5 minuutin lukuaika 19 maalisk. 2020
Koronavirusepidemian vaikututs sopimus- ja yhtiöoikeudelliset asioihin

Miten koronavirusepidemia vaikuttaa yritysten sopimus- ja yhtiöoikeudellisiin asioihin?

Kirjoittaja Taina Pellonmaa

EY Finland, Law, Corporate Law Leader

Kokenut juridiikan ammattilainen, joka yhdessä muiden EY-ammattilaisten kanssa lähestyy juridisia kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.

5 minuutin lukuaika 19 maalisk. 2020
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut

Koronavirus-pandemia on aiheuttanut huolta monelle yrittäjälle epävarmuustekijöiden kasvaessa. Olemme koonneet alle muutamia huomioita liittyen sopimuksiin sekä muuhun yhtiöiden toimintaan liittyen, joista toivomme olevan apua yritysten päivittäisten tehtävien hoitamiseksi poikkeusolosuhteiden aikana. Tutustu myös erilliseen työoikeudellisiin asioihin liittyvään tiedotteeseemme (pdf).

Eri alojen asiantuntijamme ovat käytettävissänne ja teemme parhaamme auttaaksemme yritystänne selviämään tällä hetkellä vallitsevista, hyvin poikkeuksellisista olosuhteista. Mikäli yrityksenne tai sopimuskumppanienne liiketoiminnassa joudutaan turvautumaan tavanomaisesta poikkeaviin järjestelyihin tai tilanne aiheuttaa muita muutoksia päivittäisiin toimintoihinne, olettehan yhteydessä ja voimme yhdessä löytää keinot, joilla yrityksenne toiminta turvataan myös tässä haastavassa ajassa. 

Sopimusasiat

Poikkeusolosuhteiden aikana on hyvä tiedostaa ja tarvittaessa tarkistaa sopimusvelvoitteensa eri sopimussuhteissa.  Erityisen tärkeää on selvittää sopimusvelvoitteensa, mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan.

Koronavirusepidemia seuraamuksineen saattaa hyvinkin muodostaa ns. force majeure -perusteen, mutta tätä on syytä tarkastella tapauskohtaisesti, ottaen huomioon sekä sopimusvelvoitteet että koronan aiheuttamat esteet liiketoiminnalle. Väärällä tavalla tehty vetoaminen force majeure -perusteeseen tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa huomattaviin oikeudenmenetyksiin. Tiesitkö, että sopimuksia on myös mahdollista analysoida kustannustehokkaasti massana siihen tarkoitetun ohjelmiston avulla? Olethan yhteydessä, jos haluat lisätietoa tästä.

Olennainen osa sopimushallintaa on ymmärrys vastuista ja velvoitteista läpi sopimusketjun. Jos yritys joutuu korvaamaan asiakkaalleen viivästyksen tai virheen, joka johtuu alihankkijasta tai tavarantoimittajasta, mahdollistaako sopimus alihankkijan tai tavarantoimittajan kanssa vastaavan korvauksen saamisen?

On myös hyvä muistaa, että mikäli sopimuksen ehtojen täyttäminen johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomien uhrausten tekemiseen, saattaa tämä muodostaa perusteen sopimuksen kohtuullistamiseen. Samoin sopimuksissa saattaa olla lausekkeita, jotka oikeuttavat neuvottelemaan ehdoista ainakin osittain uudestaan lainsäädäntömuutoksen (esim. valmiuslain käyttöönottoasetus) perusteella.

Insolvenssioikeus

Huolimatta siitä, että pandemia aiheuttaa monilla sektoreilla ennakoimattomia muutoksia, hyvänä perussääntönä kannattaa pitää mielessä, että mikäli tarjous kuulostaa liian hyvältä, se usein on sitä. Yhteistyökumppania uhkaava maksukyvyttömyys antaa aihetta erityisen kriittiselle arvioinnille mahdollisten poikkeuksellisten maksujärjestelyiden ja muiden vastaavien sopimusten osalta. Taloudellisesti liian houkuttelevan tarjouksen uhkana voi olla myöhempi takaisinsaanti tai pahimmillaan rikosoikeudelliset seuraukset esimerkiksi epäillyissä velkojan suosimistapauksissa.

Maksukyvyttömyystilanteisiin liittyy paljon erityislainsäädäntöä, kuten se, että sopimuksissa tavanomaisesti käytettävä ehto purkuoikeudesta sopimuskumppanin saneerausmenettelyn vuoksi, on pakottavan lainsäädännön vuoksi pätemätön

Poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdyt kaupat on suositeltavaa tehdä harkiten ja dokumentoida erityisen huolellisesti, jotta ikäviltä seurauksilta voidaan välttyä.

Mikäli pandemia aiheuttaa yhtiöllenne taloudellisia haasteita, voimme avustaa vaihtoehtoisten järjestelyiden löytämisessä ja toteuttamisessa. Asiantuntijamme ovat auttaneet asiakkaita viime päivinä muun muassa vuokrasopimuksiin ja rahoitusneuvotteluihin liittyvissä asioissa.

Yhtiöoikeus

Kevään aikana yhtiöiden lakisääteiset velvoitteet edellyttävät monien yhtiöiden osalta mm. yhtiökokouksen järjestämistä edellisen tilikauden tilinpäätöksen hyväksymiseksi. Fyysiset kokoontumiset eivät kuitenkaan monessakaan yrityksessä ole poikkeusolosuhteissa suositeltu vaihtoehto. Tästä johtuen onkin hyvä muistaa, että voimassa oleva osakeyhtiölaki sallii useimmissa tilanteissa myös ns. virtuaalikokousten järjestämisen. Virtuaalikokouksen järjestäminen edellyttää kokouksen samojen muotovaatimusten noudattamista kuin fyysisen kokouksen osalta esimerkiksi kokouskutsun osalta.

Kokouspöytäkirjojen allekirjoittaminen ei myöskään edellytä fyysisen asiakirjan lähettämistä osapuolten välillä allekirjoitusten keräämiseksi, vaan – jos käytössä ei ole sähköistä allekirjoitusta - osapuolten allekirjoitukset on mahdollista lisätä esimerkiksi vastakappalein eli jokainen allekirjoittaja tulostaa oman allekirjoitussivunsa asiakirjasta ja nämä kaikki sivut liitetään lopulliseen asiakirjaan. Vaihtoehtoisesti asiakirjan allekirjoittajat voivat lisätä allekirjoitukset samaan version skannaamalla asiakirjan ja tulostamalla edellisen allekirjoittajan allekirjoittaman version.

Alkuperäisiä kokousasiakirjoja ei tarvitse säilyttää fyysisenä kopiona, vaan osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat tulee säilyttää luotettavalla tavalla eikä näin ollen myöskään asiakirjojen arkistointi edellytä fyysisten kappaleiden kokoamista, mikä helpottaa yhtiökokouksen ja hallitusten kokousten pitämistä virtuaalisesti.

EY:n Entity Management System mahdollistaa kaiken yhtiöoikeudellisen dokumentaation laatimisen ja hyväksyntäprosessin aina allekirjoituksiin ja arkistointiin asti sähköisesti. Samassa järjestelmässä myös voidaan hallinnoida konsernikokonaisuus mukaan lukien vastuuhenkilöt, organisaatiorakenteet ja muu yhtiöoikeudellinen dokumentaatio (esim. hallituksen vastuunjaon dokumentointi).

Corona virus (Covid-19)

Koronavirus (COVID-19)

Yleiskatsaus Pohjoismaiden tärkeimpiin työoikeudellisiin kysymyksiin.

Download (EN), PDF

Yhteenveto

Koronavirus-pandemia on aiheuttanut huolta monelle yrittäjälle epävarmuustekijöiden kasvaessa. Olemme koonneet yhteen muutamia huomioita liittyen sopimuksiin sekä muuhun yhtiöiden toimintaan liittyen, joista toivomme olevan apua yritysten päivittäisten tehtävien hoitamiseksi poikkeusolosuhteiden aikana. 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Taina Pellonmaa

EY Finland, Law, Corporate Law Leader

Kokenut juridiikan ammattilainen, joka yhdessä muiden EY-ammattilaisten kanssa lähestyy juridisia kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta.

Lisää aiheesta Lakipalvelut