Lehdistötiedote

2 helmik. 2022

Suomen tasa-arvoisimmat yritykset julkaistaan maaliskuussa

Yritysten tasa-arvoa ja inklusiivisuuden toteutumista ja kehitystä mittaava SHE Index – Powered by EY -työkalu on nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten yritysten käytettävissä. Työkalun maksuttomaan kyselyyn voi vastata 20. helmikuuta saakka, ja parhaiten sijoittuvat yritykset julkaistaan 30. maaliskuuta Kaapelitehtaalla pidettävässä SHE-konferenssissa.

Lehdistökontakti
Kinga Charpentier

EY Finland, Head of Corporate Finance, Partner; Power & Utilities and Infrastructure Sector Leader; Sponsor of EY’s Women.FastForward program in Finland

Autan yrityksiä kehittymään ja muuntautumaan yrityskauppojen kautta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolestapuhuja, kiinnostunut ilmastonmuutoksesta. Intohimona matkustelu, musiikki ja urheilu. Äiti

Yritysten tasa-arvoa ja inklusiivisuuden toteutumista ja kehitystä mittaava SHE Index Powered by EY -työkalu on nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten yritysten käytettävissä. Työkalun maksuttomaan kyselyyn voi vastata 20. helmikuuta saakka, ja parhaiten sijoittuvat yritykset julkaistaan 30. maaliskuuta Kaapelitehtaalla pidettävässä SHE-konferenssissa.

SHE Index – Powered by EY on toteutettu yhteistyössä norjalaisen tasa-arvon puolestapuhuja SHE Communityn kanssa. Työkalun avulla yritykset voivat arvioida, miten hyvin tasa-arvo ja inklusiivisuus yrityksessä toteutuvat. Lisäksi se mittaa muutoksen tukemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.Työkalu tukee yrityksiä muun muassa sukupuolten välisen kuilun kaventamisessa ja naisten täyden potentiaalin hyödyntämisessä.

Indeksi pohjautuu osallistuvien yritysten täyttämään kyselyyn, joka sisältää 36 kysymystä jaoteltuna kuuteen eri kategoriaan, esimerkiksi yrityksen sukupuolijakaumaan, sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja rekrytointiin. Vastausten perusteella yritykselle muodostuu tasa-arvon toteutumista osoittava indeksiluku 0 ja 100 välillä. Yrityksillä on mahdollisuus vastata maksuttomaan kyselyyn 20. helmikuuta saakka.

”Yritykset hyötyvät SHE Index -työkalusta monin eri tavoin. Ensinnäkin yritykset saavat indeksin avulla tietoa siitä, mitkä moninaisuuden, tasa-arvon ja inklusiivisuuden mittarit ovat niille tärkeitä. Toiseksi indeksin käyttö kertoo siitä, että yritys ottaa nämä asiat tosissaan, pyrkii pitkäaikaisiin muutoksiin ja sitoutuu niiden toteuttamiseen johdon tasolla. Indeksistä on hyötyä myös vastuullisuusraportoinnissa ja mahdollisesti muussa lakisääteisessä tasa-arvon dokumentoinnissa. SHE Index -yhteisössä tukea, tietoa ja kokemuksia jaetaan läpinäkyvästi läpi toimialojen”, SHE Communityn toimitusjohtaja Astrid Skaugseth toteaa.

Suomen tasa-arvoisimmat yritykset julkaistaan 30. maaliskuuta Helsingissä järjestettävässä SHE-konferenssissa. Norjan ja Ruotsin tasa-arvoisimmat yritykset julkaistaan maaliskuussa sisartapahtumissa Oslossa ja Tukholmassa.

Indeksi on ollut käytössä Norjassa vuodesta 2018 lähtien Norjassa ja Ruotsissa vuodesta 2020 lähtien. Yli 200 yritystä on jo hyödyntänyt työkalua mitatakseen käytäntöjään ja kehitystään.

Indeksiin voi tutustua tarkemmin katsomalla EY:n verkkosivuilta hanketta esittelevä webinaaritallenne. Tapahtumassa puhuivat SHE Communityn perustaja Heidi Aven, EY Norjan toimitusjohtaja Christin E. Bøsterud sekä TietoEVRY:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring. Tilaisuuden fasilitoi EY:n partneri Kinga Charpentier.

SHE Index – Powered by EY

Me EY:llä uskomme, että moninaisuus ja inklusiivisuus eivät ole pelkästään ”mukavia lisiä”. Ne ovat liiketoiminnan edellytyksiä. Erilaiset näkemykset ja inklusiivinen kulttuuri parantavat päätöksentekoa, edistävät innovaatioita sekä lisäävät yrityksen ketteryyttä ja muutoksensietokykyä. Puhumme SHE Index – Powered by EY -työkalun puolesta auttaaksemme ja inspiroidaksemme yrityksiä luomaan pitkän aikavälin positiivista muutosta monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseksi. SHE Index – Powered by EY on osa globaalia EY Ripples -yritysvastuuohjelmaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti miljardin ihmisen elämään vuoteen 2030 mennessä.

sheindex.com/fi