Talouden konsultointi

- Konsultointi

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ratkaisuja talouden suunnittelun, raportoinnin, edistyneen analytiikan, prosessien tehostamisen sekä talouden toimintamallien kehittämiseksi. Olemme kumppaneita muun muassa SAP:in, Microsoftin, Anaplanin ja Celoniksen kanssa ja pystymme toimittamaan asiakkaillemme viimeisimmät teknologiset ratkaisut. Toimimme asiakkaidemme apuna strategian päivityksestä toteutuksen jalkauttamiseen kaikilla osa-alueilla: niin laajoissa talouden transformaatiohankkeissa, ERP järjestelmien implementoinnissa kuin käytännön suunnittelu- ja raportointimallien rakentamisessakin.

Liittyviä aiheita Konsultointi

Kuinka voimme auttaa?

Me EY:llä haluamme tarjota asiakkaillemme vahvaa taloushallinnon osaamista teknologisella implementointikyvykkyydellä varustettuna. Autamme asiakkaitamme organisoimaan taloustoiminnot muutostilanteissa ja rakentamaan aitoa lisäarvoa tuottavat talouden ennuste-, analyysi- ja raportointimallit. Lisäksi tuemme yritysten kannattavuuden rakentumista kustannuslaskennan avulla ja autamme yrityksiä vastaamaan pitkän aikavälin arvonluontiin liittyvään tietotarpeen kasvuun ja sen aiheuttamiin toimintamallien muutoksiin.

EY auttaa rakentamaan taloushallinnon organisaatiosta tehokkaasti toimivan kokonaisuuden, joka palvelee liiketoimintaa ja, jonka eri osat toimivat saumattomasti yhteen. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa myös taloushallinnon rakenteiden, prosessien ja työvälineiden on kyettävä yhdistämään pitkän aikavälin seuranta ja selkeä rakenne joustavuuteen sekä tuomaan tehokas analytiikka osaksi taloushallinnon arkea.

Tarjoamme palveluja muun muassa seuraavilla osa-alueilla

 • Taloushallinnon strategiapäivityksessä ja toimintamallin muutoksissa
 • Suorituskyvyn johtamisessa
 • Suunnittelussa ja ennustamisessa
 • Kustannus- ja kannattavuuslaskennassa
 • Taloushallinnon rakenteiden määrittelyssä ja prosessien tehostamisessa
 • Edistyneessä analytiikassa
 • Pitkän aikavälin arvon rakentamisessa
 • Transformaatiohankkeissa

Miten EY voi auttaa yrityksen suorituskyvyn johtamisessa?

EY auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ajoissa oman toimintansa keskeiset ajurit ja niiden muutokset. Määrittelemme ja toteutamme asiakkaidemme kanssa suorituskyvyn johtamisen prosesseja ja ratkaisuja niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Olipa sitten kyse ennustamisesta, kustannus- tai kannattavuuslaskennasta, analytiikasta tai raportoinnista, on asiakkaidemme käytettävissä huippuosaajat niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

 • Ennustamaan tulevaa

  Talouden ennustaminen on siirtynyt yhä enemmän liiketoiminnan ennustamisen yhteyteen. Usein puhutaan integroidusta suunnittelusta, jolloin tuloksen suunnitteluun kytkeytyy niin myynti, tuotanto, hankinta, henkilöstöhallinto, investoinnit, kassavirta ja tase-erätkin. Taloushallinto ei enää tuota itsenäisiä vuosisuunnitelmia vaan talouden ennusteet syntyvät yhä useammin liiketoiminnan suunnitelmien sivutuotteena. Ennusteiden eri osissa hyödynnetään joustavasti eri tietoja, ennakoivaa analytiikkaa ja koneoppivia malleja.

  Nykyisessä toimintatavassa suunnittelumallien ja -prosessien joustavuus korostuu, kun suunnittelumallit rakennetaan vastaamaan liiketoiminnan ajureita. Ennuste- ja simulointimallien avulla liiketoimintajohdolla on jatkuvasti käytettävissään analyysejä, ennusteita ja skenaarioita, jotka huomioivat useita vaikuttavia tekijöitä.

  EY on pitkään toiminut asiakkaidensa tukena talouden ja liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelun mallinnuksessa ja pystyy toteuttamaan myös teknisiä ratkaisuja eri teknologioilla. Suomessa edustamme SAP:ia, jonka tuotteista erityisesti SAP Analytics Cloud (SAC) on erinomainen analyysi-, suunnittelu- ja raportointityökalu sekä Anaplania, joka on usein valittu riippumattomien vertailujen parhaaksi työkaluksi integroidun suunnittelun osa-alueella. Kansainvälisiä osaajiamme hyödyntäen pystymme kuitenkin toteuttamaan suunnitteluprojektin mallinnuksesta implementointiin useimmilla johtavilla teknologioilla.

 • Tavoittelemaan, mittaamaan ja raportoimaan tehokkaasti oikeita asioita

  Vanha viisaus ”Sitä saa mitä mittaa” on todettu usein paikkansa pitäväksi. Parhaimmillaan mittarit tukevat yrityksen kasvua ja kannattavuutta, sekä ei-taloudellisia tavoitteita esimerkiksi pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta. Väärin asetettu mittaristo ja tavoitteet taas voivat johtaa osaoptimointiin, ja yrityksen sisäisten raja-aitojen vahvistumiseen. Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja mittariston sekä toimeenpanemaan raportoinnin ja analytiikan tehokkaasti alan parhaita teknologioita hyödyntäen.

  Raportoinnin saralla tapahtuu kuitenkin paljon muutakin kuin mittareiden asettamista. Edistynyt analytiikka on tuonut mukanaan valtavan potentiaalin yrityksen suoriutumisen sekä toiminnan arviointiin, ja nämä ovat lisänneet globaalissa markkinassa toimivien yritysten tietotarpeita. ”Miten meillä meni?” kysymyksen sijaan yhä useammin kysytään ”Miksi?” ja ”Millä keinoin?”. EY on asiakkaidensa mukana tällä matkalla ja haluaa aktiivisesti auttaa asiakkaitaan tunnistamaan menestyksen todelliset ajurit analytiikan keinoin.

  Kiihtyvässä maailmassa ei voi johtaa ja hallita pelkällä toiminnanohjausjärjestelmällä. Siksi rakennamme asiakkaidemme päätöksenteon tueksi juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja, joissa hyödynnetään laajasti dataa yrityksen sisäisistä ja markkinan keskeisimmistä ulkoisista lähteistä.

 • Hyödyntämään teknologisia innovaatioita taloushallinnon digitalisoitumisessa ja tehostamisessa

  Me EY:llä haluamme auttaa yrityksiä onnistumaan taloushallinnon IT-ratkaisujen rakentamisessa. Usein talouden prosessien ymmärrys on talouden IT-ratkaisun mallinnuksessa ja rakentamisessa vähintään yhtä tärkeää kuin teknologiaosaaminen. Tästä syystä me tarjoamme asiakkaillemme nämä samassa paketissa. Pitkä kokemuksemme talouden prosesseista yhdistettynä teknologiseen implementointikyvykkyyteemme, takaa osaamisemme haastaa asiakasta ratkaisun rakentamisen eri vaiheissa ja tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa tuovia sovelluksia.

  Autamme rakentamaan toimintamalleja ja organisaatioita, jotka tuovat talouden osaajat liiketoiminnan keskiöön. Olemme apuna aina strategian ja tavoitetilan määrittelystä, tarkempien suunnitelmien tekoon ja muutosten toteutukseen sekä järjestelmien implementointiin. Automatisoimme ja autamme kohti liki autonomisia prosesseja, parantaen työntekijäkokemusta sekä tuottavuutta digitalisaation avulla, jotta talous pystyy maksimaaliseen arvontuotantoon. Analytiikan hyödyntäminen on toimintamme keskiössä ennustamisen ja raportoinnin osa-alueilla. Sen lisäksi tarjoamme automatisoinnin ja robotiikan palveluita esimerkiksi laskutuksen ja laskujen maksun, tilausten hallinnan, palkanlaskennan, kirjanpidon ja tilinpäätöksen operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi.

Taloushallinnon digitalisoitumisessa ja tehostamisessa autamme mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Talouden toimintamallin ja roolien määrittely
 • Talouden palvelukeskusten perustaminen
 • Modernien talouden ERP (Enterprise resource planning) järjestelmien määrittely ja implementointi
 • Prosessilouhinnan (Process mining) käyttäminen talouden prosessien nykytilan analysoinnissa, ongelmakohtien tunnistamisessa sekä E2E prosessien uudelleen määrittelyssä
 • Talouden järjestelmien oman automaation sekä ohjelmistorobotiikan (Robotic process automation) hyödyntäminen autonomisten prosessien toteutuksessa

Edellä mainittujen lisäksi autamme yrityskaupoissa talousosastoja Day 1 -valmisteluissa sekä sen jälkeisten suunnitelmien ja tavoitetoimintamallien määrittelyssä sekä toteutuksessa. Osaamisemme niin talouden prosesseista sekä järjestelmistä tukevat sujuvia talousosastojen sekä uusien liiketoimintojen yliottoja sekä hajautuksia.

Tuemme pitkän aikavälin arvonluonnissa

Pitkän aikavälin arvonluontiin liittyvät asiat ovat nostaneet päätään niin sijoittajien, asiakkaiden kuin yritysten itsensäkin innoittamana. Tilinpäätöksiin liitettyjä vastuullisuusraportteja on tehty jo pitkään, mutta pitkän aikavälin arvoon liittyvät asiat saavat nostavat merkittävyyttään, kun ne liitetään myös suorituskyvyn mittaamisen kriteereiksi taloudellisten tunnuslukujen rinnalle. Seuraamme EY:llä tarkasti tätä kehitystä ja haluamme osaltamme auttaa yrityksiä näiden asioiden esille nostamisessa.

Moni perinteisesti taloushallinnon prosessiksi mielletty toiminto voidaan liittää pitkän aikavälin arvon rakentamiseen. Samoilla talouden ennustamiseen tyypillisesti kytketyillä työvälineillä voidaan simuloida ja suunnitella myös ekologisuuteen ja yrityksen hiilijalanjälkeen liittyviä skenaarioita, johdon säännölliseen raportointiin voidaan lisätä pitkän aikavälin arvon elementtejä ja taloudellisen suorituskyvyn analysointiin tarkoitetut mallit voidaan asettaa optimoimaan myös ei-taloudellisia elementtejä. Pitkän aikavälin arvon luonnista voidaan laatia taloudellisia analyysejä ja sille voidaan asettaa tavoitteita, kehityspolkuja ja strategia.

Moni tämän aihealueen käytännön toteutus, määrittelystä tekniseen implementointiin, tapahtuu näppärästi samoja prosesseja, mallinnuksia ja teknologioita hyödyntäen. Siksi EY:n talouden konsultointi auttaa asiakkaitaan luomaan kestäviä toimintatapoja, joilla asiakkaamme pärjäävät myös tulevaisuudessa.

Yhteistyössä kumppanimme

      oranssin savun läpi skeittilaudalla hyppäävä mies

Kuinka yhdistää hiilijalanjäljen laskenta talouden ja toiminnan suunnitteluun

Ekologiset teemat ovat tulossa rytinällä mukaan yritysten raportointiin ja suunnitteluun. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Lue lisää

Ota meihin yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.