3 minuutin lukuaika 20 kesäk. 2022
Mikko Äijälä Helsingin toimiston aulassa

Vastuullisuus mullistaa niin yrityskaupat kuin arvoketjutkin

Kirjoittaja Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Yhteistyössä
3 minuutin lukuaika 20 kesäk. 2022
Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Yritysvastuu

Vastuullisuuden rooli korostuu nyt kaikessa yritystoiminnassa. EY:n CEO Survey -tutkimuksen mukaan ESG-teemojen vaikutus näkyy myös yritysjärjestelyissä.

Lyhyesti: 
EY:n CEO Survey -tutkimuksen satoa 
  • Vastuullisuus ohjaa jo päätöksentekoa. Yritysten päätöksentekijät huomioivat ESG-tekijät esimerkiksi yritysostostrategioissa.
  • Odotukset yritysten vastuullisuudesta kasvavat nopeasti. Ne tulevat niin asiakkailta, rahoittajilta kuin yritysten toimintaa sääteleviltä tahoilta.
  • Vastuullisuus muuttaa liiketoimintaa. Yritykset kehittävät uusia liiketoimintamalleja, laajentavat liiketoiminta-alueita tai muokkaavat tarjontaansa.

EY auttaa asiakkaitaan ottamaan vastuullisuudesta kopin. Kysymys ei ole vain siitä, että vastuullisuudesta raportoidaan mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti, vaan myös siitä, miten vastuullisuudesta saadaan yritykselle strategista kilpailuetua. Loppupeleissä tietenkin korostuu yksinkertainen fakta: hyvät yritykset pyrkivät tekemään hyviä asioita.

EY:n asiakkailla vastuullisuustekijät ovat läsnä esimerkiksi silloin, kun haetaan vihreää rahoitusta tai optimoidaan kuljetusketjuja. Merkille pantavaa on myös, että erilaiset yritysjärjestelyt ovat olennainen osa vastuullisuuskehitystä.

Olemme nähneet tänä vuonna, että yrityskauppamarkkinaa ruokkii yritysten tavoite käyttää yritysostoja tukemaan vastuullisuusstrategian tavoitteiden saavuttamista. Yrityskauppoja tehtäessä vastuullisuusasioita selvitetään nykyisin yhä tarkemmin ja monipuolisemmin.

Samalla vastuullisuusevoluutio kulkee puhtaista ympäristöön liittyvistä asioista kohti sosiaalista vastuuta ja läpinäkyvämpää, reilumpaa hallintotapaa. Fokuksessa pitkään olleet ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen eivät ole unohtuneet mihinkään, päinvastoin, mutta vastuullisuuden kenttä on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi.

Yritysten johto reagoi muutokseen

Tuore CEO Survey -tutkimuksemme vahvistaa, että ympäri maailmaa yritysten päätöksentekijät kokevat ESG- ja vastuullisuustekijät yhä tärkeämmiksi. Lähes kaikki (99 prosenttia) tutkimukseen osallistuneet toimitusjohtajat aikoivat liittää nämä seikat yritysostostrategioihinsa. Vastaajista kuusi prosenttia kertoi peruneensa ostohankkeensa viime vuonna ESG-tekijöihin liittyneiden huolien vuoksi.

EY:n CEO Survey -tutkimukseen osallistuneista toimitusjohtajista

99%

aikoo liittää ESG- ja vastuullisuustekijät yritysostostrategioihinsa.

Odotukset siitä, että yritys toimii vastuullisesti kaikessa toiminnassaan, ovat kasvaneet nopeasti – eikä tähän ole luvassa muutosta. Painetta muutokseen tulee niin asiakkailta, rahoittajilta kuin yritysten toimintaa sääteleviltä tahoilta.  CEO Surveyn mukaan mukaan 78 prosenttia yrityksistä kertoo suurimman paineen tulevan asiakkailta, 66 prosenttia sijoittajilta tai omistajilta ja 49 prosenttia työntekijöiltä. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä liki puolet (45 prosenttia) kertoo, että asiakkaat ovat myös valmiita maksamaan vastuullisista tuotteista enemmän.

Lisäksi 62 prosenttia yrityksistä sanoo, että ne ovat kehittäneet liiketoimintaansa viimeisen kolmen vuoden aikana asiakkaidensa vastuullisuustarpeiden perusteella. Tämän myötä 28 prosenttia yrityksistä on kehittänyt uusia liiketoimintamalleja, 22 prosenttia laajentanut uusille liiketoiminta-alueille, 20 prosenttia julkaissut vastuullisia tuotemerkkejä ja 20 prosenttia muokannut koko tarjontaa merkittävällä tavalla.

Sustainability is everybody’s business

Vie liiketoimintasi kestävän kehityksen muutos uudelle tasolle

CEO Survey

62%

yrityksistä sanoo CEO Survey -tutkimuksessa, että ne ovat kehittäneet liiketoimintaansa viimeisen kolmen vuoden aikana asiakkaidensa vastuullisuustarpeiden perusteella.

Miten EY panostaa kestävään kehitykseen?

Samaan aikaan, kun EY auttaa yrityksiä muuttamaan toimintaansa kaikin puolin kestäväksi, on tärkeää, että myös me itse muutamme omia toimintatapojamme. Ohjenuoranamme on siis oltava ”walk the talk”, jotta sanojen ja tekojen välille saadaan yhtäläisyysmerkki.

Vastuullisuus on ollut kirjattuna yhtenä painopistealueena kansainvälisessä strategiassamme nyt muutaman vuoden ajan. Globaalisti EY:n tavoitteena on vähentää pysyvästi päästöjä ja saavuttaa net zero -taso vuonna 2025. EY:n vastuullisuuskäytännöt ovat saaneet EcoVadis Gold -tunnustuksen.

Suomessa EY on jo siirtynyt käyttämään vihreää sähköä, ja vähennämme myös liikematkustamista huomattavasti koronaa edeltävään tasoon verrattuna.

Ensi vuonna olemme muuttamassa uuteen toimistoon, jossa tavoitteena on saavuttaa LEED Platinum -ympäristösertifioinnin taso. Haluamme tehdä uudesta Helsingin-toimistosta tulevaisuuden työelämän lippulaivan muutenkin kuin ilmastoasioissa. Olemme kiinnittäneet toimistomme suunnittelussa paljon huomiota myös sosiaaliseen vastuuseen, kuten työhyvinvointiin, koulutukseen ja tasa-arvoon.

Lisäksi haluamme antaa henkilöstölle mahdollisuuden laittaa hyvä kiertämään. Osana globaalia EY Ripples -yritysvastuuohjelmaa työntekijämme voivat käyttää kaksi työpäivää vuodessa erilaisiin vastuullisuushankkeisiin. Osana ohjelmaa EY:läiset ovat tukeneet muun muassa kansainvälisten osaajien työllistymistä Suomessa ja eri hyväntekeväisyysjärjestöjen työtä.

EY Suomeen on perustettu oma ESG-kompetenssiryhmä. Ryhmässä on parikymmentä kestävän kehityksen huippuosaajaa talon sisältä. Tämän tiimin syväosaaminen on vastuullisuustyömme kovaa ydintä, mutta sen lisäksi kullekin palvelualueelle on integroitu ESG-asioihin perehtyneitä ammattilaisia.

Vastuullisuus on joukkuelaji

Kestävä muutos lähtee liikkeelle yhteistyöstä ja siitä, että jokainen osallistuu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. EY:n kohdalla kaikkein isoin ja vaikuttavin muutos tehdään asiakkaidemme kautta. Voimme olla vaikuttamassa hyvin moneen kestävän kehityksen prosessiin Suomessa ja maailmalla.

Olemme perustaneet tätä työtä varten Suomeen oman ESG-kompetenssiryhmän, jossa on parikymmentä kestävän kehityksen huippuosaajaa talon sisältä. Tämän tiimin syväosaaminen on vastuullisuustyömme kovaa ydintä, mutta sen lisäksi kullekin palvelualueelle on integroitu ESG-asioihin perehtyneitä ammattilaisia.

Kestävä muutos lähtee liikkeelle yhteistyöstä ja siitä, että jokainen osallistuu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. EY:n kohdalla kaikkein isoin ja vaikuttavin muutos tehdään asiakkaidemme kautta.
Mikko Äijälä
Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland
Kuva Mikko Äijälästä

Olen ollut EY Suomen toimitusjohtaja nyt neljä vuotta ja talossa 18 vuotta. Viime vuosina olen huomannut, kun olen tavannut asiakkaita ja muita sidosryhmäläisiä, että suomalaiset yritykset ovat hyvin hereillä vastuullisuuden suhteen. Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen se, miten monissa organisaatioissa tehdään hartiavoimin töitä, jotta toiminnasta saadaan mahdollisimman kestävää.

Hienoja edelläkävijäyrityksiä on jo olemassa, mutta lisää tarvitaan. Me EY:llä olemme ylpeästi mukana tukemassa ja tekemässä vastuullisuustyötä.

Yhteenveto

Vastuullisuus muuttaa yritystoimintaa, sillä ESG-teemat nousevat yhä laajemmin yritysten agendalle. EY:n CEO Survey -tutkimus vahvistaa, että ympäri maailmaa yritysten päätöksentekijät kokevat ESG- ja vastuullisuustekijät yhä tärkeämmiksi ja niiden painoarvo kasvaa. Odotukset yritysten vastuullisuudesta ovat kasvaneet nopeasti. Ne tulevat niin asiakkailta, rahoittajilta kuin yritysten toimintaa sääteleviltä tahoilta. Vastuullisuus ohjaa jo päätöksentekoa. Yritysten päätöksentekijät huomioivat ESG-tekijät esimerkiksi yritysostostrategioissa. Vastuullisuus pakottaa yrityksiä myös muuttamaan liiketoimintaa, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, laajentamaan liiketoiminta-alueita tai muokkaamaan tarjontaa. EY:n kohdalla kaikkein isoin ja vaikuttavin muutos vastuullisuuden toteutumisessa tehdään EY:n asiakkaiden kautta. EY voi olla vaikuttamassa hyvin moneen kestävän kehityksen prosessiin Suomessa ja maailmalla.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

Yhteistyössä
Related topics Vastuullisuus Yritysvastuu