Lehdistötiedote

14 kesäk. 2023 Helsinki, FI

Tasa-arvo etenee suomalaisissa pörssiyrityksissä tuskallisen hitaasti

Naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten johdossa kasvaa hitaasti. Erityisesti toimitusjohtajista vain selvä vähemmistö on naisia.

Lehdistökontaktit
Hannu Tyyskä

Reward Team Lead, People Advisory Services, EY Finland

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Niina Afflecht

Brand, Marketing & Communications, EY Finland

Kaikki lähtee viestinnästä! Tavoitteenani on tehdä vaikuttavaa viestintää ja rakentaa kestäviä suhteita yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Intohimona luonnossa liikkuminen ja hyvä ruoka.

Samankaltaisia aiheita Konsultointi Workforce

Naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten johdossa kasvaa hitaasti. Erityisesti toimitusjohtajista vain selvä vähemmistö on naisia: pienemmissä mid cap -yrityksissä 9 prosenttia ja suuremmissa large cap -yrityksissä 14 prosenttia. Naisten osuus yritysjohdossa selviää konsulttiyhtiö EY:n tuoreesta Ylimmän johdon palkitseminen Suomessa vuosina 2015–2022 -raportista. EY julkaisee kyseisen raportin nyt seitsemättä kertaa.

Naiset ovat edelleen vähemmistönä suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajissa, johtoryhmissä ja hallituksissa. Large cap -yhtiöissä naisten osuus johdossa on aavistuksen verran suurempi kuin mid cap -yhtiöissä.

Vuonna 2022 naisten osuus mid cap -yhtiöiden hallituksissa oli 32 prosenttia, johtoryhmissä 28 prosenttia ja toimitusjohtajissa 9 prosenttia. Edellisestä vuodesta naisten osuus mid cap -yhtiöiden johdossa oli kasvanut tai pysynyt samana kaikissa kolmessa ryhmässä.

Large cap -yhtiöiden johdossa naisten osuus on hieman suurempi: vuonna 2022 johtoryhmissä naisia oli 33 prosenttia ja hallituksissa 34 prosenttia. Large cap -yritysten toimitusjohtajista 14 prosenttia on naisia. Vaikka large cap -yhtiöiden johtajissa naisten osuus on edelleen suurempi kuin mid cap -yhtiöissä, naisten määrä hallituksissa on laskenut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2021, jolloin osuus oli 36 prosenttia.

”Vuonna 2022 suurimmassa osassa pörssiyrityksistä oli naisia sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Selvästi suurempi osa päättävässä asemassa olevista henkilöistä on kuitenkin edelleen miehiä. Erityisesti toimitusjohtajien joukossa naiset ovat valitettavan selkeä vähemmistö. Muutos parempaan on ollut melko tahmeaa seitsemän viime vuoden aikana. Toivottavasti seuraavan seitsemän vuoden aikana näemme vauhdikkaampaa kehitystä”, toteaa palkitsemiseen liittyvistä konsultointipalveluista vastaava johtaja Hannu Tyyskä.

Naisten osuus yritysjohdossa on osa laajempaa monimuotoisuustavoitetta. Vuonna 2022 Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin sukupuolten välisestä tasa-arvosta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivin mukaan vuoteen 2026 mennessä johdon jäsenistä 33 prosentin tulisi kuulua aliedustettuun sukupuolivähemmistöön.

Raportin tuloskoonneissa on hyödynnetty julkisista lähteistä koottua tietoa. Tarkastelun kohteena ovat vuodet 2015–2022. Vuoden 2022 tiedot on kerätty niistä large cap- ja mid cap -yhtiöistä, jotka olivat julkistaneet palkitsemisraporttinsa 23.4.2023 mennessä. Organisaatioiden luokittelu raportissa noudattaa Helsingin pörssin OMX-indeksin kokoluokittelua: large cap -yhtiöihin kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa, ja mid cap -yhtiöihin ne, joiden markkina-arvo on 150 miljoonaa–1 miljardi euroa.

Tutustu raporttiin: Ylimmän johdon palkitsemisen trendit