Family Office

- Kasvu

Luotettu neuvonantaja mukanasi perheyrityksesi muutoksissa ja menestyksen tukemisessa.

Luotettu neuvonantaja mukanasi perheyrityksesi muutoksissa ja menestyksen tukemisessa.

Liittyviä aiheita Kasvu Perheyritys

Kuinka voimme auttaa sinua?

Pitkäjänteisellä työllä rakennetut perheyritykset kohtaavat ainutlaatuisia haasteita pyrkiessään kasvamaan sekä jättämään perintöä seuraaville sukupolville. Hyvin henkilökohtaisella otteella hoidettuja yrityksiä ei nähdä vain omaisuuseränä vaan niitä vaalitaan, ja ne halutaan siirtää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, kuin ne on itse aikanaan saatu.

Perheyrittäjälle yritys on monesti yhtä kuin elämä. Pitkäjänteinen kasvollinen omistajuus nähdään voimavarana, mutta usein osaaminen ja aika eivät kuitenkaan enää riitä tulkitsemaan alati monimutkaistuvaa maailmaa, verolainsäädäntöä tai saati pysymään ajan tasalla kiihtyvässä teknologian muutoksessa.

Huolehdimme perheyrityksestäsi

Olemme globaalisti tarjonneet neuvoja perheyrityksille jo yli 100 vuoden ajan. Suomessa taas olemme jo vuosikymmeniä huolehtineet perheyrityksistä ja niiden arvon kasvusta perheitä tukien.

Huolehdimme perheyrityksestäsi säilyttäen sen arvot ja pitkät perinteet sukupolvelta seuraavalle, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan. Olemme perheyrityksesi luotettava neuvonantaja ennakoiden tulevia muutoksia tarjoten niihin ratkaisuja. Autamme, kun on aika siirtää yritystoiminta seuraavalle sukupolvelle tai kaipaat yrityksellesi tukea esimerkiksi yritysjärjestelyissä ja taloushallinnon asioissa.

Omistajastrategialla lisäarvoa ja tukea muutokseen

Omistajastrategiassa on kysymys omistajuuden tavoitteiden arvioinnista konsernin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Omistajastrategian kautta on saatavissa merkittävää lisäarvoa ja tukea etenkin muutostilanteissa, kasvun tukemisessa, sukupolvenvaihdoksissa, yrityskaupoissa sekä muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joita perheyritykset kohtaavat.

Järjestämämme Omistajastrategia-workshopin kautta pääsemme sisään toimintanne ytimeen ja osaamme tarjota juuri teidän yritykselle räätälöidyn tuen.

Omistajastrategia-workshopissa keskustellaan yhdessä omistajien ja johdon kanssa omistajastrategiaan vaikuttavista taloudellisista, juridisista, verotuksellisista ja filosofisista kysymyksistä eri aikajänteillä sekä selvitetään perheen omistajastrategia ja peilataan sitä liiketoiminnan strategiaan ja erityisesti omistajien tavoitteisiin.

Kaikki EY:n palvelut saman katon alta

EY Family Officen kautta saat perheyrityksellesi kaikki EY:n tarjoamat palvelut ja asiantuntijat tilintarkastuksesta yritysjärjestelyihin tai seuraavan sukupolven kouluttamiseen. Saat käyttöösi luetetun kumppanin, joka tarjoaa parhaat ratkaisut perheyrityksesi tarpeisiin. Ole yhteydessä ja kerromme lisää EY Family Office -palvelusta.

 • Tilintarkastuspalvelut

  Tarjoamme perheyrityksille räätälöityä laadukasta tilintarkastusta, joka ulottuu lakisääteistä tarkastusta syvemmälle, osana Family Office huolenpitokonseptimme kokonaisuutta. Laaja ja monipuolinen kokemuksemme perheyhtiöiden tarkastuksesta takaa, että pystymme huomioimaan paitsi johdon, myös omistajien odotukset niin tilintarkastuksen kuin muidenkin asiantuntijapalveluiden osalta.

  Tarkastustiimin toimintatapoihin kuuluu aktiivinen vuoropuhelu johdon ja omistajien kanssa. Tuomme ajoissa esille toimintaanne vaikuttavat lainsäädännölliset ja muut keskeiset muutokset ja otamme selkeästi kantaa kysymyksiinne. Olemme ratkaisukeskeisiä ja tavoitteemme on luoda arvoa jokaisessa kohtaamisessa kanssanne. Hyödynnämme modernia tilintarkastusteknologiaa ja käytämme mm. data-analytiikkaa, jotta voimme tarjota relevantimpia ja tarkempia havaintoja liiketoiminnan kehittämiseen.

  Osana palvelukokoanaisuuttamme perheyrityksille sisältyy myös tarpeelliseksi koetut erityisasiantuntijatapaamiset.

 • Veropalvelut

  Verotus liittyy yhtenä elementtinä kaikkiin liiketoimiin, operaatioihin, henkilöstöön, omistajiin, omistus- ja yritysrakenteeseen, konserniin sekä myös kirjanpidon ratkaisuihin. Edellä sanottu huomioiden tavoitteemme on tuottaa ainutlaatuisia ratkaisuja, parhaita käytäntöjä ja aiempia kokemuksia hyödyntäen. Ratkaisumme huomioivat kaikkien osapuolten näkökulmat siten, että voimme tarjota kokonaisuutena verotehokkaimman ratkaisun.

  Emme ratkaise ainoastaan jo syntyneitä vero-ongelmia, vaan kartoitamme etukäteen veroriskejä sekä pyrimme erityisesti tuottamaan ja suunnittelemaan erilaisia verotehokkaita vaihtoehtoja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla ottavat huomioon ja toteuttavat asiakasyrityksen sekä myös omistajaperheen tavoitteet ja strategian.

  Ratkaisumme eivät rajoitu yksinomaan yritykseen liittyviin verokysymyksiin vaan myös omistajien ja perheen verotukseen laajasti mukaan lukien henkilöomistajien verokysymykset, joista voidaan mainita muun muassa sijoitustoiminnan verotus, maatalousverotus, maatilaverotus, metsäverotus sekä arvostuksiin liittyvät verokysymykset.

  Tavoitteemme on tuottaa tehokkaita ja ymmärrettäviä ratkaisuja nopeasti, hyödyntäen laaja-alaista ja kansainvälistä palkittua vero-osaamista yhdistettynä EY:n muuhun tarjontaan.

 • Strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

  Yrityksen myyminen tai ostaminen on usein pitkän ja huolellisen harkinnan tulos sekä monesti myös ainutkertainen kokemus yrittäjälle. Myyminen voi joskus myös olla välttämätöntä, mikäli jatkajaa ei ole. 

  Yritysjärjestelypalveluiden erityisasiantuntijamme auttavat sinua neuvomalla yritysjärjestelyprosessissa aina huolellisesta valmisteluvaiheesta kaupan toteuttamiseen saakka. Tuemme sinua myös kaupan toteutumisen jälkeen toimintojen yhdistämisessä eli  integraatiossa tai eriyttämisessä eli separaatiossa. Hyödyt laajasta toimialatuntemuksestamme sekä globaalista näkemyksestämme mikäli harkitset liiketoiminnan laajentamista uusille markkinoille tai haluat kartoittaa toimialan  uusimpia trendejä. 

  Autamme sinua puntaroimaan vaihtoehtoja esimerkiksi tekemällä kohdennetun markkinatutkimuksen. Saat realistisen kuvan markkinatilanteesta, mikä toimii strategisen päätöksenteon perustana. Toimeksiannoissamme asiakkaallamme on kansainvälisen verkostomme tuki. 

  Jos olet myymässä tai liittoutumassa yhteen toisen yrityksen kanssa, niin ammattilaisemme tekemän yrityksen arvonmäärityksen avulla varmistat, että järjestelyssä yrityksesi arvo on oikealla tasolla ja arvoa on tarkasteltu monesta suunnasta sekä monilla eri menetelmillä. Suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittama yrityskaupan kohteen tarkastus, Due Diligence, on ajankohtaista yritysjärjestelyn edetessä. Kokeneet yrityskauppa-asiantuntijamme kartoittavat sinulle kaupan taloudelliset edut ja arvioivat riskit; Due Diligence -tutkimus raportoidaan ytimekkäästi laki-, vero- ja taloudellisiin asioihin jaoteltuna.

   

 • Lakipalvelut

  Meillä on monipuolista juridista osaamista ja toimialatuntemusta, josta räätälöimme aina yrityksellesi sopivan palvelun.

  Tuottamamme lisäarvo syntyy toimintatavasta, jossa eri palveluiden ja toimialojen asiantuntijamme työskentelevät yhdessä yrityksesi kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Emme ratkaise ainoastaan juridisia ongelmia, vaan myös liiketoimintahaasteita – tukenamme koko EY.

  Erilaiset hinnoittelumallimme mahdollistavat juristin kustannustehokkaan mukanaolon myös pienemmissä kysymyksissä. Toiminnassamme yhdistyvät asianajomaailman parhaat menetelmät ja EY:läisten laaja-alainen juridinen osaaminen. Palvelemme nopeasti, tehokkaasti ja teitä kuunnellen.

  Maailman laajimmin toimiva kansainvälisten lakiasiantuntijoiden verkostomme palvelee sinua joustavasti sekä kotimaassa että ympäri maailman.

 • Konsultointi

  Nykypäivän yritykset joutuvat toimimaan jatkuvan muutospaineen alla. Kasvavat liiketoimintaympäristön haasteet ja epävarmuus sekä kiristyvä kilpailu luovat paineita perheyritykselle pysyä vauhdissa mukana.  Pitää uudistaa toimintaa ja miettiä suuntaa.

  Laaja asiakaskuntamme ja monialainen osaajajoukko tarjoavat perheyrityksellesi laajan kontaktiverkoston ja mahdollisuuden tukea erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Meillä on tarjota sinulle tukea kaikilla liiketoiminnan kehittämisen alueilla. Haemme toimittajariippumattomasti ratkaisuja seuraavilla yritystoiminnan alueilla:

  • Suorituskyvyn parantaminen
  • Liiketoiminnan kasvu ja mallinnus
  • Riskien hallinta ja uhkat (cyber security)
  • Taloudenohjaus
  • Tietoteknisten (ICT) ratkaisujen strategia ja kehittäminen, teknologia valinnat
  • Digitaaliset ratkaisut
  • Toimitus- ja hankintaketjun optimointi
  • Valintakonsultointi
 • Taloushallinnon tuki- ja kehityspalvelut

  Financial Accounting Advisory Services - yksikkömme toimii talousjohtajan luotettavana neuvonantajana ja avustajana. Ratkaisemme talousosastonne haasteita ja autamme kehittämään talouden raportointeja ja prosesseja antaen talousjohtajalle tarkat luvut päätöksentekoa varten.

  Jos talousjohtajanne työpäivä taas alkaa venyä liian pitkäksi, voimme ottaa vastuullemme myös osan taloushallinnon tehtävistä. Palvelemme taloushallinnon neljällä keskeisellä osa-alueella:

  • Ulkoisen ja sisäisen taloudellisen raportoinnin tuki ja kehittäminen
  • Taloushallinnon prosessien, sisäisten kontrollien sekä järjestelmien tuki- ja kehityspalvelut
  • Vastuullisuuteen liittyvä raportointi ja muut tukipalvelut
  • Insourcing palvelut, eli taloushallinnon ammattilaisten työvoiman vuokrauspalvelu (CFO, Business Controller, Financial Controller jne.)
 • People Advisory -palvelut

  Omistaja-arvon luominen on perheyrityksen elinehto. Tuemme pitkäjännitteisesti ja kestävästi omistaja-arvon kehittymistä avustamalla lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien sekä omistusjärjestelyiden rakentamisessa.

  Varmistamme, että yrityksessäsi palkitseminen on tehokasta valitsemalla oikeat välineet, optimoimalla verovaikutukset sekä varmistamalla, että valitut mittarit tukevat strategian toteutusta.

  Autamme sinua luomaan kestävän hallinto- ja henkilöstöjohtamisen mallin, jossa oikeat ihmiset, ja kyvykkyydet kohtaavat. Varmistamme myös sen, että kulumalli on oikea. Tuemme sinua henkilöstöön, organisaatioon ja hallintoon, palkitsemiseen, muutoksiin sekä kyvykkyyksien kehittämiseen, kansainväliseen liikkuvuuteen sekä henkilökohtaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

 • EY Global Next Generation

  Markkinoiden johtava kansainvälinen ohjelma seuraavan sukupolven ammattilaisille. EY NextGen Akatemian ja EY NextGen Networkin kautta uusi sukupolvi saa tukea, tutkia mahdollisuuksiaan ja perehtyä perheyrityksen johtamisen haasteisiin.

  Lue lisää (EN)

EY Family Office – Luotettu neuvonantaja tukemassa perheyrityksesi menestystä sukupolvesta toiseen


EY Family Office -palvelukonseptimme tekee yrittäjän arjesta helpompaa. Olemme luotettu kumppani, joka ymmärtää yrityksesi tilanteen ja tarjoaa päivittäisen hallinnon tueksi apua strategisissa yrityksen kasvuun ja muutoksiin liittyvissä asioissa. Lataa esite ja tutustu perheyrityksille tarjoamiimme palveluihin.

Lataa esite tästä (PDF)

Tuohon FO-esitteeseen tuli muutos ja tässä siitä uusi versio.
A kid with a toy rocket

Ilman suunnitelmaa huomiselle, millä perustein tehdään päätöksiä tänään?

Koko maailman taistellessa COVID-19:n vaikutusten kanssa, saattavat perheyritykset kohdata suurimman haasteensa. Nyt enemmän kuin koskaan on tärkeää, että perheet sitoutuvat aktiiviseen omistajuuteen, yhdistäen voimansa ja valmistautumalla siihen mitä huominen voi tuoda tullessaan. Tämän saavuttamiseksi yrittäjäperheiden asialistalla tulee olla kolme tärkeää kohtaa.

 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.