Milla Karjalainen - EY Finland, Assurance, Associate Partner, KHT
Millan sparraava, aktiivinen ja sitoutunut toimintatapa on avainasemassa monipuolisen kokemuksen kanssa. Tuen johtoa keskittymällä olennaisiin asioihin.

Milla Karjalainen

EY Finland, Assurance, Associate Partner, KHT

Millan aktiivinen ja yhteistyötä korostava toimintatapa näkyy myös harrastusten parissa jalkapallokentällä ja sen laidalla. Muu vapaa-aika kuluu hiihtoladulla ja perheen kanssa.

Millalla on yli 15 vuoden kokemus perheyhtiöiden, pääomasijoittajataustaisten yhtiöiden sekä kansainvälisten yhtiöiden tilintarkastuksesta ja taloudellisesta neuvonnasta.

Millan lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen. Millan sparraava, aktiivinen ja sitoutunut toimintatapa on avainasemassa monipuolisen kokemuksen kanssa.

Millalla on kokemusta yrityskauppatilanteissa suoritettavista yhtiöiden tai liiketoimintaosien talouden ja hallinnon analyyseistä (FDD- analyysi) ja perhe/konserniyhtiöiden rakennejärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta (fuusio, jakautuminen, liiketoimintakaupat jne.) 

Building a better working world - Näin Milla rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Kaiken perustana ovat oikeat ihmiset. Milla on erittäin kokenut, proaktiivinen ja ammattitaitoinen talousasiantuntija, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.

Perustan toimintani pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja painotan tilintarkastuksessamme avointa kommunikaatiota sekä syvällistä asiakkaamme toiminnan tuntemusta. 

Ota yhteyttä Millaan