Middle Market Financial Services

- Kasvu

Middle Market Financial Services tiimi palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on keskimäärin noin 5–50 miljoonaa euroa. Kokeneista yritysjärjestelyammattilaisista koostuva Mid-Market tiimi tarjoaa asiantuntijapalveluita koko maan alueella. 

Liittyviä aiheita Perheyritys Kasvu

Kuinka voimme auttaa sinua?

Yritysjärjestelypalvelumme ratkovat haasteesi kaikissa tilanteissa, on liiketoimintasi sitten menestyksekästä ja haluat ottaa kaiken hyödyn irti markkinoista, tai jos yrityksesi on vaikeuksissa ja tarvitset apua riskienhallinnan ja kassavirran suhteen. Olemme apunasi läpi yritysjärjestelyn elinkaaren.

Neuvomme perhe- ja kasvuyrityksiä sekä omistajayrittäjiä seuraavilla osa-alueilla:

 • Yrityskaupat ja rakenteiden muuttaminen

  Yrityksen arvonmääritys

  Kun yrityksen johto tai sen omistaja haluavat käyttöönsä perustellun, kassavirtapohjaisen kokonaisraportin yrityksen liiketoiminnasta. Arvonmääritystä voidaan tarvita esimerkiksi osakasvaihdosten tai yrityskaupan yhteydessä yhtä hyvin kuin avioerotilanteessa. Arvonmääritys toimii hyvänä lähtökohtana yrityksen kehittämiselle, arvion voi teettää milloin tahansa ja sen jälkeen pienin kustannuksin päivittää aina tarvittaessa tai säännöllisesti.

  EY:n arvonmääritysmallinnuksen menetelmät:

  • Tulevien kassavirtojen diskonttaus nykyhetkeen todennäköisyysjakaumiin perustuvilla simuloinneilla täydennettynä
  • Arvostuskerrointen käyttö, verrokkina vastaavat tehdyt yrityskaupat sekä vertailuyhtiöt
  • Verohallinnon arviointiohjeen käyttö
  • Substanssiarvonmääritys

  Osto- ja myyntitoimeksiannot

  EY:ltä saat kaikki yrityksen ostoon tai myyntiin liittyvät palvelut. Asiakasrajapinnassa työskentelevän pohjoismaisen asiantuntijaverkostomme avulla saat kattavan näkymän ostettaviin ja myytäviin kohteisiin. Kokeneet konsulttimme neuvovat myös, jos yrityskauppa on jo vireillä, mutta järjestelyn verotukseen, rahoitusmalliin tai kauppasopimuksiin liittyy epävarmuutta tai kauppahinta arveluttaa. Halutessasi hoidamme koko osto- tai myyntiprosessin alusta loppuun, ml. ostajien ja myyjien kartoituksen, kohteen arvonmäärityksen, kauppahintaneuvottelut, rahoitusneuvottelut sekä kauppasopimukset ja järjestelyn verovaikutuksen varmistamisen. Kaupan jälkeen tuemme osapuolia muuttuneessa tilanteessa; kartoitamme synergiaetuja sekä niiden hyödyntämistä.

  Rahoitusneuvottelut ja luottohakemuksen laadinta

  Hyödynnä EY:n asiantuntemusta yrityksesi rahoitushakemuksen laadinnassa. Teemme rahoitusneuvotteluiden pohjaksi luottohakemuksen, jonka voit sellaisenaan antaa rahoittajien käsiteltäväksi. Hakemuspaketti sisältää kaiken tarvittavan luottopäätöksen tekemiseksi, yleensä ainakin seuraavat asiakirjat:

  • Yrityksen ja asiakkaan esittely, suunnitellun hankkeen kuvaus sekä haettavan rahoitusrakenteen esittely
  • Kassavirtaennusteet 3-5 vuodelle (ennen rahoitusta ja sen jälkeen)
  • Vakuuslaskelmat ja riskikartoitus
  • Tilinpäätöstiedot tunnuslukuineen, yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote ja
   luottotiedot
  • Rahoitustarjouspyyntö tarkasti eriteltynä sekä tavoiteltu aikataulu rahoitukselle

  Sukupolvenvaihdokset

  EY:n asiantuntijat suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat yrityksesi sukupolvenvaihdoksen avaimet käteen -periaatteella. Sinä asiakkaana määrität päämäärän ja me keinot sinne pääsemiseksi. Kokonaisvaltaiseen palvelupakettiimme kuuluvat yrityksen valmistelu sukupolvenvaihdokseen, avustaminen vero- ja talousasioissa, kauppaan liittyvän dokumentaation laatiminen sekä myyntiprosessin koordinointi. Kunnia-asiamme on, että asiakas alusta alkaen tietää, mitä sukupolvenvaihdos maksaa transaktiokuluina ja veroina eri vaihtoehdoissa, ja kuinka paljon sukupolvenvaihdokseen tulee varata aikaa. Olemme valmiita nopeisiinkin toimenpiteisiin, mutta kokemuksemme mukaan sukupolvenvaihdoksen huolellinen suunnittelu kannattaa aina.

  • Osto- ja myyntitoimeksiannot
  • Arvonmääritykset
  • Juridisen rakenteen suunnittelu ja muutokset
  • Rahoitusneuvottelut
  • Investointilaskelmat
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Fuusiot, liiketoimintasiirrot,
   osakevaihdot ja jakautumiset
  • Taloudellisten selvitysten laadinta
 • Liiketoiminnan kehittäminen

  Hallituksen erityisneuvonantaja

  Riippumaton asiantuntija pystyy tarkastelemaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia kokonaisvaltaisesti ja auttamaan tarkoituksenmukaisen toimintamallin löytämisessä. EY:n neuvonantaja ei ole hallituksen jäsen, vaan on hallituksen käytettävissä tarpeen mukaan. Neuvonantaja voi suorittaa hallituksen asettaman erityistoimeksiannon tai kehittää hallituksen työskentelyä ja kokouskäytäntöjä yleisesti. Yhteistyön alkaessa laadimme toimeksiantokirjeen tarvittavista palveluista ja niiden hinnoittelusta. Yhdellä sopimuksella yritys saa käyttöönsä EY:n laajan asiantuntijaverkoston.

  Hankerahoituksen kasvattaminen

  Esittelemme tai kartoitamme yrityksen toimintaan soveltuvia hankerahoitusmuotoja tai rahoittajatahoja. Kartoitamme hankehakemusprosessiin sisältyvät riskit, kuten hankebudjetoinnin epäonnistumisesta aiheutuvat taloudelliset riskit, sekä rahoitusehtojen mukaisen hankesuunnitelman laadintaan ja rahoitusehtojen täyttymiseen liittyvät riskit. Avustamme hankehakemuksen ja hankebudjetin laadinnassa, sekä luomme edellytyksiä kasvattaa yrityksenne mahdollisuuksia rahoituksensaannissa. Laadimme selkeän ehdotuksen, jossa on yksiselitteiset suuntaviivat hankehakemusprosessin kehittämiseksi. Selvitämme hankebudjetoinnin perusteet kanssanne rahoitustyyppikohtaisesti.

  EY Finance Navigator

  Startup- ja kasvuyrityksille suunnattu taloudenmallinnustyökalu. Finance Navigator on työkalu, jolla yrittäjä voi luoda ammattitasoisia taloussuunnitelmia ja kassavirtaennusteita. Ennusteiden pohjalta voi ennakoida mahdollisia kassavirtapuutteita ja kasvun vaatimia rahoitustarpeita. Työkalulla voi mallintaa eri strategisten päätösten vaikutuksia kannattavuuteen, kassan riittävyyteen sekä rahoitukseen. Ohjelmisto mahdollistaa valmistautumisen rahoitusneuvotteluihin laajentamalla talousymmärrystänne sekä tuottamalla sijoittajien vaatimia taloustietoja. Ohjelmiston hyödyntäminen ei vaadi kaiken kattavaa talousosaamista. Finance Navigatorin käyttäminen on hyvin yksikertaista, sillä ohjelmisto ohjaa käyttäjää läpi prosessin hyödyntämällä välitöntä palautekanavaa sekä toimialakohtaista verrokkiyritysdataa.

  • Hallituksen erityisavustaja -palvelut
  • Second opinion -lausunnot
  • Käyttöpääoman tehostaminen
  • Pääomarakenteen muokkaaminen
  • Sukupolvenvaihdoksen esiselvitykset
  • Strategiatyöpajat
  • Finance Navigator
 • Taloushallinnon ja hallinnon kehittäminen

  Hankehallinnon kehittäminen

  EY:n asiantuntijat selvittävät yrityksesi ulkopuolisesti rahoitettujen hankkeiden (esim. Tekes, ELY, EU) hankehallinnon tilanteen ja sen kehittämistarpeet perusteellisesti. Selvitämme hankehallinnointiin liittyvät merkittävimmät riskit sekä taloudelliset intressit rahoituksen saajan näkökulmasta. Huomioimme rahoittajakohtaiset raportointivelvoitteet sekä vaatimukset. Selvityksen pohjalta laadimme toimenpide-ehdotuksen, joka sisältää selkeän suunnitelman hankehallinnon kehittämiseksi sekä sen, millaisia perusasioita hankehallinnoinnissa tulisi huomioida. Prosessin edetessä avustamme yrityksesi taloushallintoa oikean ja raportointivelvoitteet täyttävän informaation tuottamisessa.

  Growth Navigator

  Olemme kiteyttäneet vahvan osaamisemme ”EY 7 Drivers of Growth” –työkaluksi. Se on uniikki viitekehys, jonka avulla asiakkaamme pystyvät järjestämään ja tasapainottamaan kyvykkyytensä siten, että ne tukevat heidän kasvustrategiaansa. Tämä auttaa teitä saavuttamaan asetetut kasvutavoitteet ja meitä ymmärtämään liiketoimintaanne paremmin. Viitekehyksen mahdollistama laajempi näkökulma auttaa yrityksiä pienentämään kasvuun liittyvää epävakautta ja varmistamaan kestävän kasvun pitkällä aikajänteellä.

  Growth Navigator perustuu:

  • Yli 250:een haastatteluun menestyksekkäiden yrittäjien kanssa; olemme analysoineet ja tunnistaneet tärkeimmät tekijät kasvun ja menestyksen kannalta.
  • Yli 500:n EY:n ammattilaisen asiantuntemus on kiteytetty yhteen.

Opas yrityksen myyntiin -esite

Huomioita omistajuuden vaihtumiseen

Lataa opas

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.