Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vie vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksessäsi seuraavalle tasolle

Ilmastonmuutoksen suunnan kääntäminen vaatii välittömiä ja systemaattisia päätöksiä yrityksiltä. Tarvitaan rohkeita tekoja, jossa ihmiset ovat muutoksen keskiössä. Uudet direktiivit ja raportointivelvoitteet vauhdittavat muutosta, kuten EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), EU:n yritysvastuudirektiivi CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ja hiilirajamekanismi CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Data ja uudet teknologiat auttavat yrityksiä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Tämä kuitenkin vaatii, että vastuullisuus on integroitu yrityksen strategiaan ja, että vastuullisuustavoitteet ovat osa johdon agendaa.

Sääntely ja liiketoimintamuutokset aiheuttavat usein haasteita yrityksen muutosmatkalle.  Ole aktiivisesti mukana muutosprosessissa ja etsi ratkaisuja arvokasta aikaa hukkaamatta.

Anna meidän auttaa viemään yrityksesi kestävä kehitys seuraavalle tasolle vastuullisuuspalveluidemme avulla.

Haluatko, että otamme yhteyttä?

Mitä kestävyysraportointidirektiivin eli CSRD:n onnistunut implementointi vaatii?

Monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva sääntely-ympäristö vaatii sopeutumista. Kestävyysraportointidirektiivi CSRD tulee muuttamaan merkittävästi yritysten vastuullisuusraportointia.

Määritä polkusi uudelle ESG-raportoinnin (environmental, societal and governmental) aikakaudelle CSRD:n mukaisesti. 
Katso webcastimme (EN)

Getty-692025703

Tutustu, kuinka teknologia ja IT-ratkaisut voivat tukea kestävyysraportointia. 
Katso webcastimme (EN)

Beautiful Nature Norway aerial photography

Selvitä CSRD:n haasteet varmistaaksesi onnistunut implementointi. 
Katso webcastimme (EN)

Uusimmat globaalit tutkimuksemme paljastavat merkittäviä ristiriitoja organisaatioiden ilmasto- ja yritysstrategian välillä. Saavutatteko te tavoitteenne?

Perehdy CSRD:n mahdollisuuksiin

CSRD tuo uuden näkökulman siihen, miten ESG- mittareihin tulee suhtautua ja kuinka  tuloksia tulee seurata sekä  käyttää niitä kiihdyttämään siirtymää kohti nollapäästöjä.

Lataa nyt

Eurooppalaisten kestävän kehityksen raportointistandardien eli ESRS:n keskeiset vaikutukset

Eurooppalaiset kestävän kehityksen raportointistandardit (ESRS) sekä alakohtaiset ja pk-yrityksille suhteutetut standardit muokkaavat raportointikehyksiä. Tutustu, miten.

Lataa nyt

EY Climate Risk Barometer

Vuoden 2023 barometri paljastaa, että yhä useammat yritykset raportoivat ilmastosta, mutta jäävät jälkeen hiilijalanjälkitavoitteistaan. Tulevaisuudessa kolme ydinaluetta muokkaa raportointikenttää. Lue lisää raportistamme!.

Lataa nyt

Miten rohkeus päätöksenteossa voi nostaa vastuullisuusstrategiasi seuraavalle tasolle?

Jotta voimme mahdollistaa kestävän tulevaisuuden, johtajien on haastettava normeja, kyseenalaistettava olemassa olevia ajattelutapoja ja asetettava vastuullisuus, kestävyys ja hyvinvointi etusijalle muutosponnisteluissa.

Pohjoismaiset yritykset kiihdyttävät siirtymää

Muuttuvien säännösten ja raportointivelvoitteiden keskellä edelläkävijäyritykset ottavat rohkeita askeleita ja sisällyttävät proaktiivisesti kestävyyden strategioihinsa. Tutustu heidän tarinoihinsa alla.

Ambu

Arla

FLSchmidt

VELUX

Ota ensimmäinen askel ja aloita muutosmatkasi nyt!

 

Tai ota suoraan yhteyttä EY:n vastuullisuusasiantuntijoihin: +358 207 280 190

Allianssimme

EY:n tiimit haluavat luoda paremman tulevaisuuden ja ottaa rohkeampia askelia muutosmatkalla yhteistyössä asiakkaidemme ja allianssiemme IBM:n, Microsoftin, SAP:in ja Service Now:n kanssa.

Mother points at wind turbines while holding daughter right

Verdantix nimeää EY:n johtajaksi vuoden 2023 Green Quadrantissa

Verdantix on nimennyt EY:n johtavaksi ESG-konsultointipalveluiden tarjoajaksi vuoden 2023 Green Quadrant -raportissaan.

Lue lisää (EN)