.

EY:n henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää kaksi työpäivää vuodessa EY Ripples -yritysvastuuohjelman kautta tuettaviin hankkeisiin. Henkilöstön ammattiosaamista hyödyntävä ohjelma aloitti Suomessa toimintansa tilikaudella 2021. Tilikauden aikana 160 EY:läistä Suomessa osallistui ohjelmaan, ja tuettujen hankkeiden positiivinen vaikutus ulottui yli 206 000 henkilöön ympäri maailman.

EY globaalisti
Maailmanlaajuisesti EY:n liikevaihto kesäkuussa 2021 päättyneellä tilikaudella oli 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7 prosenttia. Maailmanlaajuisesti yhtiö työllistää 312 000 henkilöä ja sillä on toimintaa yli 150 maassa.

Voit lukea lisää EY Suomen toiminnasta vuosikertomuksestamme ja läpinäkyvyyskertomuksestamme.

EY:n globaalista tuloksesta voi lukea lisää englanniksi sivulta EY Value Realized.

Näytä