Lehdistötiedote

29 maalisk. 2022 Helsinki, FI

EY ottaa käyttöön tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin perhevapaan

EY Suomi siirtyy vuoden 2022 aikana tasa-arvoiseen perhevapaaetuuteen. Jatkossa vanhemmalle tarjotaan sukupuolesta riippumatta mahdollisuus kolmen kuukauden palkalliseen perhevapaaseen.

Lehdistökontakti
Katariina Jalas

HR Director, EY Finland and Nordic HRBP for Strategy and Transactions

Kansainvälinen HR-asiantuntija. Kokenut ura- ja johtajuusvalmentaja. Uskoo inklusiivisiin yhteisöihin ja mikrohyvinvointiin. Työssäkäyvä äiti, joka suhtautuu intohimoisesti sekä elämään että työhön.

Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Yritysvastuu Ura EY:llä

EY Suomi siirtyy vuoden 2022 aikana tasa-arvoiseen perhevapaaetuuteen. Jatkossa vanhemmalle tarjotaan sukupuolesta riippumatta mahdollisuus kolmen kuukauden palkalliseen perhevapaaseen. Muutos tukee EY:n tavoitetta rakentaa paremmin toimivaa maailmaa edistämällä monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

”Meille EY:llä on tärkeää luoda työkulttuuria, jossa arvostetaan moninaisuutta sekä edistetään yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa. Kolmen kuukauden palkallisen perhevapaan mahdollistaminen tuoreelle vanhemmalle sukupuolesta riippumatta on yksi osoitus siitä, miten edistämme tasa-arvoisemman työelämän toteutumista”, kertoo EY Suomen HR-johtaja Katariina Jalas.

EY ottaa perhevapaamuutoksen käyttöön samassa aikataulussa kansallisen perhevapaauudistuksen kanssa. Palkallinen perhevapaa koskee työntekijöitä, joiden työsuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen perhevapaan alkamista.

”Pyrimme kehittämään työkulttuuriamme jatkuvasti monimuotoisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Huomioimme moninaisuuden rekrytointikäytännöissämme ja tuemme aktiivisesti työkulttuuria, jossa voi olla oma itsensä. Myös hybridityömallimme auttaa huomioimaan yksilölliset tarpeet antaen joustoa työn ja perhe-elämän yhdistämiseen”, sanoo Katariina Jalas.

Tilintarkastus- ja konsultointiyritys EY työllistää Suomessa noin 1 000 henkilöä. Koko henkilöstöstä naisia on 49 prosenttia ja partnereista naisia on 32 prosenttia. EY Suomen tavoitteena on saavuttaa tasa-arvoinen edustus sukupuolten välillä kaikissa henkilöstöryhmissä.

EY kannustaa myös muita tasa-arvoon

EY on mukana ensimmäistä kertaa Helsingissä järjestettävässä vastuullisuutta ja tasa-arvoa edistävässä SHE-konferenssissa. Keskiviikkona 30. maaliskuuta järjestettävässä tapahtumassa palkitaan Suomen tasa-arvoisimmat yritykset ja nostetaan esille tapoja muutoksen aikaansaamiseksi.

Suomen tasa-arvoisimmat yritykset palkitaan SHE Index – Powered by EY -työkalun avulla tasa-arvoaan ja inklusiivisuuttaan kehittäneiden yritysten keskuudesta. Indeksi on ollut käytössä Norjassa vuodesta 2018 lähtien Norjassa ja Ruotsissa vuodesta 2020 lähtien. Yli 200 yritystä on jo hyödyntänyt työkalua mitatakseen käytäntöjään ja kehitystään. Indeksi on osa EY Ripples -vastuullisuusohjelmaa, jonka avulla halutaan luoda positiivinen vaikutus yksilöihin ja yhteiskuntaan.

Lisätietoja aiheesta: