Henkilöstö osana yrityskauppoja

- Workforce

Ihmiset edustavat suurinta kustannuserää ja suurinta riskiä kaupan toteuttamisessa ja liiketoiminnan suorituskyvyn varmistamisessa kaupan jälkeen. Voimme auttaa sinua hallitsemaan tehokkaasti henkilöstöäsi taloudellisten riskien vähentämisestä ja eläkesuunnitelmien hoitamisesta aina uuden työvoimasi integroimiseen.

Miten EY voi auttaa sinua

Työvoiman riski- ja kustannusarvio

Työvoima on suurin kustannus ja suurin riski yrityskauppojen toteuttamisessa. Itse asiassa 67 % viimeisimmän EY Capital Confidence Barometrin kyselyyn vastanneista johtajista mainitsee kykyjen hankinnan strategisena fuusion tai yritysoston veturina. Tämä tekee työvoiman integroinnista ja toiminnasta kaupan jälkeen ensiarvoisen tärkeän sen menestyksen ja viime kädessä liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta.

Lisäksi yritysjärjestelyihin liittyvät taloudelliset riskit voivat olla valtavia – esimerkkeinä eläkejärjestelyihin, henkilöstökustannuspohjaan ja mahdollisiin muihin kuluihin, kuten palkkioihin ja etuihin liittyvät riskit.

Ennakoivasti johdettuna, yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa ja sen ohjauksessa, uusi työvoima (sisältäen nykyistä ja uutta, määräaikaista ja vakituista) voi työskennellä uusilla ja jännittävillä tavoilla.

Voimme auttaa sinua ratkaisemaan organisaatiosi henkilöstöongelmia myynnin, yritysostojen ja yhteisyritysten aikana sekä pitämään keskeiset kyvyt mukana ja ajan tasalla uudessa organisaatiossa, mikä johtaa tuottavampaan ja dynaamisempaan työvoimaan.

Valmistautuminen yrityskaupan jälkeiseen aikaan

Voimme auttaa sinua varmistamaan, että yrityksen toiminta täyttää sille määritetyt vaatimukset esimerkiksi rahoituksen, IT:n, operatiivisen toiminnan, verotuksen ja henkilöstöhallinnon toiminnoissa.

Työskentelemme kanssasi koko kaupan ajan siirtääksemme tietoa jatkuvasti. Tämä tukee kaupan jälkeistä integraatiota ja strategista suunnittelua.

Kaupan jälkeinen liiketoiminnan ja henkilöstön integrointi

Voimme auttaa sinua tunnistamaan ja luomaan organisaatiorakenteet, joita tarvitset sopimustavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tukee sujuvampaa siirtymistä transaktiosta kaupan jälkeiseen integraatioon ja nopeampaa paluuta takaisin varsinaisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteena toimintamallin uudelleenjärjestely

Yrityskauppojen jälkeen organisaatioiden on järjestettävä uudelleen toimintamallejaan. Näin ne voivat rakentaa johdonmukaisen ja koordinoidun näkemyksen uudesta liiketoiminnastaan ja luoda selkeän suunnitelman, kuinka organisaatio toimii tehokkaasti toteuttaakseen strategiansa.

Voimme auttaa organisaatiotasi suunnittelemaan ja toteuttamaan sen tavoitetoimintamallin, joka sisältää toiminnalliset, organisatoriset, teknologia- ja hallintonäkökohdat. EY:n lähestymistapa auttaa organisaatioita luomaan kustannustehokkaan mallin, jossa keskitytään riski- ja suorituskykymittareihin, ja tuottamaan lähes reaaliaikaista henkilöstöön liittyvää näkemystä, joka tukee jatkuvaa asteittaista muutosta.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.