Lehdistötiedote

30 marrask. 2022 Helsinki, FI

Kyvyttömyys sopeutua elinkustannusten nousuun suurin riski teleyhtiöille

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY kartoittaa vuosittain telekommunikaatioalan kymmenen suurinta riskiä. Elinkustannusten nousu on saanut kuluttajat mukauttamaan kulutustottumuksiaan, mikä on suurin uhka telekommunikaatioalalle.

Lehdistökontaktit
Terhi Mäkinen

EY Finland, Assurance, Audit Partner

Teknologia- ja kuluttajatuotteiden toimialoihin erikoistunut tilintarkastuspartner. Yli 20 vuoden kokemus tilintarkastuksesta sekä monikansallisista pörssi- ja start up -yrityksistä.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus TMT

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY kartoittaa vuosittain telekommunikaatioalan kymmenen suurinta riskiä. Elinkustannusten nousu on saanut kuluttajat mukauttamaan kulutustottumuksiaan, mikä on suurin uhka telekommunikaatioalalle.

Top 10 Risks In Telecommunications 2023 -raportti paljastaa televiestintäalan suurimmat riskit ja haasteet maailmanlaajuisesti. Tuore raportti osoittaa, että 60 prosenttia kotitalouksista on huolissaan laajakaistahintojen noususta ja lähes puolet (45 prosenttia) uskoo maksavansa liikaa suoratoistopalveluista.

"Pandemian aikana hyville yhteyksille ja suoratoistopalveluille oli suuri kysyntä. Nyt moni kotitalous on tullut hintatietoisemmaksi ja joutunut kiristämään vallitsevassa taloustilanteessa kukkaron nyörejä. Kotitaloudet haluavat vastinetta rahalle, ja erityisen haluttomia ollaan maksamaan sisällöstä, jota ei käytetä, sanoo EY Suomen Audit-partneri Terhi Mäkinen.

Teleyritykset kamppailevat kyberriskien kanssa 

Tuoreessa raportissa reagointi turvallisuus- ja luottamusvaatimusten muutoksiin on toisella sijalla riskien listalla. EY:n tutkimuksen mukaan 76 prosenttia teleyrityksistä raportoi kyberhyökkäysten määrän kasvaneen vertailukauteen nähden. Hyökkäysten ja haavoittuvuuksien kasvaessa johtoryhmien huomio ei aina kasva samassa suhteessa. Televiestintäalan tietoturvajohtajista 39 prosenttia on sitä mieltä, ettei turvallisuutta huomioida riittävästi osana strategisia investointeja.

Osaajien vaihtuvuus keskeisenä riskinä

Epäonnistuminen työkulttuurin ja työskentelymallien parantamisessa on jo kolmantena peräkkäisenä vuotena kasvava riski, sillä raportissa työnantajien ja työntekijöiden vastaukset eroavat edelleen toisistaan. Maailmanlaajuisesti 91 prosenttia teknologian, median ja televiestinnän (TMT) parissa työskentelevistä työntekijöistä haluaa työskennellä etänä kahtena tai useampana päivänä viikossa, kun 25 prosenttia johtoryhmistä uskoo, että heidän työntekijöidensä tulisi palata toimistoon viitenä päivänä viikossa.

”Koronapandemia on lisännyt etätyötä ja vaikuttanut monen teleyhtiön yrityskulttuuriin. Suomessa teleoperaattorit ovat toimineet suunnannäyttäjinä hybridityökulttuurin luomisessa. Yhtiöiden on tärkeää kyetä kuuntelemaan henkilöstöään ja sopeuttaa yrityskulttuuriaan joustavaa työntekoa tukevaksi”, Mäkinen sanoo.

Kestävän kehityksen ohjelmien heikko hallinta yhä suurempi riski

Raportin mukaan kestävän kehityksen ohjelman heikosta hallinnasta on tulossa yhä suurempi riskitekijä telekommunikaatioalalle, ja se nousi viime vuoden viidenneltä sijalta neljänneksi vuoden 2023 listauksessa. Teleyhtiöiden julkaiseman ilmastonmuutosta koskevan tiedon laatu on heikentynyt vuosi vuodelta: 39 prosenttia ei ole julkistanut erillistä kasvihuonepäästöjen nollatasostrategiaa, siirtymäsuunnitelmaa tai päästösäästöstrategiaa siitä huolimatta, että asiakkaat vaativat teleyhtiöiltä yhä enemmän konkreettisia tekoja kestävän kehityksen alueella.

Kuluttajista 39 prosenttia on sitä mieltä, että teleyhtiöiden on tehtävä enemmän kestävän kehityksen huomioimiseksi, ja 68 prosenttia suuryrityksistä on aiempaa kiinnostuneempia 5G- ja IoT-ratkaisuista, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa yritysvastuutavoitteet.

”Lähes puolet tutkimukseen vastanneista suurista organisaatioista oli sitä mieltä, ettei teleyhtiöiden tarjonta vastannut heidän tarpeitaan. Kestävä kehitys on enemmän kuin lisäpalvelu – sen pitäisi olla keskeinen osa palvelulupausta. Tulevaisuudessa yhä useampi yritys asettaa etusijalle palvelun toimittajat, jotka voivat tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tulevaisuudessa teleyhtiöillä on keskeinen rooli kestävämmän yhteiskunnan rakentajina", Mäkinen toteaa.

Telekommunikaatioalan 10 suurinta riskiä maailmanlaajuisesti:

 1. Riittämättömät toimenpiteet taloudellisen tilanteen aiheuttamiin kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin sopeutumisessa
 2. Muuttuvat turvallisuus- ja luottamusvaatimukset  
 3. Työkulttuurin ja työskentelytapojen parantaminen
 4. Kestävän kehityksen ohjelman haasteet  
 5. Digitalisaation vaikuttavuuden nopeuttaminen
 6. Infrastruktuurin kestävyys ja kattavuus  
 7. Uusien liiketoimintamallien hyödyntäminen  
 8. Infrastruktuurin arvon maksimointi 
 9. Tehoton yhteistyö ulkoisten ekosysteemien kanssa 
 10. Sääntely-ympäristö

Top 10 Risks In Telecommunications -raportti

Top 10 Risks In Telecommunications -raportti on vuosittainen tutkimus, jonka tavoitteena on tuoda esiin televiestintäalan suurimmat riskit ja haasteet maailmanlaajuisesti. Analyysi perustuu EY:n alakohtaiseen tutkimusohjelmaan, jossa hyödynnetään EY:n teollisuuden ja kuluttajatutkimusten oivalluksia. Tulokset luokitellaan EY:n riskitutkan avulla, joka järjestää riskitekijät neljään osa-alueeseen:

 • Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät uhat, jotka ovat peräisin politiikasta, säännöksistä tai hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä
 • Operatiiviset uhat, jotka vaikuttavat liiketoiminnan prosesseihin, järjestelmiin, ihmisiin ja koko arvoketjuun
 • Asiakkaisiin, kilpailijoihin ja sijoittajiin liittyvät strategiset uhat
 • Taloudelliset uhat, jotka johtuvat markkinoiden, ekosysteemien ja investointien epävakaudesta

Lisätietoja globaalista 10 Risks In Telecommunications -raportista täällä.