3 minuutin lukuaika 25 huhtik. 2022
Asiantuntijoita suunnittelupalaverissa modernissa toimistossa

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi osa johdon palkitsemista

Kirjoittaja Hannu Tyyskä

Reward Team Lead, People Advisory Services, EY Finland

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

3 minuutin lukuaika 25 huhtik. 2022
Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Workforce

Vastuullisuuden rooli yritysten palkitsemisjärjestelmissä kasvaa nopeasti. Pohjatyöt on kuitenkin tehtävä ensin. Esimerkiksi ympäristövastuuseen kytkettyjen palkitsemisjärjestelmien tavoitteiden asettamiseen tarvitaan luotettavaa dataa.

Vastuullisuusmittarit johdon palkitsemisessa:

  • Yhä useammat suursijoittajat haluavat, että vastuullisuusasiat vaikuttavat ylimmän johdon palkitsemiseen.
  • Työturvallisuus ja henkilöstön tyytyväisyys ovat edelleen yleisimpiä vastuullisuusmittareita johdon palkitsemisessa.
  • Ympäristövastuun mittareiden käyttö johdon palkitsemisessa lisääntyy nopeasti.
  • Vastuullisuusmittareiden tulee olla yrityksen strategian mukaisia.

Yhä useammat yritykset käyttävät talousmittarien rinnalla johdon kannustimien perustana vastuullisuutta. Tämän vahvistaa myös EY:n tuore julkaisu, Executive and board remuneration in Nordic countries -raportti. Mutta miksi juuri nyt on tärkeää miettiä vastuullisuuden roolia yritysten palkitsemisohjelmissa?

Se, minkä suhteen ihmisiä mitataan ja mistä heitä palkitaan, tulee varmasti tehdyksi. Jos yhtiö on integroinut vastuullisuusasiat järkevällä tavalla ylimmän johdon palkitsemiseen, on selvää, että yrityksessä ollaan tosissaan vastuullisuuden suhteen, Hannu Tyyskä alleviivaa. Hän on EY:n People Advisory Services -palveluissa palkitsemiseen liittyvien palveluiden vetäjä.

Taustalla on jaettu huoli ympäristön tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta.

Monet suursijoittajat mainitsevat ohjeistuksissaan, että vastuullisuuden pitäisi näkyä johdon palkitsemisessa. Tärkeintä on tietenkin se, että myös yhtiön muussa toiminnassa näkyvät ilmastonmuutokseen varautuminen ja pyrkimys oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Jos yhtiö on integroinut vastuullisuusasiat järkevällä tavalla ylimmän johdon palkitsemiseen, on selvää, että yrityksessä ollaan vastuullisuuden suhteen tosissaan.
Hannu Tyyskä
Reward Team Lead, People Advisory Services, EY Finland

Työturvallisuus ja henkilöstön tyytyväisyys ovat yleisimpiä vastuullisuusmittareita johdon palkitsemisessa. Ympäristövastuun mittareiden käyttö lisääntyy kuitenkin nopeasti.

Tavoitteiden asettamiseen tarvitaan dataa

Työturvallisuus ja henkilöstön tyytyväisyys ovat edelleen yleisimpiä vastuullisuusmittareita johdon palkitsemisessa. Ympäristövastuun mittareiden käyttö johdon palkitsemisessa lisääntyy kuitenkin nopeasti.

Jotta voidaan arvioida, miten yritysjohto on onnistunut ympäristövastuuta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, tarvitaan vertailukelpoista tietoa.

On kova työ saada luotettavaa tietoa esimerkiksi siitä, mikä yrityksen hiilijalanjälki on globaalisti. Ennen kuin hiilijalanjäljestä saadaan luotettavaa tietoa, ei voida asettaa tavoitteita ja palkita niiden toteutumisen perusteella. Tämä on yksi suurimmista syistä siihen, että vaikka yritysjohdon palkitsemisen kytkemisestä vastuullisuuteen on puhuttu pitkään, niin palkitsemisohjelmissa ympäristövastuun mittareita on alkanut näkyä vasta hiljattain. Kestää oman aikansa saada prosessit kuntoon, jotta saadaan luotettavaa dataa, sanoo Tyyskä.

Sen arvioimiseksi, että oliko suoritus hyvä vai huono, tarvitaan vertailuarvo. Muuten ei voida mitata edistymistä eikä palkitseminen ole mielekästä. Tyyskä kertoo, että joissain yrityksissä ympäristövastuun kytkeminen palkitsemisohjelmiin on aloitettu kolmen vuoden pohjatyöllä. Ensin tavoitteeksi on asetettu hiilijalanjäljen pienentäminen ja ensimmäisenä vuonna huolehditaan siitä, että tarvittava data sitä varten on saatavilla. Seuraavana vuonna katsotaan, mikä yrityksen hiilijalanjälki on. Kolmantena vuonna lasketaan vähenemä hiilijalanjäljessä.

Tällä tavoin saadaan hiilijalanjälki mukaan palkitsemisen mittareihin ja sen käyttöönottoa voidaan kiihdyttää.

EU-taksonomia antaa työkaluja ympäristövastuun mittaamiseen

Tyyskä korostaa, että ennen kaikkea vastuullisuusmittareiden pitää olla yrityksen strategian mukaisia.

Riippuu yhtiön tavoitteista ja toimialasta, minkälaiset mittarit sopivat palkitsemiseen. Kaikille yhtiöille hiilijalanjälki ei ole paras mahdollinen mittari. Mittarien pitää myös olla sellaisia, että ne ovat pitkällä aikavälillä yhtiön ja sen omistajien edun mukaisia. Jos mittariksi valitaan ympäristövastuu, pitäisi ensin miettiä, miten se liittyy yhtiön liiketoimintaan.

EU-taksonomia tulee antamaan kehikon, missä voidaan esimerkiksi katsoa, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta on taksonomian mukaan vihreää.

EU-taksonomian käyttäminen palkitsemisen perusteena pitäisi olla hyvin suoraviivaista. Siinä on yksi mittarityyppi, mitä tulevaisuudessa tultaneen näkemään, sanoo Hannu Tyyskä.

Vastuullisuusmittareissa on eroja Pohjoismaissa

Ylimmän johdon palkitsemisessa ESG-mittarit ovat käytössä Ruotsissa ja Tanskassa melkein 40 prosentissa isoista pörssiyhtiöistä, kun Suomen osalta vastaava luku on 28 prosenttia ja Norjan 24 prosenttia. Tämä käy ilmi EY:n vastikään julkaisemasta pohjoismaisia palkitsemisohjelmia koskevasta Executive and board remuneration in Nordic countries -raportista.

Pohjoismaiden välillä on eroja myös itse ESG-mittareiden osalta. Suomessa kolme neljästä tutkimuksessa mukana olleesta yrityksestä on käyttänyt sosiaalisen vastuun mittareita, joihin kuuluvat muun muassa henkilöstön tyytyväisyys ja työturvallisuus. Ruotsissa taas muita Pohjoismaita suurempi osuus vastuullisuusmittareista liittyy ympäristöön. Ruotsissa ja Norjassa viidennes yrityksistä käytti ympäristömittareita.

Hannu Tyyskä huomauttaa, että Ruotsin osalta jopa yli kolmanneksesta ESG-mittareista ei tiedetä, mitä ne ovat. Suomalaisyrityksien osalta mittarit on raportoitu läpinäkyvämmin.

Se on yllättävää, koska Ruotsin large cap -yhtiöistä monet ovat todella isoja ja kansainvälisiä. Kansainväliset sijoittajat odottavat yhtiöiden raportoinnilta enemmän kuin vaikkapa suomalainen hallintokoodi vaatii, Tyyskä huomauttaa.

Yhteenveto

Yhä useammat yritykset käyttävät talousmittarien rinnalla johdon palkitsemisen perustana vastuullisuutta. Tämä käy ilmi EY:n uudesta raportista, jossa on vertailtu johdon palkitsemisohjelmia. Executive Remuneration report osoittaa, että vastuullisuuden sisällyttäminen johdon palkitsemiseen on tärkeää myös suursijoittajille. Yleisimpiä johdon palkitsemiseen vaikuttavia vastuullisuusmittareita ovat työturvallisuus ja henkilöstön tyytyväisyys. Ympäristövastuun mittareiden käyttö lisääntyy kuitenkin nopeasti. Ympäristövastuuseen liittyvien mittareiden luominen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tarkan tiedon saaminen esimerkiksi yrityksen globaalista hiilijalanjäljestä vaatii runsaasti työtä. Työkaluja ympäristövastuun mittaamiseen antaa esimerkiksi EU-taksonomia. Jatkossa sitä tultaneen käyttämään hyvinkin suoraviivaisesti palkitsemisen perusteena. Yrityksen tavoitteet ja toimiala ratkaisevat lopulta, minkälaiset mittarit sopivat palkitsemiseen parhaiten. Vastuullisuusmittareiden tulee olla yrityksen strategian mukaisia.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Hannu Tyyskä

Reward Team Lead, People Advisory Services, EY Finland

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Related topics Vastuullisuus Workforce