Reshaping results

In Transaction advisory services

Snelle impact. Duurzame resultaten.

Wij bieden beproefd leiderschap bij dringende, kritieke en complexe situaties om zakelijke uitdagingen snel op te lossen, resultaten op een duurzame manier te verbeteren en u te helpen bij uw transformatie gericht op een betere toekomst.

Wat EY voor u kan betekenen

Wij leveren snelle oplossingen. Of u nu een publieke of private onderneming, investeerder of financiële stakeholder bent, wij werken nauw samen met klanten die hun financiële en operationele activiteiten opnieuw vorm willen geven door waarde te genereren, te behouden of te herstellen. Wij doen dat overal waar duurzame resultaten gewenst zijn.

Op basis van onze ervaringen en inzichten krijgt u antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik de prestaties op financieel en operationeel gebied van mijn bedrijf snel verbeteren en waarde creëren?
 • Hoe kan ik beter geïnformeerde beslissingen nemen over kapitaalbeheer wanneer ik te maken krijg met ontwrichting van mijn klanten en leveranciers, de sector en de markt?
 • Wie kan mij helpen leiding te geven en tastbare resultaten te leveren door het tempo te verhogen, vertrouwen op te bouwen en een duidelijke focus op de uitvoering te ontwikkelen?
 • Hoe ga ik om met uitdagingen van (activistische) stakeholders (bijvoorbeeld aandeelhouders, financiers of handelscrediteuren) bij het creëren, behouden en herstellen van waarde?
 • Wie kan mij helpen bij het ontwikkelen van opties voor een snelle transformatie- of herstelplan? En wie kan me vervolgens helpen kapitaal te vinden om dit plan te financieren en te onderhandelen met mijn stakeholders?

Wij bieden de hulp die u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken:

Value creation

 • Snelle verbetering van de prestaties

  De meeste bedrijven krijgen op een bepaald moment te maken met operationele uitdagingen en tegenvallende prestaties. Hoewel de diepere oorzaken verborgen kunnen zijn, laten de negatieve gevolgen zich vaak heel duidelijk zien: winstwaarschuwingen, afnemende prestaties, projectmijlpalen die niet worden gerealiseerd, verlies van klanten of vertrek van het management.

  Of een bedrijf zich nu in een crisis bevindt of eenvoudigweg voor een operationele uitdaging staat, ons team heeft ruime ervaring met het verstrekken van hulp aan managementteams bij het achterhalen en stellen van prioriteiten van de belangrijkste problemen, het stabiliseren van het bedrijf, het bereiken van consensus tussen het management en de stakeholders over de oplossing en het snel leveren van tastbare resultaten.

 • Waarde creëren met private equity

  Onze praktijkgerichte professionals op het gebied van waardecreatie helpen PE-firma's bij het realiseren van hun investeringsdoelstellingen van idee tot resultaat. We concentreren ons daarbij op situaties waarin we gespecialiseerd zijn: complexe carve-outs, functionele transformaties en stress- of noodsitiuaties.

 • De liquiditeit en het werkkapitaal verbeteren

  De uitdrukking 'kapitaal is koning' is vandaag de dag relevanter dan ooit. Dynamische en disruptieve markten, geopolitieke onzekerheid en een steeds grotere mate van zakelijke transparantie oefenen een toenemende druk uit op de liquiditeit en kasstromen van ondernemingen. Veel managementteams hebben moeite om de controle over hun liquiditeit en werkkapitaal op de korte termijn in handen te houden. Hierdoor is het bedrijf kwetsbaar voor markt- en operationele veranderingen.

  We hebben ervaring in het ondersteunen van elk type onderneming, of het nu gaat om een succesvol bedrijf dat zijn aandeelhouderswaarde wil vergroten of een organisatie die een kapitaalcrisis doormaakt. Wij helpen u de drie belangrijkste ingrediënten van een sterk werkkapitaalbeheer te realiseren: identificatie van mogelijkheden om kapitaal te genereren, implementeren van een betrouwbare liquiditeitsprognose en voldoende inzicht en controle op de werkelijke liquiditeiten door onze geavanceerde digitale analysetechnieken.

Value preservation

 • De herstructurering/transformatie leiden

  De herstructurering van een organisatie brengt veel uitdagingen met zich mee, bovenop de dagelijkse eisen voor het leiden van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan conflicterende agenda's van stakeholders, het creëren van tijd om opties te ontwikkelen, weten welke optie de juiste is wanneer de beschikbare informatie niet afdoende is, en beslissingen snel uitvoeren om de steun van stakeholders te behouden in een stressvolle omgeving.

  We creëren begrip, draagvlak en steun bij interne en externe stakeholders. We richten ons op acties die helpen om transformatieve resultaten te behalen en kunnen oplossingen (via ons netwerk) voor interimmanagement bieden om u te helpen bij het leveren van resultaten.

 • Waarde voor stakeholders behouden

  Van stakeholders wordt verwacht dat ze snel reageren wanneer bedrijven ondermaats presteren of te maken krijgen met liquiditeitstekorten of waardevermindering. We bieden ondersteuning in een snel veranderende omgeving, wanneer informatie onvolledig is, agenda's niet meer op elkaar zijn afgestemd en het vertrouwen afneemt.

  We werken samen met alle stakeholders voor het behouden, creëren en realiseren van waarde in de vorm van herstructureringsadvies, onafhankelijke analyse van de levensvatbaarheid van de onderneming (zogenaamde independent business review), bemiddeling tussen stakeholders, optieanalyse en liquidatieanalyses.

 • Debt restructering, (her)financiering en M&A

  Dikwijls is een hervorming van de kapitaalstructuur en activiteiten van de onderneming noodzakelijk om waarde te behouden voor een bedrijf en zijn stakeholders. Dit wordt vaak bereikt door een combinatie van het verkopen van bedrijfsonderdelen of activa die niet tot de kernactiviteiten behoren, het aantrekken van nieuw eigen vermogen en herfinanciering. EY-professionals hebben ervaring met het helpen analyseren, structureren, onderhandelen met stakeholders en het uitvoeren van de best mogelijke oplossingen.

Value recovery

 • Noodplannen en faillissementsoplossingen

  Bij de meeste herstructureringen is een 'Plan B' noodzakelijk, als noodplan om bestuurders en stakeholders gerust te stellen of om financiële stakeholders een geloofwaardig drukmiddel te bieden om een impasse te doorbreken en alle partijen te helpen samen tot een oplossing te komen. In bijzonder uitdagende situaties, wanneer bestuurders en bedrijven worden geconfronteerd met toenemende risico's en uitdagingen om te kunnen blijven handelen, creëren we de tijd, de ruimte en de omgeving waarmee de juiste oplossingen worden ontwikkeld en geleverd.

  We werken samen met management en financiële stakeholders om gebruik te maken van het tempo, de bescherming, de bevoegdheden en de flexibiliteit die geboden worden door faillissementwetgeving, om de problemen die het voortbestaan van een bedrijf bedreigen, aan te pakken. We gebruiken juridische, financiele en operationele mogelijkheden om een herstructurering mogelijk te maken en de kans op een consensus te vergroten. Dit doen we door een geloofwaardig 'Plan B' op te stellen en een alternatief te bieden dat anders niet kon worden bereikt. Het 'Plan B' is gericht op het behoud en herstel van waarde, het beschermen van werkgelegenheid of op een gecontroleerde manier de activiteiten te beëindigen.

 • Uw bedrijfsstructuur vereenvoudigen

  Groepsstructuren kunnen steeds complexer worden door overnames, joint ventures en organische groei. Dit kan leiden tot hogere kosten, maar ook tot problemen bij het managen van risico's, het vereenvoudigen van activiteiten, het verbeteren van de transparantie en het voldoen aan veranderende regelgeving.

  We hebben ruime ervaring met de ondersteuning van vele soorten ondernemingen, of het nu gaat om grote multinationals die hun wereldwijde groepsstructuur willen verkleinen, of een kleine, lokale organisatie die een enkele jurisidche entiteit uit haar structuur wil verwijderen omwille van een specifiek doel. Ons team integreert kennis over herstructurering, belastingen en financieel advies om organisaties te helpen bij het beoordelen, rationaliseren en vereenvoudigen van hun juridische structuur. 

Fiscale overwegingen bij het creëren, behouden en herstellen van waarde

We adviseren bij de fiscale (her)structurering van uw transacties om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het navigeren door de fiscale gevolgen van al uw bedrijfskritische beslissingen. 

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.