Kun lähtölaskenta uuteen energiamaailmaan tehostuu, kuka ehtii ajoissa?

20 minuutin lukuaika 3 heinäk. 2019

Kaikista maailmaamme kohtaavista monimutkaisista asioista energian siirtyminen hiilivapaaseen tulevaisuuteen on ehkä yksi suurimmista.

Tämä perustavanlaatuinen muutos tavassamme tuottaa, käyttää, varastoida ja kaupata sähköä koskee kaikkia maailman alueita, muuttaa kaikki energiajärjestelmän elementit, siirtää maailmanlaajuista sähköenergian tasapainoa ja muuttaa elämäntapojamme.

Disruptio on luonteeltaan arvaamaton. Kun se uudistaa energiasektoria edelleen, ne energiayhtiöt, jotka ovat riittävän ketteriä hyödyntämään uusia kasvupolkuja, ovat valmiita tarttumaan arvoon aina, kun sitä ilmenee uudessa energiamaailmassa.

Three drivers underpin the energy transition

Vuosi sitten EY kartoitti nämä edistävät tekijät määrittääkseen tarkasti milloin kolme kriittistä pistettä muuttaisivat ikuisesti tapaa, jolla sähköyhtiöt käyvät kauppaa ja asettaakseen teollisuuden muuntautumisen lähtölaskentaan. Sen jälkeen olemme tehneet analyysin siitä, kuinka nämä tärkeät välitavoitteet vaikuttavat seitsemään kypsään ja kehittyvään energiamarkkinaan: Eurooppa, Yhdysvallat, Oseania, Persianlahden Arabimaiden yhteistyöneuvoston (GCC) maat, Kiina, Intia ja Latinalainen Amerikka. Vaikka eri markkinat seuraavat samanlaista suuntausta kohti samaa hajautettua ja jaettua määränpäätä, ne ovat kehityksen eri vaiheissa.

 • Kriittisen pisteen metodologia

  Energia-ala on ennennäkemättömän muutoksen alussa. Se muuttaa perusteellisesti markkinoita (esittäen uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia). Kolme kriittistä pistettä merkitsevät uuden energiajärjestelmän syntymisen.

  Ensimmäinen kriittinen piste on, kun sähkön tuotanto omaan käyttöön saavuttaa kustannuspariteetin verkon kautta toimitetulla sähköllä. Tämän päivämäärän määrittämiseksi laskimme ennustetun sähkön kysynnän, tulevan sukupolven yhdistelmän ja sähkön toimittamisen kustannukset keskusverkon kautta vuosina 2015 - 2050, ja vertasimme sitä ennakoituihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat sähkön tuotannosta omaan käyttöön aurinkosähköllä ja akkuvarastoinnilla.

  Selvittääksemme, milloin nämä kustannukset saavuttavat pariteetin, työskentelimme yhdessä johtavan globaalin analytiikkayrityksen kanssa mallintaaksemme 10 tärkeimmän hajautetun energiantuotannon ja tietotekniikan odotettavissa olevan käyttöönoton ja vuorovaikutteiset vaikutukset sähkön kysyntään ja kustannuksiin: aurinkoenergia; akkuvarastointi; sähköajoneuvot; mikroverkot; kodin ja rakennusten energianhallintajärjestelmät; P2P-sähkönvaihto; älykkäät mittarit; tekoäly; verkkoreunateknologia ja pilvi.

  Tutkimuksessa tunnistettiin myös kaksi muuta energia-alan kriittistä pistettä:

  • Kriittinen piste 2: kun akkukäyttöisten sähköajoneuvojen hinta saavuttaa kustannus- ja suorituskykypariteetin perinteisten autojen kanssa, joissa on polttomoottori.
  • Kriittinen piste 3: kun pelkät sähkön toimituskustannukset (ts. sähkön siirron ja jakelun yksikkökustannukset) ylittävät itse tuotetun sähkön kustannukset.

  Koska edistävät tekijät vaihtelevat markkinoiden välillä, kriittiset pisteet osuvat eri alueille eri aikoina.

ryhmä urheilijoita kiipeää köyttä kuntosalilla
(Chapter breaker)
1

Luku 1

Neljä muutosta kiihdyttävää voimaa

Tekijöiden yhdistelmä luo tiivistetyn aikajanan uuteen energiamaailmaan.

Viimeisimmän tutkimuksemme mukaan on olemassa kasvun ajureita, jotka etenevät nopeammin kuin mitkään kunnianhimoisimmista arvioista, mikä siirtää kriittisiä pisteitä joillakin markkinoilla jopa kahdella vuodella. Tätä kiihtyvää vauhtia edistää neljä tärkeää voimaa.

Voima 1: Parempi ja halvempi teknologia

Vuodesta 2009 lähtien aurinkosähkömoduulien ja tuuliturbiinien kustannukset ovat laskeneet noin 80 % ja 30–40 %, kun taas molempien teknologioiden suorituskyky on parantunut huomattavasti. Tämän seurauksena aurinko- ja tuulivoimat tarjoavat nyt taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja uudelle fossiilisten polttoaineiden tuotannolle, ja niitä käytetään valtavasti.

Itse asiassa vuosi 2018 oli seitsemäs vuosi peräkkäin, kun uusiutuvan energian kapasiteetti ylitti uudet perinteiset energialaitokset. Hintojen laskiessa etenkin aurinko- ja tuulivoimateknologioissa uusiutuvien energialähteiden kustannusetu kasvaa edelleen. Jo ensi vuonna mantereen tuuli- ja aurinkoenergia on halvempi uuden sähkön lähde kuin halvin fossiilisten polttoaineiden vaihtoehto.

Tämä kiihtyvä siirtyminen kohti suuren mittakaavan uusiutuvia energialähteitä, jota täydentää hajautettujen tuotanto-ja-varastointi -ratkaisujen kustannusten lasku, on aiheuttanut ongelmia sähköverkoille. Näkyvyyden ollessa rajoitettu paikan päällä tuotettuihin energiavaroihin, verkkojen on ollut vaikeaa ennustaa ja hallita siirtoverkkojaan ja ne ovat usein joutuneet asettamaan rajoituksia tai tekemään kalliita pääomasijoituksia tietojen puuttuessa.

Mutta nyt verkon toiminnan parannukset ja teknologian kehitys auttavat voittamaan nämä haasteet. Uudet digitaaliset alustat luovat avoimia digitaalisia energiamarkkinapaikkoja, joilla voi toimittaa turvallisesti hajautettuja energiapalveluja yrityksille, kotitalouksille, yhteisöille ja energiayhtiöille.

Myös muut teknologiat, jotka tehostavat uusiutuvien energialähteiden potentiaalia, ovat siirtyneet nousevista suuntauksista energiajärjestelmän olennaisiksi osiksi ennätysajassa.

 • Akkuvarastointi saattaa olla suurin haitta energiasektorille: Edistyneiden energianvarastointimarkkinoiden ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 6 GW:n vuotuisesta koosta vuonna 2017 yli 40 GW:hen vuoteen 2022 mennessä. 1 Joillakin markkinoilla akkujen paremman suorituskyvyn ja alenevien kustannusten vuoksi ne syrjäyttävät jo maakaasun energialähteiden yhdistelmästä. Viime vuoden lopulla kaksi yhdysvaltalaista laitosta — PG&E ja APS — ilmoittivat korvaavansa maakaasuvoimalaitokset akkuvarastoilla.
 • Tekoäly (AI) ja koneoppiminen määrittelevät energiayhtiöiden toiminnan monia näkökohtia uudelleen: Sähköntuottajat, sähköverkot ja energian vähittäismyyjät ovat ottaneet käyttöön AI-sovelluksia toiminnan parantamiseksi ja täysin uusien ominaisuuksien tuomiseksi. Esimerkiksi GE käyttää AI:ta parantaakseen tuuliturbiinien tehokkuutta korreloimalla sääolot turbiinin käyttödataan tuotannon ennustamiseksi jopa viikkoa etukäteen. Yhdysvaltalainen startup SparkCognition käyttää koneoppimisalgoritmien, anturien ja operatiivisten tietojen yhdistelmää ennustamaan kriittisen infrastruktuurin epäonnistumisen.
 • Peer-to-peer (P2P) -sähkökauppa kehittyy : Aikanaan se rajoittui vain pieniin pilotteihin, mutta nyt sekä uudet innovoijat, kuten Australian Power Ledger että suuret laitokset, mukaan lukien EDF, AGL, Origin Energy ja Kansai Electric ovat hyödyntäneet kaupallisesti P2P-energiakauppa-alustoja. Liettuassa startup WePower on rakentanut hajautetun markkinapaikan, jonka avulla uusiutuvan energian tuottajakuluttajat voivat vaihtaa sähköä keskenään poistaen välittäjän tarpeen.

Vaikka teknologioiden yhdistelmä nopeuttaa matkaamme kriittisiin pisteisiin ja edistää kykyä käyttää verkkoa turvallisesti suurella osuudella muuttuvia uusiutuvia energialähteitä, akkuinnovaatiot ovat todennäköisesti vaikuttavimpia. Erityisesti suuren mittakaavan varastoinnin käyttöönotto Yhdysvalloissa merkitsee suurta käännekohtaa, joka lisää vauhtia muilla alueilla. Odotamme, että tällä kehityksellä on epäsuoria vaikutuksia pienemmän mittakaavan, paikan päällä käytettävien akkuteknologioiden taloudellisiin näkökohtiin ympäri maailmaa.

Monet strategiset yrityssponsorit haluavat pysyä disruptiivisten suuntausten edellä perustamalla sisäisiä pääomasijoitusrahastoja. Suurilla integroiduilla toimijoilla, kuten ENGIE, EDF, National Grid ja Exelon, on kaikilla pääomasijoitusrahastoja, joissa on investointeja digitaalisuuteen, kuljetukseen ja paikan päällä tuotettuihin energiavaroihin. Tämä avaa uuden kilpailurajan vakiintuneiden pääomasijoitusrahastojen kanssa, jotka toimivat puhtaan energian ekosysteemissä.

Voima 2: Käytänteiden tarkistukset ja kunnianhimoisemmat puhtaan energian tavoitteet

Energia-alan vallankumous edistää nopeaa muutosta kohti uusiutuvan energian tulevaisuutta, jota jouduttaa kohdennetun julkispolitiikan ja energiateknologioiden edistyksen yhdistelmä. Teknologioiden ja markkinoiden kypsyessä maat ovat siirtymässä yhä enemmän pois joistakin toimintamekanismeista, jotka johtivat uusiutuvien energialähteiden varhaiseen käyttöönottoon. Vaikka syöttöpolitiikat ovat edelleen kansallisten tukijärjestelmien selkäranka, uusiutuvien energialähteiden tarjoukset ovat yhä merkittävämpiä.

Energia-alan vallankumous edistää nopeaa muutosta kohti uusiutuvan energian tulevaisuutta, jota jouduttaa kohdennetun julkispolitiikan ja energiateknologioiden edistyksen yhdistelmä.

Hallitukset tarkistavat ympäri maailmaa uusiutuvien energialähteiden tavoitteita. Monien on pakko tehdä suuria lisäyksiä, jotka muuttavat radikaalisti - ja nopeasti - maansa energialähteiden yhdistelmää. Niillä markkinoilla, joilla kansalliset hallitukset toimivat hitaammin, valtion ja paikallisviranomaiset ottavat asiat omissa käsiinsä.

 • Lähes 60 maata on kehittänyt suunnitelmia, joilla hiilidioksidipäästöt nollataan kunkin maan sähkömarkkinoilla.2

 • 179 maata on asettanut kansallisen tai valtiontason puhtaan energian tavoitteet.3

 • Kiina aikoo nostaa uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteensa 20 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

 • Intian kansallisessa sähkösuunnitelmassa asetetaan uusiutuvan energian tavoite 275 GW vuoteen 2027 mennessä. Kun alkuperäinen välitavoite oli 175 GW vuoteen 2022 mennessä, se on nyt tarkistettu arvoon 227 GW.

 • Yhdysvalloissa uusiutuvien energialähteiden osuus oli lähes 18 % koko sähköntuotannosta vuonna 2018, kun vastaava luku oli 10 % vuosikymmentä aiemmin. Hiilen määrä laski 48 prosentista 28 prosenttiin samana ajanjaksona. 4 Toukokuussa Washingtonista tuli Yhdysvaltojen viides osavaltio/alue, joka sitoutui 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan ja ainakin vielä kuusi osavaltiota harkitsee samaa. Koillis- ja Keski-Atlantin osavaltiot asettavat erityisiä offshore-tuulitavoitteita kehittääkseen Euroopan markkinoiden kaltaisia markkinoita.

 • Viisi Australian kahdeksasta osavaltiosta ja alueesta, pettyneinä maan jatkuvaan energiapoliittiseen epävarmuuteen, on asettanut uusiutuvan energian tavoitteet, ja ne ovat edenneet puhtaan energian aloitteissa.

 • Saudi-Arabia on asettanut puhtaalle energialle tavoitteen 58,7 GW vuoteen 2030 mennessä – massiivinen hyppy edellisestä 9,5 GW:n tavoitteesta.

.

Nämä toimintamekanismit ovat olleet erittäin tärkeitä maailman alkaessa siirtyä puhtaampiin energiamuotoihin — mutta muutos on nyt käynnissä. Seuraava toiminta-aalto on peräisin itse energiateollisuudesta, jossa yritykset toimivat ennakoivasti asettaessaan uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa. Tätä edistävät sekä vaikutus niiden liiketoimintaan että asiakkaiden ja sidosryhmien kasvavat odotukset.

Voima 3: Hajautetun energiantuotannon trendi on nousussa etenkin yritysten keskuudessa

Vahva sekoitus kuluttajien kysyntää, kestävyystavoitteita ja halua pienentää kustannuksia ja varmistaa energian toimitusvarmuus ajaa yrityksiä tekemään omat sähkönostosopimukset tai tuottamaan itse sähkön. Useampi yritys kuin koskaan aiemmin osti puhdasta energiaa viime vuonna, eivätkä vain suuret yritykset. Monet pienemmät yritykset tulevat markkinoille ensimmäistä kertaa.

Monille yrityksille tärkein edistävä tekijä on taloudellinen, koska uusiutuvien energialähteiden kustannusten huomattavat alennukset sekä kypsyvät markkina- ja toimintaympäristöt ovat tehneet uusiutuvien energialähteiden kustannuksista kilpailukykyisiä ja houkuttelevia energialähteitä sinänsä. Monien alueiden sähkölaskut nousevat jyrkästi, kun verkon toimittaman sähkön kustannuspaineet lisääntyvät. Joissakin maissa, mukaan lukien Argentiina, Egypti ja Saudi-Arabia, on suunnitteilla luopua tukipalkkioista, jotka pitävät sähkön hinnat keinotekoisen matalina. Ja lähetys- ja jakelukustannusten ennustetaan nousevan lähes kaikilla markkinoilla.

Tämä johtuu tarpeesta laajentaa verkkoja vastaamaan kasvavaan kysyntään, korvata ikääntyvä verkkoinfrastruktuuri ja investoida digitaaliteknologiaan verkkojen tekemiseksi älykkäämmiksi — todellakin kasvavien verkkokustannusten aiheuttama paine heijastuu kriittisten pisteiden malliimme. Vuoteen 2050 mennessä, koillis-Yhdysvaltain siirto- ja jakelukustannukset nousevat keskimäärin 7 % vuodessa; Euroopassa ja Oseaniassa kustannukset kasvavat keskimäärin 3,6 % vuodessa; ja kehittyvillä markkinoilla, mukaan lukien Kiina ja Latinalainen Amerikka, kustannukset kasvavat 3,9 % vuodessa. Kymmenen tai useamman vuoden mittaiset PPA-sopimukset tarjoavat suuren suojan näihin odotettuihin korotuksiin nähden.

Vaikuttimet eivät kuitenkaan ole pelkästään välittömien kustannusten ympärillä. Maailmassa, jossa kuluttajat ottavat yhä enemmän huomioon yrityksen ympäristösaavutukset ennen ostopäätöstä, yhä useammat yritykset harjoittavat PPA-sopimuksia mainesyistä. PPA:t ovat houkuttelevampia kuin vihreiden tariffien ostaminen, koska ne tarjoavat suoran linkin tiettyyn projektiin.

Samaan aikaan aurinkoenergian hyödyntäminen asuintasolla lisääntyy edelleen ylittäen odotukset, ja yhteisöjen energiajärjestelmät ovat kasvussa, mikä vaikuttaa energiayhtiöiden markkinaosuuteen.

 • Kansainvälisen International Renewable Energy Agency -viraston (IRENA)5 vuonna 2018 tekemän, 2 400 suurta golobaalia yritystä käsittäneen tutkimuksen mukaan uusiutuvat energialähteet ovat ”liiketoimintastrategian pääpilari”.
 • Yli 200 näistä yrityksistä saa ainakin puolet energiastaan uusiutuvista energialähteistä, ja 50 hyödyntää pelkästään uusiutuvia energialähteitä.
 • Yritysten uusiutuvien energialähteiden hankinta on siirtynyt Yhdysvaltojen ja Euroopan ulkopuolelle, ja niitä käytetään nyt esimerkiksi Chilessä, Kiinassa, Egyptissä, Ghanassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Namibiassa ja Thaimaassa.6
 • Australiassa on nyt yli kaksi miljoonaa katolle asennettua aurinkojärjestelmää.
 • Meksikossa, yhdellä Latinalaisen Amerikan johtavista aurinkosähkönmarkkinoista, käyttöönottoaste nousee ennusteita korkeammalle.
 • USA:n aurinkoenergiajärjestelmät ovat myös ylittäneet 2 miljoonaa, mikä vastaa yli 70 GW:n kapasiteettia, ja asuinjärjestelmien osuus tästä kokonaismäärästä on 96 %.
 • Kaliforniassa lähes kahdeksan miljoonaa kotitaloutta osallistuu yhteisön energiaohjelmiin.

Sähköä tuottavien ja varastoivien kotitalouksien lukumäärä kasvaa edelleen, mutta todellinen mullistaja on yritysten välinen hajautetun energiantuotannon liike. Uusiutuvia energialähteitä omaksuvien yritysten vaikutus kohdistuu voimakkaasti energiayhtiöihin huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mikä johtaa kriittisten pisteiden etenemiseen joillakin markkinoilla.

Yritysten välinen hajautetun energiantuotannon liike on todellinen mullistaja. Uusiutuvia energialähteitä omaksuvien yritysten vaikutus kohdistuu voimakkaasti energiayhtiöihin huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mikä johtaa kriittisten pisteiden etenemiseen joillakin markkinoilla.

Voima 4: Sidosryhmien toiminta muuttaa energiainvestointeja

Energia-alan koko rahoitusnäkymä, mukaan lukien kuka, miten ja miksi, on muuttunut täysin vain muutamassa vuodessa. Tämä johtuu osittain energiavarojen muuttuvasta luonteesta. Uusiutuvat energialähteet ja energiateknologiat houkuttelevat uudentyyppisiä rahoittajia, mukaan lukien pääomasijoitusyhtiöt ja pääomasijoittajat, jotka etsivät investointeja, joilla on lyhyemmät aikavälit ja suurempi innovaatiopotentiaali. Ehkä enemmän vaikutusta on kuitenkin aktivistisijoittajien lisääntyvällä määrällä. Sijoittajien sekä sääntelyviranomaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien aiheuttama paine vaatii yrityksiä keskittymään puhtaampiin sähkön lähteisiin:

 • Vähähiiliset energialähteet houkuttelevat vetävät puoleensa nyt 70 % koko maailman energiantuotantorahoituksesta.
 • Yli 95 % energiasektorin investoinneista riippuu nyt lyhytaikaisten tukkumarkkinoiden ulkopuolella olevista säännöksistä tai sopimuksista.
 • Vuoden 2018 Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokouksessa 415 sijoittajaa (pdf), joilla oli hoidossaan kumulatiiviset 32 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, vaati maita ja yrityksiä toteuttamaan Pariisin sopimuksen todeten, että näin tekemällä ”nähdään merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja houkutellaan enemmän investointeja, mikä luo työpaikkoja tulevaisuuden aloilla.”
 • Kilpailukykyisten mekanismien osuus on noin 35 % maailmanlaajuisista uusiutuvan energiantuotannon investoinneista.

Investointivauhti kohti puhtaampaa energiaa kasvaa joka päivä. Itse asiassa globaali pääoma "pakenee" lämpöhiiltä, äskettäisen Institute for Energy Economics and Financial Analysis -instituutin raportin mukaan. Siinä kerrottiin, että yli 100 maailmanlaajuista rahoituslaitosta on ilmoittanut viimeisen kuuden vuoden aikana, etteivät ne enää sijoita näihin hankkeisiin.

Sijoittajien keskuudessa lisääntyy halukkuus ympäristö-, sosiaali- ja hallintoinvestointeihin (ESG). Vuonna 2019 Vanguard ilmoitti käynnistävänsä aktiivisesti hoidetun globaalin ESG-rahaston, jonka strategiana on valita yritykset, jotka integroivat johtavat ESG-käytännöt yritysstrategioihinsa.

Kaksi miestä miekkailee urheiluareenalla
(Chapter breaker)
2

Luku 2

Kaiken sähköistäminen

Vuoteen 2050 mennessä meidän on hankittava puolet energiasta uusiutuvasti tuotetusta sähköstä.

Yhdessä nämä neljä voimaa muuttavat maailmaamme yhdeksi, jossa puhtaasti tuotettu sähkö tuottaa virtaa melkein jokaiselle elämämme osa-alueelle.

Sähkö on ollut nopeimmin kasvava energialähde vuodesta 2000 lähtien, mutta vuoteen 2050 mennessä sen on muodostettava lähes 50 % energian kokonaiskulutuksesta, jotta kaupunkimme pystyvät selviytymään kasvavasta kaupungistumissuuntauksesta.7 Siihen mennessä noin 67 % maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. Rakennusten, lämmityksen, teollisuuden, datakeskusten ja liikenteen sähköistys on tärkeä vipuvoima rakennettaessa kestäviä, ilmastoturvallisia kaupunkeja.

Sähköajoneuvot (EV:t) ovat jo olennainen osa monien maiden pyrkimyksiä vähentää päästöjä ja luoda kaupunkiliikenteen verkkoja, jotka vastata kasvavan väestön tarpeisiin. Yhä useammat valtiot ovat lisänneet sähköajoneuvojen tukia, jotka yhdessä hintojen laskun ja paremman suorituskyvyn kanssa edistävät laajempaa käyttöönottoa tärkeimmillä energiamarkkinoilla.

Forecast EV penetration by country/region graph

Mukautuminen liikenteen sähköistymiseen ja sen vaikutuksiin järjestelmän kuormitukseen, huipputarpeeseen ja varastointipotentiaaliin on erittäin tärkeää energiayhtiöiden tulevaisuuden kannalta. Nyt on aika pohtia, millaisen roolin ottaa tässä uudessa maailmassa: tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto. Ja kilpailu kyseisten markkinoiden valtaamisesta sekä energiayhtiöiden että muiden taholta kiristyy. Olemme jo nähneet öljy- ja kaasuyhtiöiden, mukaan lukien BP, Total ja Shell, toiminnan laajentamisen sähköajoneuvoihin ja investoinnin infrastruktuuriin, uusiutuviin energialähteisiin ja edistyneisiin akkuteknologioihin. Total pyrkii kehittämään osana sitoumustaan tulla vastuulliseksi energiajohtajaksi valikoiman uusiutuvan energian tuotantoon tarkoitettuja varoja — aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. Samoin Shell on vallannut alaa sähköistyskehityksessä ilmoittamalla tavoitteensa olla maailman suurin sähköyhtiö vuoteen 2030 mennessä.

Mukautuminen liikenteen sähköistymiseen ja sen vaikutuksiin järjestelmän kuormitukseen, huipputarpeeseen ja varastointipotentiaaliin on erittäin tärkeää energiayhtiöiden tulevaisuuden kannalta. Nyt on aika pohtia, millaisen roolin ottaa tässä uudessa maailmassa: tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto.

Triathlonisti kilpailun aloitus märkäpuku keltainen hattu
(Chapter breaker)
3

Luku 3

Neljä toimenpidettä voivat toteuttaa uuden energiamaailmamme potentiaalin

Aikaa on vähän tärkeiden muutosten tekemiseksi kaikkiin energiajärjestelmän ominaisuuksiin.

Kun matka hiilettömään, sähköistettyyn maailmaan nopeutuu, toiminnan kiireellisyys lisääntyy. Kaikkien energia-alan sidosryhmien neljä päätoimenpidettä ovat erittäin tärkeitä, jotta siirtymäkausi saavuttaa potentiaalinsa.

1. Energiayhtiöiden on toimittava nopeammin muuttuakseen

Energiayhtiöt eivät pysy mukana muutosvauhdissa. Aika on loppumassa uusien ominaisuuksien ja ajattelutavan saavuttamiseksi, jotka ovat avain menestykseen:

 • Tuottajien on omaksuttava kaksijakoinen strategia. Ensinnäkin niiden on leikattava kustannuksia pysyäkseen kilpailukykyisinä, kun verkon pariteetti häämöttää. Toiseksi niiden on hyödynnettävä muita vahvuuksia, jotka luovat heille uuden roolin. Esimerkiksi kyky tarjota luotettava, turvallinen ja monipuolinen sähkön toimitus on arvokas hajautetun energian maailmassa. Johtavat tuottajat hyödyntävät jo syvää sektoritietämystään ollakseen keskeisessä asemassa kuljetusten, varastoinnin ja mikroverkkojen sähköistyksen kasvussa. Tuotantolaitosten omistajilla ja käyttäjillä on tulevaisuuden energiamaailmassa selviä etuja, kun he tekevät yhteistyötä sellaisten kehittäjien kanssa, jotka toimittavat joustavasti sekä keskitettyjä että hajautettuja ratkaisuja. Rajat ylittävillä kehittäjillä, kuten Enel Green Power, EDF Renewables ja AES Corporation, on kasvava valikoima laajan mittakaavan, mikroverkko- ja hajautettuja uusiutuvan energian resursseja.

 • Verkkojen on mietittävä koko roolinsa uudelleen. Yksinkertaisten, yksisuuntaisten energiavirtojen hyödyntämisen aika on ohi. Verkkoyritysten on sen sijaan mietittävä, kuinka luodaan uudentyyppinen verkko-operaattori, joka integroi ja optimoi monisuuntaisen tarjonnan ja kysynnän virran useista lähteistä. Tämä vaatii tärkeimpien kykyjen hankkimista, mukaan lukien dynaamisen reaaliaikaisen toiminnan aktiivinen hallinta koko verkossa, samalla kun ylläpidetään riittävää fyysistä kapasiteettia kysynnän tyydyttämiseksi.

 • Jälleenmyyjät jäävät ilman toteuttamiskelpoista liiketoimintamallia hyvinkin pian, koska etenkin liike-elämän kuluttajat tulevat yhä enemmän omavaraisiksi ja vähemmän riippuvaisiksi energiantoimitusverkosta. Merkityksellisenä pysyminen vaatii jälleenmyyjiä määrittelemään uudelleen suhteensa asiakkaisiin miettimällä, miten heidän uusiutuvan energian tavoitteitaan voidaan auttaa, eikä estää. Esimerkiksi vähittäiskauppiaat voivat tarjota asiantuntemustaan yrityksille niiden rakentaessa omaa aurinkoenergiajärjestelmäänsä tai valitessaan oikeaa PPA:ta. Digitaalisten ominaisuuksien hyödyntäminen antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota innovatiivisempia energiapalveluita, kuten räätälöityjä kysyntään vastaamisohjelmia tai tehokorjauskerrointa.

.

2. Sääntelyviranomaisten ja päätöksentekijöiden on mukauduttava muutokseen

Hallitukset ja viranomaiset saattavat estää energiamuutoksen, jos he eivät mukaudu ketteryyteen. Siirtyminen joustavaan, riskipohjaiseen sääntelymalliin, joka tasapainottaa kuluttajien etuja, ja innovaatioita tarvitaan, jotta energiayhtiöt muuttuisivat ajan myötä.

Siirtyminen joustavaan, riskipohjaiseen sääntelymalliin, joka tasapainottaa kuluttajien etuja, ja innovaatioita tarvitaan, jotta energiayhtiöt muuttuisivat ajan myötä.

Vuoden 2019 aikana Kalifornia hyväksyy laajamittaiset käyttöajankohtaan perustuvat hinnat 20 miljoonan asiakkaan keskuudessa. Pilottiohjelmat ovat käynnissä kaikkialla Yhdysvalloissa käyttöajankohdan tehokkuuden määrittämiseksi.

Sähköajoneuvojen käyttöönoton nopeuttaminen edellyttää enemmän, kuin asiakkaiden kannustamista puhtaampien ajoneuvojen ostamiseen. Energiayhtiöiden palkitseminen siirryttäessä sähköistettyihin kuljetuksiin vaatii kiireellisiä menettelytapojen päivityksiä, kuten tulevaisuuteen katsovilla alueilla on nähtävissä. Arizonassa päättäjät antavat nyt sähköyhtiöiden hyödyntää investointeja sähköajoneuvojen lataukseen hintojen avulla.

Energiayhtiöiden auttaminen liiketoimintamalliensa muuttamisessa mahdollisimman suuresta sähkön myynnistä vaatii uusia tapoja palkita suorituksia. Sääntelyviranomaisten pitäisi harkita tulojen erottamista, mikä tarkoittaa energiayhtiön myynnin erottamista sen tuloista ja voitoista. Tuottoasteet on yhdenmukaistettu tulotavoitteiden kanssa, ja korot mukautetaan tavoitteen saavuttamiseksi mukautusjakson lopussa. Tämä parantaa energiatehokkuuden ja hajautettujen tuotantoratkaisujen käyttöönottoa, koska toimintaympäristöä ei kannusteta enää perinteisen energian myynnin lisäämiseen.

Suorituskykyperusteista sääntelyä (PBR) on myös tutkittava välineenä, jolla voidaan kannustaa sähköyhtiöitä investoimaan hajautettuun tuotantoon, energiatehokkuuteen ja kysynnänhallintaratkaisuihin. Maailmanlaajuisesti yleisin PBR:n muoto ovat monivuotiset korkosuunnitelmat (MRP), joihin sisältyy korkotapausten moratorio useiden vuosien ajan — useat korkotapaukset liittyvät heikompaan suorituskykyyn ja korkeampiin asiakasmaksuihin.

MRP:t tasapainottavat kustannusten hillitsemiseksi tarkoitettuja kannustimia suorituskyvyn vahvistamiseksi kohdennetuilla alueilla, joihin voivat kuulua sähköyhtiön älyverkkoinnovaatioihin, hajautettuun tuotantoon ja energiatehokkuuteen keskittyvät säilyttämisohjelmat. Näkyviä esimerkkejä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan RIIO 8 ja New Yorkin Reforming the Energy Vision, mutta näemme johtavia MRP:itä myös Australiassa, Saksassa, Alankomaissa ja Uudessa-Seelannissa, ja PBR:ien ympärillä käydään keskusteluja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, Havaijilla, Illinoisissa, Ohiossa ja Pennsylvaniassa.

3. Uusien rahoitusmallien on rohkaistava investointeja uusiin energiaratkaisuihin

Todellisen innovaation, joka nähdään koko energia-alalla, on vielä tehtävä suuri vaikutus sitä rahoittavaan rahoitusrakenteeseen. Koska energiamuutos lisää tuottojen pienenemisriskiä perinteisille sijoittajille, uusien rahoituslähteiden ja -mallien löytäminen on erittäin tärkeää.

Energiayhtiöiden on tutkittava uusia sijoitusmalleja, jotka jakavat riskit ja edut ja rohkaisevat yhteistyöhön. Esimerkiksi jaetun riskin omistusmallit antavat teknologian kehittäjille tai muille kolmansille osapuolille mahdollisuuden omistaa ja käyttää varoja yhteistyössä paikallisen sähköyhtiön kanssa. Ne, joilla on kyky ennakoida, voisivat tarjota 100 % puhdasta energiaa asiakkaille, mukaan lukien yritysten ostajat, ottaen huomioon hinta- ja toimitusriskien monimutkaisuuden.

Muut voivat seurata niiden energiayhtiöiden johtajuutta, jotka ovat jo perustaneet riskipääomarahastoja innovaatioiden toteuttamiseksi.

Ja melkein kaikkien on pohdittava, kuinka yhdistää voimat laajemman energiaekosysteemin toimijoiden kanssa. Pääomasijoitusrahastoissa ja infrastruktuurirahastoissa on ennätysmäärä jakamatonta pääomaa 9 valmiina sijoitettavaksi markkinoille. Tulevaisuuden kannalta sopivan energiainfrastruktuurin ja -verkkojen rahoittaminen on yhteistyötä.

4. Yhteistyö on välttämätöntä innovaatioiden kannalta

Kaikkien energiajärjestelmämme sidosryhmien on ymmärrettävä, että alan haasteita ei voida ratkaista erikseen. Kun teollisuuden toimijat, sääntelyviranomaiset, hallitukset ja rinnakkaisten alojen yritykset työskentelevät yhdessä, on olemassa enemmän potentiaalia innovaatioon, jota tarvitaan monimutkaisimpien energiahaasteiden ratkaisemiseksi.

Esimerkiksi:

 • Yhteistyö teknologiayritysten kanssa voi auttaa sähköyhtiöitä hyödyntämään paremmin digitaalista innovaatiota — Etelä-Kalifornian Edison on tehnyt yhteistyötä Google Nest -termostaattien kanssa toteuttaakseen asuinympäristön kysyntään vastaavan järjestelmän, joka auttaa tasapainottamaan verkkoa kuumina kesäpäivinä.
 • Autonvalmistajien kanssa työskenteleminen on luonnollista — Ruotsin Vattenfall on toiminut yhteistyössä Volvon kanssa sähköajoneuvojen latauslaatikoiden toimittamiseksi, asentamiseksi ja huoltamiseksi.
 • Yritysasiakkaiden erityisten energiantarpeiden parempi tyydyttäminen vaatii hienostunutta ymmärrystä kaupallisesta ja teollisesta energianhallinnasta — Enel osti yhdysvaltalaisen EnerNOC-yhtiön, jotta Enel X:stä tulisi tämän alueen johtaja.
 • Älykkäiden, kestävien kaupunkien rakentaminen vaatii energiayhtiöiden ja hallitusten työskentelemistä yhdessä – espanjalainen uusiutuvan energian jättiläinen ACCIONA yhdisti voimansa Madridin kaupungin hallinnon kanssa toteuttaakseen kaupunginlaajuisen energianhallintajärjestelmän kunnan 400 rakennukseen.

Mutta sektorien lähentyminen ja energian digitalisointi avaavat loputtomasti mahdollisuuksia ei-perinteiseen yhteistyöhön. Energiayhtiöiden on omaksuttava avoin lähestymistapa kumppanuussuhteisiin harkittaessa, kuinka yhdistetään parhaiten tiedot, taidot ja asiakaspohja uusien tulovirtojen hyödyntämiseksi.

Joustavuuden omaksuminen voi olla paras strategia

Siirtyvätkö kriittiset pisteet vielä lähemmäksi, kun päivitämme analyysimme seuraavan kerran? Vastaus on todennäköisesti kyllä, kun otetaan huomioon energia-alan toistaiseksi odotettua nopeampi kehitys, etenkin sähköntuotannon hajauttamista koskien. Tiivis lähtölaskenta muutokseen lisää energiayhtiöille, sääntelyviranomaisille ja muille sidosryhmille paineita olla valmiina ajoissa. Aikaa on vähän yritysten muuntamiseen, sääntelyn uudistamiseen uusien rahoitusmallien kehittämiseen ja toimialakohtaisen yhteistyön rakentamiseen, joka ratkaisee monimutkaisimmat energiahaasteet.

Vaikka rohkeassa uudessa energiamaailmassa navigointi vaatii vankkaa strategiaa, ehkä paras lähestymistapa on joustavuuden omaksuminen. Erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien, niihin vaikuttavien vipuvoimien ja monimutkaisessa energiajärjestelmässä tapahtuvien vuorovaikutusten tutkiminen on elintärkeää selviytymiselle.

Kello tikittää.

Yhteenveto

Energia-ala on muuttumassa lopullisesti ja siihen vaikuttavat neljä muutosta nopeuttavaa kriittistä tekijää. Energiayhtiöiden on toimittava nopeammin, jos ne haluavat olla valmiina ajoissa. Oikean kapasiteetin hankkiminen on erittäin tärkeää, mutta niin on myös kyky liikkua ketterästi, jotta voidaan tarttua uusiin mahdollisuuksiin sitä mukaa kun niitä ilmenee.

Tästä artikkelista